Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lạnh

Được đăng lên bởi phudaigia_86
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thuyết minh đồ án môn học kỹ thuật lạnh
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1.Ý nghĩa hệ thống cấp trữ đông:
Để lưu trữ thực phẩm trong thời gian dài mà không bị hư hỏng do bị lên men hay vi sinh
vật bên ngoài thâm nhập hoặc do độc tố tiết ra từ các loại sinh vật.Chúng ta cần cấp đông
và bảo quản đông thực phẩm trong phòng lạnh để các yếu tố đó không có khả năng thâm
nhập và phát sinh. Đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu các sản phẩm đi khắp nơi
mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
2.Nhiệm vụ thiết kế:
a.phòng cấp đông:
-Năng suất phòng cấp đông : E= 3,5t
-Sản phẩm cấp đông
: cá
-Nhiệt độ không khí trong phòng cấp đông :-35C
-Môi chất lạnh : R22
-Thời gian cấp đông :
-Nhiệt độ vào của sản phẩm :18C
-Nhiệt độ tâm sản phẩm : -12C
-Nhiệt độ bề mặt sản phẩm : -18C
-Nhiệt độ ra của sản phẩm : -15C
-Thời gian cấp đông : 11[ h/mẻ]
b.phòng trữ đông :
-Năng suất phòng trữ đông : 35t
-Sản phẩm trữ đông : cá
-Nhiệt độ không khí trong phòng trữ đông: -18C
-Môi chất lạnh : R22
3.Địa đặt hệ thống lạnh : TUY HOÀ (PHÚ YÊN)
-Nhiệt độ trung bình cả năm : 26,5C
+Mùa đông : 18,2C
+Mùa hè : 37,0C
-Độ ẩm :
+Mùa đông : 84%
+Mùa hè : 73%
Các số liệu trên được tra theo bảng (1-1)/7 TL1

Created by :Trần Ngọc Đại Phú _05N1

Page:1

Thuyết minh đồ án môn học kỹ thuật lạnh
Chương 1:THIẾT KẾ THỂ TÍCH VÀ MẶT BẰNG KHO LẠNH
*** Mục đích : Nhằm xác định hoặc tính toán các kích thước của phòng lạnh và bố trí
hợp lý mặt bằng kho lạnh .

§1.1.Kích thước phòng cấp đông:
Năng suất phòng : E=3,5 [t/mẻ]

1.1.1Dung tích kho lạnh:
Đựơc xác định theo công thức :
E = Vt.gv
Trong đó: E là dung tích kho lạnh [t],E =3,5 [t]
V là thể tích kho lạnh [m3]
gv là định mức chất tải thể tích [t/m3]
Theo trang 28 TL1 ta chọn gv =0,17 [t/m3]

=> V

t



E
gv



3,5
20,59 m 3
0,17

 

1.1.2 Diện tích chất tải:
Được xác định qua thể tích buồng lạnh và chiều cao chất tải:

V
Ft  t
ht

Trong đó : Ft là diện tích chất tải hay diện tích hàng chiếm trực tiêp [m2]
ht là chiều cao chất tải [m]
Chiều cao chất tải là chiều cao lô hàng chất trong kho, chiều cao này phụ thuộc vào bao
bì đựng hàng,phương tiện bốc xếp.Do bốc dở thủ công nên ta chọn ht=2 [m]
=>

Ft 

20,59
10,29( m 2 )
2

1.1.3 Xác định diện tích trong của kho lạnh :
Ta có biểu thức:
F 

Ft
F

Ft là diện tích lạnh cần xây dựng [m2]
 F là hệ số sử dụng diện tích các buồng chứa,tính cả đường đi và các diện tích
giữa các lô hàng, giữa lô hàng và cột,tường,các diện tích lắp đặt thiết bị như dàn bay hơi,
quạt...
Theo bảng (2-4)/30 TL1 ta chọn  F =0,5
Với :

=> F

10...
Thuyết minh đồ án môn học kỹ thuật lạnh
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1.Ý nghĩa hệ thống cấp trữ đông:
Để lưu trữ thực phẩm trong thời gian dài không bị hỏng do bị lên men hay vi sinh
vật bên ngoài thâm nhập hoặc do độc tố tiết ra từ các loại sinh vật.Chúng ta cần cấp đông
bảo quản đông thực phẩm trong phòng lạnh để các yếu tố đó khôngkhả năng thâm
nhập phát sinh. Đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu các sản phẩm đi khắp nơi
mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
2.Nhiệm vụ thiết kế:
a. phòng cấp đông:
-Năng suất phòng cấp đông : E= 3,5t
-Sản phẩm cấp đông : cá
-Nhiệt độ không khí trong phòng cấp đông :-35
C
-Môi chất lạnh : R22
-Thời gian cấp đông :
-Nhiệt độ vào của sản phẩm :18
C
-Nhiệt độ tâm sản phẩm : -12
C
-Nhiệt độ bề mặt sản phẩm : -18
C
-Nhiệt độ ra của sản phẩm : -15
C
-Thời gian cấp đông : 11[ h/mẻ]
b. phòng trữ đông :
-Năng suất phòng trữ đông : 35t
-Sản phẩm trữ đông : cá
-Nhiệt độ không khí trong phòng trữ đông: -18
C
-Môi chất lạnh : R22
3.Địa đặt hệ thống lạnh : TUY HOÀ (PHÚ YÊN)
-Nhiệt độ trung bình cả năm : 26,5
C
+Mùa đông : 18,2
C
+Mùa hè : 37,0
C
-Độ ẩm :
+Mùa đông : 84%
+Mùa hè : 73%
Các số liệu trên được tra theo bảng (1-1)/7 TL1
Created by :Trần Ngọc Đại Phú _05N1
Page:1
Kỹ thuật lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lạnh - Người đăng: phudaigia_86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Kỹ thuật lạnh 9 10 485