Ktl-icon-tai-lieu

lập trình tiện

Được đăng lên bởi Strange Winds
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lập trình gia công tiện ( Lathe) với MasterCam X.
Chuẩn bị công nghệ.
1. Đọc bản vẽ, phân tích các nguyên công và chuẩn bị chế độ công nghệ cần có.
2. Vẽ lại bản vẽ bằng những phần mềm tiện ích ( Auto Cad, MasterCam, Inventer,
SolidWork, TopSolid…
3. Xuất bản vẽ ra những định dạng trung gian Ví dụ . IGS, IGES ( thường dung), SAT,
STP…
4. Phần mềm MasterCam X.
Tôi xin hướng dẫn các bước và phân tích trong quá trình thực hiện lập trình với ví dụ cụ thể sau
đấy. Chúng ta thực hiện gia công với bản vẽ như sau:

Chú ý! Với MasterCam X trở xuống chúng ta sẽ format ( save as ) file DWG xuống phiên bản
Acad 2000.
Khi bạn thực hiện bản vẽ, các bạn sẽ cố gắng chọn luôn gốc chương trình luôn để khỉ thực hiện
trong MasterCam chúng ta không phải di chuyển về gốc ( Xfom Transle..)
Chúng ta sẽ chia gia công chi tiết trên thành ba Nguyên Công như sau:
-

Nguyên Công 1: Tiện thô contuar theo biên dạng chi tiết.
Nguyên Công 2 Tiện Tinh contuar theo biên dạng chi tiết.
Tiện Rãnh 4x2.

Khởi động MasterCamX

Nhấn vào nút Open. Cửa sổ Open File hiện ra

Kích chuột vào Files of type: Chọn định dang *.dwg
File Cad sẽ được mở ra như hình vẽ sau:

Như chú ý của tôi các bạn khi thể hiện bản vẽ chọn gốc chương trình trùng với gốc (0,0) của
autocad ( các bạn xem them file autocad) thì đến đây chúng ta không cần phải di chuyển chi
tiết về gốc 0,0 trong MasterCam nữa.
Trên menu Machine Type/Lathe/Default như hình vẽ sau:

Chúng ta đã chọn máy, và chi tiết xong tiếp theo chúng ta sẽ set phôi (stock). Để nhanh chúng
ta chọn trên luôn trên Properties ở Operations bar. Nếu chúng ta có sẵn thư viện vật liệu chúng
ta vào Tool Settings để set phôi, vật liệu … nhưng nếu không sẵn có thư viện này chúng ta có
thể vào luôn Stock Setup, cửa sổ dung để set phôi sẽ hiện ra như sau:

Stock setup: Set phôi ( Stock) và set mâm cặp ( chuck- cái này không quan trọng lắm).
Kích chuột vào Parameters...

OD: Set đường kính phôi và ở đây tôi chọn phôi 28 mm, chiều dài phôi ( lengh) chọn 80( cái
này cũng không thực sự quan trọng lắm, vì cấp phôi chúng ta thường thực hiện bằng tay, nên
khi set chiều dài phôi các bạn chú ý sao cho phôi lớn hơn thành phẩm là được) Nhân Apply
( enter).
Sau đó chúng ta set mâm cặp ( Chuck) chúng ta cũng chọn vào Parameters…
Cửa sổ Parameters của chuck hiện ra như sau:

Có hai cách set: hoặc chúng ta set D = Dphoi được set từ trước đó, và Z là chiều dài đc cặp
trên mâm cặp ( Z âm). Hoặc chúng ta set nhanh chọn vào From Stock, để chọn luôn và nhập
vào giá trị Grip Lengh bằng chiề...
Lập trình gia công tiện ( Lathe) với MasterCam X.
Chuẩn bị công nghệ.
1. Đọc bản vẽ, phân tích các nguyên công và chuẩn bị chế độ công nghệ cần có.
2. Vẽ lại bản vẽ bằng những phần mềm tiện ích ( Auto Cad, MasterCam, Inventer,
SolidWork, TopSolid…
3. Xuất bản vẽ ra những định dạng trung gian Ví dụ . IGS, IGES ( thường dung), SAT,
STP…
4. Phần mềm MasterCam X.
Tôi xin hướng dẫn các bước và phân tích trong quá trình thực hiện lập trình với ví dụ cụ thể sau
đấy. Chúng ta thực hiện gia công với bản vẽ như sau:
Chú ý! Với MasterCam X trở xuống chúng ta sẽ format ( save as ) file DWG xuống phiên bản
Acad 2000.
Khi bạn thực hiện bản vẽ, các bạn sẽ cố gắng chọn luôn gốc chương trình luôn để khỉ thực hiện
trong MasterCam chúng ta không phải di chuyển về gốc ( Xfom Transle..)
Chúng ta sẽ chia gia công chi tiết trên thành ba Nguyên Công như sau:
- Nguyên Công 1: Tiện thô contuar theo biên dạng chi tiết.
- Nguyên Công 2 Tiện Tinh contuar theo biên dạng chi tiết.
- Tiện Rãnh 4x2.
Khởi động MasterCamX
lập trình tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình tiện - Người đăng: Strange Winds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
lập trình tiện 9 10 72