Ktl-icon-tai-lieu

Lập Trình RoBot Tự Động Đơn Giản Với VĐK PIC16F877A

Được đăng lên bởi Khanh Hung Tran
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập Trình RoBot Tự Động Đơn Giản Với VĐK PIC16F877A

Nội dung : Vi Xử Lý PIC, điều khiển động cơ vào lúc 09:17 Được đăng bởi Linh Kien Dien Tu
Tóm tắt
Tài liệu hướng dẫn lập trình cho robot tự động dò đường theo vạch trắng và điều khiển các cơ cấu
(nâng hạ, gắp nhả quà) một cách cơ bản nhất.Vi điều khiển được sử dụng trong tài liệu là
PIC16F877A của Microchip.Lập trình bằng ngôn ngữ C với trình biên dịch CCS.
1 TÓM TẮT VỀ THIẾT KẾ ROBOT TỰ ĐỘNG
Robot tự động trong các cuộc thi Robocon gồm 3 thành phần chính: Cơ khí, Mạch điện tử, Lập
trình.
1.1 Cơ khí
Một robot đơn giản gồm 2 động cơ truyền động cho 2 bánh xe bên trái và bên phải giúp robot di
chuyển. Phía trước có thể là 1 hoặc 2 bánh tự do (bánh tự lựa, omni, mắt trâu,…). Để thực hiện
được các công việc như nâng hạ trục, gắp nhả đẩy quá, robot được trang bị thêm các động cơ khác
để truyền động cho các cơ cấu này.
Tất cả các bộ phận trên được bố trí trên một khung bằng nhôm, sắt,…
Phần hướng dẫn chi tiết về thiết kế cơ khí sẽ được trình bày trong một tài liệu khác. Tài liệu này
chỉ tập trung vào phần lập trình.

Mô hình robot dò dường đơn giản
1.2 Mạch điện tử

Sơ đồ hoạt động của robot tự động
1.2.1 Mạch ngõ vào (cảm biến, nút ấn, công tắc hành trình)
Với robot đơn giản, ngõ vào thường là mức logic lấy từ cảm biến quang (quang trở, quang diode),
nút ấn hoặc công tắc hành trình. Từ đó mạch vi điều khiển xử lý các tín hiệu này để xuất ngõ ra
(thường là động cơ DC) chophù hợp.

Cảm biến quang phải được che chắn cẩn thận để hạn chế ảnh hưởng từ cácnguồn ánh sáng bên
ngoài.

Mạch cảm biến, nút ấn và công tắc hành trình
1.2.2 Mạch vi điều khiển
Mạch sử dụng vi điều khiển PIC16F877A của Microchip. Mạch nhận tín hiệu từ ngõ vào, xử lý và
xuất ngõ ra qua một mạch cách ly bằng opto ra mạch công suất.

Mạch vi điều khiển
1.2.3 Mạch công suất điều khiển động cơ DC
Một số mạch thông dụng:

Mạch công suất sử dụng 1 FET và 1 relay

Mạch cầu H điều khiển động cơ với Half Bridge Driver IR2184
1.3 Lập trình
Đây là phần chính của tài liệu này. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng là C, với trình biên dịch CCS
cho vi điều khiển PIC của Microchip.
Kiến thức ban đầu: Lập trình C căn bản
Các tài liệu tham khảo:
 Tài liệu CCS tiếng Việt.
Đây là các tài liệu cần đọc qua trước khi vào lập trình cho PIC để có thể biết các hàm nhận tín
hiệu ngõ vào, xuất tín hiệu ngõ ra, ngắt, timer, counter, PWM,…
Các hàm quan trọng sẽ được nhắc lại ở phần 2.
2 LẬP TRÌNH...
Lập Trình RoBot Tự Động Đơn Giản Với VĐK PIC16F877A
http://www.linhkiendientu.co/2012/02/lap-trinh-robot-tu-ong-on-gian-voi-vk.html
Nội dung : Vi Xử Lý PIC, điều khiển động cơ vào lúc 09:17 Được đăng bởi Linh Kien Dien Tu
Tóm tắt
Tài liệu hướng dẫn lập trình cho robot tự động dò đường theo vạch trắng và điều khiển các cơ cấu
(nâng hạ, gắp nhả quà) một cách cơ bản nhất.Vi điều khiển được sử dụng trong tài liệu là
PIC16F877A của Microchip.Lập trình bằng ngôn ngữ C với trình biên dịch CCS.
1 TÓM TẮT VỀ THIẾT KẾ ROBOT TỰ ĐỘNG
Robot tự động trong các cuộc thi Robocon gồm 3 thành phần chính: Cơ khí, Mạch điện tử, Lập
trình.
1.1 Cơ khí
Một robot đơn giản gồm 2 động cơ truyền động cho 2 bánh xe bên trái và bên phải giúp robot di
chuyển. Phía trước có thể là 1 hoặc 2 bánh tự do (bánh tự lựa, omni, mắt trâu,…). Để thực hiện
được các công việc như nâng hạ trục, gắp nhả đẩy quá, robot được trang bị thêm các động cơ khác
để truyền động cho các cơ cấu này.
Tất cả các bộ phận trên được bố trí trên một khung bằng nhôm, sắt,…
Phần hướng dẫn chi tiết về thiết kế cơ khí sẽ được trình bày trong một tài liệu khác. Tài liệu này
chỉ tập trung vào phần lập trình.
Mô hình robot dò dường đơn giản
1.2 Mạch điện tử
Sơ đồ hoạt động của robot tự động
1.2.1 Mạch ngõ vào (cảm biến, nút ấn, công tắc hành trình)
Với robot đơn giản, ngõ vào thường là mức logic lấy từ cảm biến quang (quang trở, quang diode),
nút ấn hoặc công tắc hành trình. Từ đó mạch vi điều khiển xử lý các tín hiệu này để xuất ngõ ra
(thường là động cơ DC) chophù hợp.
Lập Trình RoBot Tự Động Đơn Giản Với VĐK PIC16F877A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Trình RoBot Tự Động Đơn Giản Với VĐK PIC16F877A - Người đăng: Khanh Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lập Trình RoBot Tự Động Đơn Giản Với VĐK PIC16F877A 9 10 576