Ktl-icon-tai-lieu

Lò đốt củi

Được đăng lên bởi otacon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 4 lần
2

1

D

2000.00 2802.78

2000.00

800.00

2802.78

D

802.78

3

802.78

4

350.00

800.00

C

350.00

350.00

300.00

300.00
C

350.00

487.50
800.00
3000.00

300.00

300.00

4500.00

B

4200.00

B

DRAWN

Admin

11/27/2014

CHECKED
QA

300.00

A

TITLE

A

MFG
APPROVED
SIZE

C
SCALE

4

3

2

REV

DWG NO

lo_rap-1
SHEET

1

1 OF 1

...
1
1
2
2
3
3
4
4
A A
B B
C C
D D
SHEET 1 OF 1
DRAWN
CHECKED
QA
MFG
APPROVED
Admin
11/27/2014
DWG NO
lo_rap-1
TITLE
SIZE
C
SCALE
REV
350.00 350.00 350.00
3
5
0
.
0
0
487.50
3000.00
8
0
0
.
0
0
800.00
2
0
0
0
.
0
0
2
8
0
2
.
7
8
8
0
2
.
7
8
2
0
0
0
.
0
0
8
0
2
.
7
8
2
8
0
2
.
7
8
4
5
0
0
.
0
0
3
0
0
.
0
0
300.00
4
2
0
0
.
0
0
300.00 300.00
3
0
0
.
0
0
800.00
Lò đốt củi - Người đăng: otacon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lò đốt củi 9 10 983