Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật MIMO-OFDM

Được đăng lên bởi Nguyen Trong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 9156 lần   |   Lượt tải: 48 lần
Chương 4.kỹ thuật MIMO-OFDM

 1

Chương 4.kỹ thuật MIMO-OFDM

Chương 4
KỸ THUẬT MIMO-OFDM
4.1 Giới thiệu
Hệ thống MIMO có thể tăng dung lượng kênh truyền, sử dụng băng thông rất hiệu quả
nhờ ghép kênh không gian (V-BLAST), cải thiện chất lượng của hệ thống đáng kể nhờ
vào phân tập tại phía phát và phía thu (STBC, STTC) mà không cần tăng công suất phát
cũng như tăng băng thông của hệ thống. Kỹ thuật OFDM là một phương thức truyền dẫn
tốc độ cao với cấu trúc đơn giản nhưng có thể chống fading chọn lọc tần số, bằng cách
chia luông dữ liệu tốc độ cao thành N luồng dữ liệu tốc độ thấp truyền qua N kênh truyền
con sử dụng tập tần số trực giao. Kênh truyền chịu fading chọn lọc tần số được chia thành
N kênh truyền con có băng thông nhỏ hơn, khi N đủ lớn các kênh truyền con chịu fading
phẳng. OFDM còn loại bỏ được hiệu ứng ISI khi sử dụng khoảng bảo vệ đủ lớn. Ngoài ra
việc sử dụng kỹ thuật OFDM còn giảm độ phức tạp của bộ Equalizer đáng kể bằng cách
 2

Chương 4.kỹ thuật MIMO-OFDM
cho phép cân bằng tín hiệu trong miền tần số. Từ những ưu điểm nổi bật của hệ thống
MIMO và kỹ thuật OFDM, việc kết hợp hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM là một giải
pháp hứa hẹn cho hệ thống thông tin không dây băng rộng tương lai.
Chương này trình bày tổng quan và phân tích hệ thống hệ thống MIMO. Có nhiều loại
hệ thống MIMO-OFDM, tùy vào từng kỹ thuật MIMO mà chúng ta có các hệ thống khác
nhau, hệ thống MIMO-OFDM mã hoá không gian_thời gian, hệ thống MIMO-OFDM
ghép kênh không gian.
4.2 Hệ thống MIMO-OFDM
4.2.1 Sơ đồ khối hệ thống MIMO-OFDM

Hình 4.1: Sơ đồ khối hệ thống MIMO-OFDM
Cấu trúc máy thu và phát của hệ thống MIMO-OFDM bao gồm hệ MIMO N T anten
phát và NR anten thukết hợp với kỹ thuật OFDM sử dụng Nc sóng mang phụ.
Tín hiệu thu được từ anten thu thứ i, tại sóng mang phụ thứ k của symbol OFDM có thể
biểu diễn như sau:
y1(k)=h11x1(k)+ h12x2(k)+.......+ h1NtxNt(k)+n1(k)
3

y2(k)=h21x1(k)+ h22x2(k)+.......+ h1NtxNt(k)+n2(k)

..................................................................................
yNr(k)=hNr1x1(k)+ hNr2x2(k)+.......+ hNrNtxNt(k)+nNr(k)
Với

xj (k) là symbol phát trên sóng mang thứ k trong symbol OFDM

ni(k) là nhiễu Gauss tại anten thu thứ i

λij (k )
hij

là hệ số kênh truyền từ anten phát thứ j tới anten thu thứ i.

 3

(4.1)

Chương 4.kỹ thuật MIMO-OFDM
Kênh truyền hệ thống MIMO-OFDM có thể mô tả thông qua ma trận H như sau

H=

 h11
h
 21
 ...

hNr1

h12
h22
...
hNr 2

... h1Nt 
... h2 Nt 

... ... 

... hNrNt 

4.2.2 Cấu trúc của khung (f...
Chương 4.kỹ thuật MIMO-OFDM
1
Kỹ thuật MIMO-OFDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật MIMO-OFDM - Người đăng: Nguyen Trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kỹ thuật MIMO-OFDM 9 10 546