Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen mạch điện: Opamp

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
Tài liệu học tập SV năm nhất – buổi 7

I. Mục Tiêu
 Giúp các em làm quen với Op-Amp, một linh kiện mà đã gọi là dân điện mà không thể không biết đến.
 Tiếp xúc và thực hành với một loại cảm biến đầu tiên đó là cảm biến ánh sáng, hay còn gọi là quang
trở.

II. Chuẩn bị cho buổi học
 Quang trở, các em có thể mua loại nhỏ hay to tuỳ thích (4 con).*
 Opamp LM324 (1 con là đủ).*
 Điện trở 1k, 330 ohm.
 BJT C1815 (4 con).
 Biến trở xanh 10k (4 con).
 Testboard.
*hình ảnh về mấy em này sẽ được đề cập trong các mục phía dưới.

III.

Nội dung buổi học
1. Quang Trở

Quang trở thực chất cũng là một loại điện trở nhưng giá
trị trở kháng (R) của nó có thể thay đổi được khi có ánh
sáng chiếu vào bề mặt phía trên của nó. Cụ thể là khi có
ánh sáng thì điện trở của nó giảm xuống rất thấp nhưng
khi không được chiếu sáng thì điện trở của nó rất cao –
khoảng 1MΩ. Nhờ vào tính chất đặc biệt này mà nó có
ứng dụng rất lớn và trở thành một loại cảm biến thông
dụng nhất.

Hình 1. Hình ảnh thực tế của quang trở

Ứng dụng: dùng trong các ứng dụng cần phát hiện đối
tượng, đếm sản phẩm, điều khiển đèn đường (dựa theo
cường độ sáng của môi trường để bật tắt đèn) .v.v.

2. Opamp

Opamp còn gọi là IC khuếch đại thuật toán (sau này trong các
chương trình học ở trường các em sẽ đắm đuối với con này
nhiều ^^) nó có rất nhiều ứng dụng như làm mạch đảo, mạch
cộng, trừ, nhân, chia, tính tích phân, đạo hàm..v..v
Nhưng trong bài hôm nay chúng ta chỉ quan tâm tới ứng dụng
so sánh của nó.
Hình 2. Ký hiệu của Opamp trong mạch điện.

Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thắc mắc bất cứ điều gì, K12 hãy lên forum, các anh chị luôn nhiệt tình
giúp đỡ):   forum  forum  Các khoá học  Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club

Về chức năng so sánh của opamp thì ta chỉ cần quan tâm ở một số điều như sau:
 Nếu điện áp trên chân +Input (viết tắt là V+) lớn hơn điện áp trên chân –Input (V-) thì ngõ ra
(Output) của opamp sẽ ở mức “1” ( Vout= VCC).
 Còn ngược lại thì ngõ ra opamp Vout sẽ ở mức 0 (Vout = 0V).
*Op-amp có loại sử dụng nguồn đơn hoặc nguồn đôi (nguồn đơn: 5V/0V, 12V/0V,… nguồn đôi:
±15V, ±5V,…).
*Op-amp dùng trong bài này dùng nguồn đơn, do đó cấp nguồn (+) vào chân +vss (hoặc có thể
kí hiệu là VCC, V+); cấp chân (-) của PIN (ứng với 0V) vào châ n –vss (hoặc có thể kí hiệu là
GND, V-)

Hình 3. Hình ảnh thực tế về IC Opamp LM324.

Hình 4...
Câu lc b Nghiên cu khoa học Khoa Đin - Đin t - PIF Club
Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thc mc bt c điu gì, K12 hãy lên forum, các anh ch luôn nhit tình
giúp đỡ): www.PayItForward.edu.vn forum forum Các khoá hc Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]
I. Mc Tiêu
Giúp các em làm quen vi Op-Amp, mt linh kiện mà đã gọi là dân điện mà không th không biết đến.
Tiếp xúc và thc hành vi mt loi cm biến đầu tiên đó là cảm biến ánh sáng, hay còn gi là quang
tr.
II. Chun b cho bui hc
Quang tr, các em có th mua loi nh hay to tu thích (4 con).*
Opamp LM324 (1 con là đủ).*
Đin tr 1k, 330 ohm.
BJT C1815 (4 con).
Biến tr xanh 10k (4 con).
Testboard.
*hình nh v my em này s được đề cp trong các mc phía dưới.
III. Ni dung bui hc
1. Quang Tr
Hình 1. Hình nh thc tế ca quang tr
2. Opamp
Hình 2. Ký hiu ca Opamp trong mạch điện.
Tài liu hc tp SV năm nhất bui 7
Quang tr thc chất cũng mt loại điện tr nhưng g
tr tr kháng (R) ca th thay đổi được khi ánh
sáng chiếu vào b mt phía trên ca nó. C th là khi
ánh sáng thì điện tr ca nó gim xung rt thp nhưng
khi không được chiếu sáng thì điện tr ca rt cao
khong 1MΩ. Nhờ vào tính chất đặc bit này
ng dng rt ln tr thành mt loi cm biến thông
dng nht.
ng dng: dùng trong các ng dng cn phát hiện đối
tượng, đếm sn phm, điều khiển đèn đường (da theo
cường độ sáng của môi trường để bt tắt đèn) .v.v.
Opamp còn gi là IC khuếch đại thut toán (sau này trong các
chương trình học trường các em s đắm đuối vi con này
nhiu ^^) nó có rt nhiu ng dng như làm mạch đảo, mch
cng, trừ, nhân, chia, tính tích phân, đạo hàm..v..v
Nhưng trong bài hôm nay cng ta ch quan tâm ti ng dng
so sánh ca nó.
Làm quen mạch điện: Opamp - Trang 2
Làm quen mạch điện: Opamp - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Làm quen mạch điện: Opamp 9 10 430