Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555

Được đăng lên bởi changtraikhoc121212
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5779 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH DAO DỘNG

MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG
SỬ DỤNG IC 555
1. Mạch dao động

Mạch dao động là mạch mạch dao động sử dụng các linh kiện để phát
ra tín hiệu xung dao động cụ thể để điều khiển thiết bị. Có nhiều dạng
tín hiệu xung được phát ra từ mạch dao động, như xung sine , xung
vuông , xung tam giác…..
2. Mạch dao động tạo xung vuông:
Có nhiều cách thiết kế mạch để tạo xung vuông như thiết kế mạch
dùng Transistor , thiết kế mạch dùng Opam, …
Ở đây,chọn thiết kế mạch dao động tạo xung vuông dùng ICNE555
N.
Theo như sơ đồ khối sau đây.

Dựa vào sơ đồ khối ta có thể nhận ra rằng để tạo được xung vuông ta chỉ
cần IC 555 và 1 số linh kiện phổ biến như R,C.
3. lý do chọn mạch tạo xung vuông sử dụng IC NE555 N:
- IC NE555 N rất phổ biến ,dễ tìm
- Mạch tạo xung dùng IC này rất dễ làm, dễ giải thích ,dễ hiểu
nguyên lý làm việc của nó.
1

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH DAO DỘNG

4. Giới thiệu IC NE555 N:

IC NE555 N gồm có 8 chân.
- chân số 1(GND): cho nối mase để lấy dòng cấp cho IC
- chân số 2(TRIGGER): ngõ vào của 1 tần so áp.mạch so áp dùng
các transistor PNP. Mức áp chuẩn là 2*Vcc/3.
- Chân số 3(OUTPUT): Ngõ ra .trạng thái ngõ ra chỉ xác định theo
mức volt cao(gần bằng mức áp chân 8) và thấp (gần bằng mức áp
chân 1)
- Chân số 4(RESET): dùng lập định mức trạng thái ra. Khi chân số
4 nối masse thì ngõ ra ở mức thấp. Còn khi chân 4 nối vào mức áp
cao thì trạng thái ngõ ra tùy theo mức áp trên chân 2 và 6.
- Chân số 5(CONTROL VOLTAGE): dùng làm thay đổi mức áp
chuẩn trong IC 555 theo các mức biến áp ngoài hay dùng các điện
trở ngoài cho nối mase. Tuy nhiên trong hầu hết các mạch ứng
dụng chân số 5 nối masse qua 1 tụ từ 0.01uF  0.1uF, các tụ có
tác dụng lọc bỏ nhiễu giữ cho mức áp chuẩn ổn định.
- Chân số 6(THRESHOLD) : là ngõ vào của 1 tầng so áp khác
.mạch so sánh dùng các transistor NPN .mức chuẩn là Vcc/3
- Chân số 7(DISCHAGER) : có thể xem như 1 khóa điện và chịu
điều khiển bỡi tầng logic .khi chân 3 ở mức áp thấp thì khóa này
đóng lại.ngược lại thì nó mở ra. Chân 7 tự nạp xả điện cho 1 mạch
R-C lúc IC 555 dùng như 1 tầng dao động .
- Chân số 8 (Vcc): cấp nguồn nuôi Vcc để cấp điện cho IC.Nguồn
nuôi cấp cho IC 555 trong khoảng từ +5v  +15v và mức tối đa là
+18v

2

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH DAO DỘNG

5. cấu tạo bên trong và nguyên tắc hoạt động của IC 555

a. cấu tạo:

Về bản chất thì IC 555 là 1 bộ mạch kết hợp giữa 2 con Opamp , 3
điện trở , 1 con transistor, và 1 bộ Fipflop(ở đây dùng FFRS )
- 2 OP-amp có tác dụng so...
Nguyenvanbientbd47@gmail.com MẠCH DAO DỘNG
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG
SỬ DỤNG IC 555
1. Mạch dao động
Mạch dao động là mạch mạch dao động sử dụng các linh kiện để phát
ra tín hiệu xung dao động cụ thể để điều khiển thiết bị. Có nhiều dạng
tín hiệu xung được phát ra từ mạch dao động, như xung sine , xung
vuông , xung tam giác…..
2. Mạch dao động tạo xung vuông:
Có nhiều cách thiết kế mạch để tạo xung vuông như thiết kế mạch
dùng Transistor , thiết kế mạch dùng Opam, …
Ở đây,chọn thiết kế mạch dao động tạo xung vuông dùng ICNE555
N .
Theo như sơ đồ khối sau đây.
Dựa vào sơ đồ khối ta có thể nhận ra rằng để tạo được xung vuông ta chỉ
cần IC 555 và 1 số linh kiện phổ biến như R,C.
3. lý do chọn mạch tạo xung vuông sử dụng IC NE555 N:
- IC NE555 N rất phổ biến ,dễ tìm
- Mạch tạo xung dùng IC này rất dễ làm, dễ giải thích ,dễ hiểu
nguyên lý làm việc của nó.
1
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 - Người đăng: changtraikhoc121212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 9 10 480