Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình ứng dụng trong trắc địa

Được đăng lên bởi maikhacminh-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
TRONG TRẮC ĐỊA
Ngôn ngữ MATLAB

1

Nội dung
• Giới thiệu chung
• Các thao tác / lệnh cơ bản với ma trận
• Các phép toán và hàm toán học cơ bản
• Nhập / xuất, các cấu trúc điều khiển
• Script và function, ví dụ
• Đồ họa
• Bài tập: đường đo cao kỹ thuật
• Bài tập lớn 1: đường chuyền kinh vĩ
• Bài tập lớn 2: nội suy tuyến tính bề mặt
(TH: buổi học thứ 4,6,8,10,12,14 tại PTNVT 106C5)
2

Giới thiệu chung:
MATLAB là gì?
• MATLAB: MATrix LABoratory _ Mathworks
• Ngôn ngữ ma trận cao cấp dùng cho tính
toán kỹ thuật
– Kiểu dữ liệu cơ bản là ma trận
– Cấu trúc đơn giản, giao diện thân thiện
– Có sẵn rất nhiều công cụ tính toán

• Đi kèm với các toolbox
3

Giới thiệu chung:
Ưu điểm
• Rất hiệu quả với dữ liệu ma trận
• Dễ dàng tiếp cận và tự học
• Thư viện các hàm toán học khổng lồ + các
toolbox chuyên dụng, và cho phép người
dùng tự tạo thêm
• Khả năng đồ họa mạnh và phong phú
• Có thể biên dịch và thực thi từng câu lệnh
4

Giới thiệu chung:
Khuyết điểm
• Không chặt chẽ như các NNLT khác
• Chiếm dụng bộ nhớ (RAM) lớn khi tính
toán
• Không hiệu quả khi phải tính toán lượng
dữ liệu lớn không phải cấu trúc ma trận
• Không thể biên dịch thành file thực thi
.EXE
5

Giới thiệu chung:
Bắt đầu với MATLAB
• Khởi động MATLAB
– Từ icon trên màn hình
– Chọn từ thanh programs
– Gõ trực tiếp matlab từ khung thực thi của hệ điều
hành (operation system prompt)

• Chọn thư mục làm việc hiện hành
– Từ cửa sổ MATLAB
– Dùng lệnh cd:
>> cd(‘path’)

• Mở cửa sổ soạn thảo
– Từ icon trên giao diện chính của MATLAB
– Dùng lệnh edit:
>> edit
6

Giới thiệu chung:
Những lệnh đầu tiên
• format short / format long: hiển thị 4 / 15 chữ số
thập phân
• who / whos: liệt kê các biến / và thuộc tính
>> whos
>> whos biến1 biến2
>> whos a*

• clc: xóa màn hình cửa sổ lệnh (command
window)
• clear: xóa biến trong workspace
>> clear all
>> clear biến1 biến2
7

Giới thiệu chung:
Trợ giúp
• Mở cửa sổ giúp đỡ của MATLAB từ giao diện
chính của chương trình
• Dùng lệnh:
>> doc
(mở cửa sổ giúp đỡ)
>> doc tên-hàm
(hiển thị phần tham khảo về
hàm trong cửa sổ giúp đỡ)
>> help (liệt kê phân loại các hàm trong cửa sổ lệnh)
>> help tên-hàm
(hiển thị phần tham khảo về
hàm trong cửa sổ lệnh)
>> lookfor từ-khóa
(tìm kiếm phần tham khảo
chứa từ khóa ở hàng đầu tiên)
8

Giới thiệu chung:
Scalar, vector, matrix, array, cell
• Matrix: ma trận kích thước mxn, kiểu dữ liệu cơ
bản của MATLAB
• Scalar: con số
• Vector: hàng hoặc cột
• Array:
– Mảng 1 chiều = vector
– Mảng 2 chiều = ma trận
– Mảng đa ch...
1
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
TRONG TRẮC ĐỊA
Ngôn ngữ MATLAB
Lập trình ứng dụng trong trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình ứng dụng trong trắc địa - Người đăng: maikhacminh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Lập trình ứng dụng trong trắc địa 9 10 211