Ktl-icon-tai-lieu

LÀM QUEN VỚI CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AT89C51

Được đăng lên bởi Lê Hoàng Thanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vi điều khiển 8051 cho người mới bắt đầu

LÀM QUEN VỚI CHIP VI ĐIỀU KHIỂN
AT89C51
BÀI 1
1) Sơ đồ chân và chip 8051

Loại chip 8051 phổ biến trên thị trường hiện nay là AT89C51/52/55
Datasheet
AT89C51,
AT89C52,
AT89C55

Người biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam – caonam@gmail.com

Trang 1

Vi điều khiển 8051 cho người mới bắt đầu
2) Mạch cơ bản để AT89C51 làm việc cần có như hình sau:
- Sử dụng IC ổn áp LM7805 thông dụng; Xem datasheet ở đây LM7805

123
1) IN: điện áp vào từ 7-35V DC
2) GND
3) OUT: điện áp đầu ra ổn định ở 5V DC

- Thạch anh 12Mhz
- Đầu vào và đầu ra của 7805 nên có các tụ lọc trị số tuỳ theo tải, mạch đơn giản thì trị số có
thể chọn như hình, với tải nhiều nên chọn tụ đầu vào 1000uF, đầu ra 470uF

Người biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam – caonam@gmail.com

Trang 2

Vi điều khiển 8051 cho người mới bắt đầu

BÀI 2
1) Tóm tắt phần cứng: xem tại đây (phần này do anh Kiên - Blackmoon đã biên soạn kỹ rồi)


- Port 0 (Chân 32-39)
- Port 1 (Chân 1-8)
- Port 2 (Chân 21-28)
- Port 3 (Chân 10-17)
2) Reset (Chân 9): Chân reset có tác dụng reset chip 8051, mức tích cực của chân này là mức 1, để
reset ta phải đưa mức 1 (5V) đến chân này với thời gian tối thiểu 2 chu kỳ máy( tương đương 2uS –
đối với thạch anh 12Mhz).
- Sau đây là mạch reset

Reset bằng tay

Reset khi cấp nguồn

- Nút ấn
- Trạng thái của các thanh ghi khi reset, khi reset thì trạng thái của RAM nội không bị thay đổi
Register

Content

Program counter (PC)

0000h

Accumulator (A)

00h

B register (B)

00h

PSW (Thanh ghi trạng thái chương trình)

00h

SP (Stack pointer – Thanh ghi ngăn xếp)

07h

DPTR (Con trỏ dữ liệu)

0000h

All ports (Các port P0,1,2,3)

FFh

IP (Thanh ghi ưu tiên ngắt)

XXX00000b

IE (Thanh ghi điều khiển ngắt)

0XX00000b

All timer registers (tất cả các thanh ghi của bộ định thời) 00h

Người biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam – caonam@gmail.com

Trang 3

Vi điều khiển 8051 cho người mới bắt đầu
SCON

00h

SBUF

00h

PCON (HMOS)

0XXXXXXXb

PCON (CMOS)

0XXX0000b

3) Cấp xung clock cho 8051: XTAL 18, 19

Cấp dao động bằng thạch anh

Bằng cổng logic

Tụ gốm có trị số từ 27pF - 33pF để ổn định làm việc cho thạch anh, thường dùng loại 33pF

Người biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam – caonam@gmail.com

Trang 4

Vi điều khiển 8051 cho người mới bắt đầu

BÀI 3
Input – Output – giao tiếp với 8051
1) Chân làm đầu vào
- 8051 giao tiếp theo mức logic 0 (<0.9V) và 1 (> 2.4V)
- Sau đây là 3 mạch làm đầu vào cho 8051
...
Vi điu khin 8051 cho người mi bt đầu
Người biên son: Cao Nguyn Khoa Nam – caonam@gmail.com
Trang 1
LÀM QUEN VI CHIP VI ĐIU KHIN
AT89C51
BÀI 1
1) Sơ đồ chân chip 8051
Loi chip 8051 ph biến tn th trường hin nay là AT89C51/52/55
Datasheet AT89C51, AT89C52, AT89C55
LÀM QUEN VỚI CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AT89C51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÀM QUEN VỚI CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AT89C51 - Người đăng: Lê Hoàng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
LÀM QUEN VỚI CHIP VI ĐIỀU KHIỂN AT89C51 9 10 839