Ktl-icon-tai-lieu

Mạch phân cực cho transistor

Được đăng lên bởi Phan Anh Tuấn
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1891 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Chương 5

MẠCH PHÂN CỰC
CỦA TRANSISTOR

5.1. Giới thiệu
Việc phân tích hay thiết kế một mạch khuếch đại đòi hỏi sự hiểu
biết về đáp ứng dc và ac của hệ thống. Người ta thường nhầm lẫn rằng
transistor là một linh kiện khuếch đại tín hiệu mà không cần nguồn
năng lượng cung cấp. Thực ra việc khuếch đại tín hiệu ac là từ quá trình
chuyển đổi năng lượng từ nguồn cung cấp dc. Do đó việc phân tích hay
thiết kế bất kỳ 1 mạch khuếch đại điện tử đều chứa đựng 2 phần: phần dc
và phần ac.
Các mức hoạt động dc của 1 transistor được điều khiển bởi 1 số
các thông số bao gồm 1 dãy các điểm làm việc có thể có trên các đường
đặc tính của transistor. Các dòng điện dc và các mức điện áp dc phải
được xác định, một mạch điện phải được xây dựng mà nó sẽ thiết lập
điểm làm việc mong muốn – các mạch điện này sẽ được phân tích trong
chương này.

5.1. Giới thiệu
Một hệ số phân cực khác
rất quan trọng cần chú ý đến: sự
lựa chọn và phân cực cho
transistor tại điểm làm việc mong
muốn phải tính đến ảnh hưởng
của nhiệt độ. Nhiệt độ làm thay
đổi các hệ số như ac và dòng
điện ICEO . Nhiệt độ càng tăng thì
dòng điện ICEO tăng làm thay đổi
điểm làm việc Q.

Hình 5.1. Đặc tuyến ngõ ra của BJT.

Do đó các mạch điện phải thiết kế có sự ổn định nhiệt độ để khi
có sự thay đổi nhiệt độ thì sự thay đổi của điểm làm việc là nhỏ nhất. Sự
ổn định của điểm làm việc được chỉ định bởi hệ số ổn định S để xác
định mức độ thay đổi điểm làm việc phụ thuộc vào sự thay đổi của
nhiệt độ.

5.1. Giới thiệu
Đối với BJT việc phân cực để hoạt động trong vùng tuyến tính
cần phải chú ý:
1. Mối nối B-E phải phân cực thuận với điện áp phân cực vào
khoảng 0,6 đến 0,7V.
2. Mối nối B-C phải phân cực ngược với điện áp phân cực
nằm trong giới hạn cực đại của transistor.

5.2. PHÂN TÍCH ĐƯỜNG TẢI
5.2.1. Điểm làm việc tĩnh và đường tải 1 chiều
Xét 1 tầng khuếch đại đơn giản như hình 5.2.

Hình 5.2. Tầng khuếch đại đơn giản.

BJT làm việc ở chế độ khuếch đại tín hiệu khi:
- Tiếp giáp JE phân cực thuận.
- Tiếp giáp JC phân cực ngược.

5.2. PHÂN TÍCH ĐƯỜNG TẢI
* Xác định điểm làm việc tĩnh Q bằng đồ thị
a. Xác định điểm Q ngõ vào:
- Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho ngõ vào, ta có:

VCC I B R B  VBE
- Từ đó, ta được:
1
VCC
I B 
VBE 
RB
RB
gọi là đường tải 1 chiều ngõ vào
của mạch.
Đường tải 1 chiều ngõ vào cắt đặc
tuyến ngõ vào tại 1 điểm, gọi là điểm làm
việc tĩnh ngõ vào của mạch Q(VBEQ, IBQ)

Hình 5.3. Điểm Q ngõ
vào.

5.2. PHÂN TÍCH ĐƯỜNG TẢI
b. Xác định điểm Q ngõ ...
1
MẠCH PHÂN CỰC
CỦA TRANSISTOR
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Chương 5
Mạch phân cực cho transistor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch phân cực cho transistor - Người đăng: Phan Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Mạch phân cực cho transistor 9 10 123