Ktl-icon-tai-lieu

MAIN CONTROL VALVE PC200-7

Được đăng lên bởi luongthuc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MAIN CONTROL VALVE
PC200-7

PPC,solenoid valve
To solenoid demolition

2 stage main
relief
swing brake
travel speed
merge/divide
valve
travel junction
PPC sol. valve

Hydraulic circuit

2 stage main
relief
swing brake
travel speed
merge/divide
valve
travel junction
PPC Sol. valve

Rear pump supply
Frt pump main pressure
Frt pump supply
PPC oil supply

Return line

drain

TRAVEL AND BOOM RAISE
PC200-7

TRAVEL PPC SHUTTLE VALVE

WORK EQUIPMENT
PC220-7

Travel with
1)Boom raise
2)Arm in and out
3)bucket curl and dump
Swing with boom raise

Machine Control System

Knob S/W

PPCSOL.

...
MAIN CONTROL VALVE
PC200-7
MAIN CONTROL VALVE PC200-7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MAIN CONTROL VALVE PC200-7 - Người đăng: luongthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
MAIN CONTROL VALVE PC200-7 9 10 264