Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạng siêu cao tầng

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen Doan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết mạng siêu cao tần

Lý thuyết mạng siêu cao tần
Bởi:
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trở kháng, điện áp và dòng điện tương đương
Điện áp và dòng điện tương đương
Ở tần số siêu cao các phép đo áp và dòng rất khó thực hiện, trừ khi một cặp đầu cuối
được xác định rõ ràng. Điều này chỉ thực hiện được với đường truyền sóng TEM (cáp
đồng trục, mạch vi dải)
* Trên hình vẽ là dạng đường sức điện trường và từ trường của 1 đường truyề sóng TEM
gồm 2 vật dẫn
Theo định nghĩa

* Vấn đề sẽ trở nên khó khăn hơn khi khảo sát ống dẫn sóng.
- Xét ống dẫn sóng chữ nhật như hình vẽ. Mode truyền sóng chủ yêu là TE10:
Công thức (vẽ hình)

1/15

Lý thuyết mạng siêu cao tần

Nhận xét: Dạng điện áp (3.5) phụ thuộc vào vị trí x cũng như độ dài của đường lấy tích
phân theo hướng trục y. Vậy giá trị điện áp chính xác là bao nhiêu? Câu trả lời là không
có giá trị điện áp chính xác hiểu theo nghĩa duy nhất hoặc thích hợp cho mọi ứng dụng.
Vấn đề trên phát sinh tương tự cho dòng điện và trở kháng khi sóng không phải là sóng
TEM.
* Có rất nhiều cách định nghĩa điện áp, dòng điện tương đương và trở kháng cho sóng
không phải TEM vì tíh không duy nhất. Tuy nhiên có một số nhận xét sau:
+ Điện áp và dòng chỉ được định nghĩa cho một mode dẫn sóng cụ thể và được định
nghĩa sao cho điện áp tỷ lệ với điện trường ngang, còn dòng điện tỷ lệ với từ trường
ngang.
+ Để có được sử dụng tương tự như áp và dòng trong lý thuyết mạch, điện áp và dòng
cần được định nghĩa sao cho tích của chúng cho ra dòng công suất của mode truyền
sóng.
+ Tỷ số áp trên dòng cho mạch sóng chạy đơn lẻ cần bằng trở kháng đặc trưng của
đường truyền. Trở kháng này có thể chọn bất kỳ, thường chọn bằng trở kháng sóng của
đường truyền.
* Với một mode ống dẫn sóng bất kỳ các thành phần trường ngang có thể được biểu
diễn:

→ →

Trong đó A+ ,A − là biên độ của sóng tới và sóng ngược; e , h là các thành phần trường
ngang của mode có quan hệ

Với Zω:trở kháng sóng.
Từ (3.6,a,b) có thể định nghĩa áp và dòng tương đương:

2/15

Lý thuyết mạng siêu cao tần

Nhận xét:
- Định nghĩa (3.8) bao hàm quan hệ tỷ lệ giữa áp và dòng tương đương với điện và từ
trường ngang.
- Các hằng số tỷ lệ có cho các mối quan hệ này là:

• Dòng công suất của sóng tới:

• Trở kháng đặc trưng:

Cho mode TE10 trong ống dẫn sóng chữ nhật

3/15

Lý thuyết mạng siêu cao tần

Khái niệm trở kháng
Có các dạng trở kháng sau:
• Trở kháng nội của môi trường η = √μ / γ chỉ phụ thuộc vào môi trường và bằng
trở kháng sóng của sóng phẳng.
• Trở kháng sóng
đặc trưng cho cá...
Lý thuyết mạng siêu cao tần
Bởi:
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trở kháng, điện áp và dòng điện tương đương
Điện áp và dòng điện tương đương
tần số siêu cao các phép đo áp dòng rất khó thực hiện, trừ khi một cặp đầu cuối
được xác định rõ ràng. Điều này chỉ thực hiện được với đường truyền sóng TEM (cáp
đồng trục, mạch vi dải)
* Trên hình vẽ dạng đường sức điện trường từ trường của 1 đường truyề sóng TEM
gồm 2 vật dẫn
Theo định nghĩa
* Vấn đề sẽ trở nên khó khăn hơn khi khảo sát ống dẫn sóng.
- Xét ống dẫn sóng chữ nhật như hình vẽ. Mode truyền sóng chủ yêu là TE
10
:
Công thức (vẽ hình)
Lý thuyết mạng siêu cao tần
1/15
Lý thuyết mạng siêu cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạng siêu cao tầng - Người đăng: Tuan Nguyen Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lý thuyết mạng siêu cao tầng 9 10 669