Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT Ô TÔ chương 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2

SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TRÊN XE

Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Trình bày được sơ đồ động học hệ thống truyền lực ở các loại ô tô.
2. Giải thích được sự truyền và biến đổi năng lượng trong hệ thống truyền lực .
3. Trình bày được sự biến đổi năng lượng trong hệ thống chuyển động.
4. Xác định được sự tổn hao năng lượng khi truyền năng lượng trên xe.

16

2.1. SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ở CÁC LOẠI Ô TÔ:
Hệ thống truyền lực của ôtô bao gồm các bộ phận và cơ cấu nhằm thực hiện nhiệm vụ
truyền mômen xoắn từ động cơ đến các bánh xe chủ động. Hệ thống truyền lực thường bao gồm
các bộ phận sau :
- Ly hợp: ( viết tắt LH).
- Hộp số: (viết tắt HS).
- Hộp phân phối (hoặc hộp số phụ): (viết tắt HP).
- Truyền động các đăng : (viết tắt CĐ).
- Truyền lực chính: (viết tắt TC).
- Vi sai : (viết tắt VS).
- Bán trục (nửa trục): (viết tắt BT).
- Truyền lực cuối cùng: (viết tắt TCC).
Ở trên xe một cầu chủ động sẽ không có hộp phân phối. Ngồi ra ở xe tải với tải trọng lớn
thì trong hệ thống truyền lực sẽ có thêm truyền lực cuối cùng.
Mức độ phức tạp của hệ thống truyền lực một xe cụ thể được thể hiện qua công thức bánh
xe. Công thức bánh xe được ký hiệu tổng quát như sau:
a xb
Trong đó :
a là số lượng bánh xe .
b là số lượng bánh xe chủ động .
Để đơn giản và không bị nhầm lẫn, với ký hiệu trên chúng ta quy ước đối với bánh kép
cũng chỉ coi là một bánh.
Thí dụ cho các trường hợp sau:
4 x 2 : xe có một cầu chủ động (có 4 bánh xe, trong đó có 2 bánh xe là chủ động).
4 x 4 : xe có hai cầu chủ động (có 4 bánh xe và cả 4 bánh đều chủ động ).
6 x 4 : xe có hai cầu chủ động, một cầu bị động (có 6 bánh xe, trong đó 4 bánh xe là chủ
động).
6 x 6 : xe có 3 cầu chủ động (có 6 bánh xe và cả 6 bánh đều chủ động).
8 x 8 : xe có 4 cầu chủ động (có 8 bánh xe và cả 8 bánh đều chủ động).

2.1.1.Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x2:
2.1.1.1.Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động:

17

ĐC
LH

HS

BT

CĐ
TC

VS
BT

Hình 2.1: Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động (4 x 2).
Phương án này được thể hiện ở hình 2.1, thường được sử dụng ở xe du lịch và xe tải hạng
nhẹ. Phương án bố trí này rất cơ bản và đã xuất hiện từ lâu.
2.1.1.2.Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động:
Phương án này được thể hiện ở hình 2.2 thường được sử dụng ở một số xe du lịch và xe
khách. Trong trường hợp này hệ thống truyền lực sẽ gọn và đơn giản vì không cần đến truyền
động các đăng. Ở phương án này có thể bố trí động cơ, ly hợp, hộp số, truyền lực chính gọn
thành một khối.

BT
ĐC
...
16
CHƯƠNG 2
SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TRÊN XE
Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng:
1. Trình bày được sơ đồ động học hệ thống truyền lực ở các loại ô tô.
2. Giải thích được sự truyền và biến đổi năng lượng trong hệ thống truyền lực .
3. Trình bày được sự biến đổi năng lượng trong hệ thống chuyển động.
4. Xác định được sự tổn hao năng lượng khi truyền năng lượng trên xe.
LÝ THUYẾT Ô TÔ chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT Ô TÔ chương 2 - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
LÝ THUYẾT Ô TÔ chương 2 9 10 694