Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH

Được đăng lên bởi Hữu Cường
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 7600 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH
R 3
R X
10K

100K
+12V

C 3

R 5
1K

0 .1 u F
7

D 1
1N 4007

C 1

2
R 1
1K

M IC
C 2

+
-

C 5

U 1

6

LM 741

D 3
LED

1uF

4

0 .1 u F

3

R 2
100K

C 6
C 4

-1 2 V

D 2

0 .1 u F

6 ,8 - 2 2 u F

R 4

10uF

VR 1
25K

1N 4007

Q 1

2 ,7 K

C 1815

+12V

VAC

R 6

1K

VR 2

6

50K

C LK

3

8

4
3

VC C

4013

R ST

U 3A

O U T

D SC H G

U 2
N E555

Q

TR G

7
2

C V

TH R

6

C 8

5

1

1
2

3

4

5

R ELAY

D

S

4 ,7 K
2

4

Q

G N D

M o to r

1

5

R

C 1815

R 7

103

10uF

C 7

9

R 5
1K

15

6

Q 1

Q 0
R ST

LED
D O

R 6
100K

R 7
2

220

Q 3
C 1061
+

3

C D 4017

C 9
1 0 0 u F /1 6 V

M o to r

C 10
100nF

|

-T

13

C LK

1 O h m /1 W

VSS

R ST

14

Q 2

R 8

4

8

O SC

10

U 2

C P1

Q

11

C 10
100nF

1N 4007
D 1

VD D

4

VD D

R X
+T
R ET

C 9

13

R 3
2 ,2 K

U 1
C D 4047
2
8
12

Q

R C C

AST

A1015
R 2
1K

R 4
1M

AST

14
Q 2

3

C X

5

M A T TH U

100nF

1

G N D

C 1

C 2

7

+6V

R 1
100

1 0 0 u F /1 6 V

O N /O F F

C 3
10uF

16

1N 4007

1 0 0 u F /1 6 V

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

C 1

R 1
100

0 .1 u F /2 5 0 V a c

MẠCH ĐÈN GIÁNG SINH

R 3

R 4

C 4
47uF

C 3

1N 4007

1N 4007

220Vac

100K

0 .1 u F
R 2
100

10K

C 2

D Z

220uF

R 5

R 6

R 7

100K

10K

10K

C 5
47uF

1N 4007

C 1815
Q 1

Q 3
C 1815

B T136

Q 2
C 1815
LED

5 ,6 V

MẠCH TẠO XUNG 1KHz

LAM P

MT1

MT2

MẠCH CHỐNG TRỘM XE HƠI

MẠCH HEADPHONE KHÔNG DÂY

MẠCH BÁO TRỘM XE

MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT BẰNG REMOTE TIVI

MẠCH ĐÓNG MỞ CÁC THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BẰNG REMOTE TIVI

MẠCH ĐÈN NGỦ MINI

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN AC

MẠCH CHUÔNG BÁO TRƯỜNG HỌC

MẠCH KHOÁ SỐ ĐIỆN TỬ

MẠCH ĐỊNH THỜI

MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP

MẠCH BÁO TRỘM BẰNG HỒNG NGOẠI

MẠCH BÁO SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN KHI ĐI VẮNG

MẠCH HIỂN THỊ SỐ BÀI HÁT

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY GIẶT

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC CÔNG SUẤT NHỎ

MẠCH BÁO TRỘN Ở CỬA NHÀ

MẠCH TRÒ CHƠI AI NHANH TAY

MẠCH DÒ TÌM ĐỨT MẠCH

MẠCH THU PHÁT ÂM THANH KHÔNG DÂY

MẠCH KHOÁ SỐ

MẠCH TẠO TIẾNG CHUÔNG DING-DONG

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

MẠCH 12 BÀI NHẠC ĐIỀU KHIỂN BẰNG REMOTE TIVI
+5V
R 1

1N 4148
M A T TH U

U 100
D 2
4

1N 4148

R 3

1K

13
U M 3481

12

7

6

5
O .1

R 4

14
15
11

9

C 1

47p C 2

100K
R 5

100

Q 4

4 O h m /0 .5 W

A1013
Q 1

16

2 ,2 K

8

R 2

3

D 1

2

100

C 1061

MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

MẠCH BÁO THỨC

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ĐIỆN THẾ CHUẨN DC

MẠCH INVERTER

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ TẢI BẰNG ...
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH
U 2
N E 5 5 5
3
4
8
1
5
2
6
7
O U T
R S T
V C C
G N D
C V
T R G
T H R
D S C H G
C 5
1 u F
Q 1
C 1 8 1 5
R 1
1 K
R 3 1 0 0 K
+ 1 2 V
+ 1 2 V
V A C
M I C
M o t o r
V R 2
5 0 K
- 1 2 VC 2
6 , 8 - 2 2 u F
C 3
0 . 1 u F
R 5
1 K
C 10 . 1 u F
C 6
1 0 u F
-
+
U 1
L M 7 4 1
3
2
6
74
R 7
4 , 7 K
C 71 0 u FC 8
1 0 3
R 6 1 K
C 4
0 . 1 u F
V R 1
2 5 K
C 1 8 1 5
U 3 A
4 0 1 3
5
3
1
2
64
D
C L K
Q
Q
SR
R 2
1 0 0 K
D 2
1 N 4 0 0 7
R E L A Y
3
5
1
2
4
R 4
2 , 7 K
D 1
1 N 4 0 0 7
D 3
L E D
R X
1 0 K
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH - Người đăng: Hữu Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH 9 10 881