Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5

Được đăng lên bởi Nguyễn Khánh Tùng
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết
quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
đề tài nghiên cứu nào khác.
Hà Nội, tháng 01 năm 2014
Nghiên cứu sinh

Lê Danh Quang

i

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau
đại học, Viện Cơ khí Động lực và Bộ môn Động cơ đốt trong đã cho phép tôi thực hiện
luận án tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin cảm ơn Viện Đào tạo sau đại học và
Viện Cơ khí Động lực về sự hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt quá trình tôi làm luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Phạm Minh Tuấn và PGS.TS Lê Anh Tuấn đã
hướng dẫn tôi hết sức tận tình và chu đáo về mặt chuyên môn để tôi có thể thực hiện và
hoàn thành luận án.
Tôi xin chân thành biết ơn Quý thầy, cô Bộ môn và Phòng thí nghiệm Động cơ đốt
trong – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn giúp đỡ tôi và tạo điều kiện một cách
thuận lợi nhất để hoàn thành luận án này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Dầu khí Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ để tôi
được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu qua đó hoàn thành luận án này.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Thành Đô, Ban chủ nhiệm khoa
Công nghệ kỹ thuật ô tô cùng các thầy cô trong khoa đã hậu thuẫn và động viên tôi trong
suốt quá trình học tập, nghiên cứu.
Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới thầy phản biện, các thầy trong hội đồng chấm luận
án đã đồng ý đọc duyệt và đóng góp ý kiến để tôi có thể hoàn chỉnh luận án này và định
hướng nghiên cứu trong tương lai.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp
những người đã luôn động viên, khuyến khích tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và thực
hiện công trình này.
Nghiên cứu sinh

Lê Danh Quang

ii

MỤC LỤC
Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các hình vẽ, các bảng
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ PHỤ GIA CHO
NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ........................................................................... 5
1.1 Nhiên liệu sinh học và vai trò ........................................................................ 5
1.1.1. Các dạng nhiên liệu sinh học ................................................................ 5
1.1.1.1. Cồn ................................................................................................. 5
1.1.1.2. Dầu thực vật .................
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết
quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
đề tài nghiên cứu nào khác.
Hà Nội, tháng 01 năm 2014
Nghiên cứu sinh
Lê Danh Quang
Luận văn Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5 - Người đăng: Nguyễn Khánh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Luận văn Ảnh hưởng của phụ gia E10 và D5 9 10 130