Ktl-icon-tai-lieu

mạng lưới cấp nước quận 4 , tphcm

Được đăng lên bởi Đỗ Thanh Phương
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HCM
ĐỒ ÁN MÔN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
QUẬN 4

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Văn Quang
Danh sách nhóm 13:
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Hữu Đại
Trần Thị Minh Phương
Đỗ Thanh Phương
Nguyễn Duy lộc

12127076
12127230
12127216
12127138
12127101

Vị trí địa lí
Quận 4 có các mặt giáp giới như sau:
- Phía Đông Bắc: giáp quận 2 ( sông Sài Gòn làm ranh giới)
- Phía Tây Bắc: giáp quận 1 và quận 5 (rạch Bến Nghé làm ranh giới)
- Phía Nam: giáp quận 7 và quận 8 ( kênh Tẻ làm ranh giới)
Điều kiện kinh tế xã hội
Diện tích: 4,2 km2, gồm 15 phường.
Dân số: 200 000 người
Mật độ: 47 790 ng/km2
Số tầng nhà: 1-16 tầng
Mức độ trang bị các thiết bị vệ sinh loại IV (150 – 200 lit/người.ngay)
Cơ sở hạ tầng
Cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Những con đường được mở rộng như Bến Vân Đồn, Hoàng Diệu,
Khánh Hội, Tân Vĩnh, đường 41, đường 48,… đã góp phần phát triển mạng lưới giao thông
đường bộ đô thị, phát triển kinh tế và giao lưu giữa các khu dân cư.
Cầu Calmette, Ông Lãnh, Khánh Hội, Nguyễn Văn Cừ, Tân Thuận, Kênh Tẻ góp phần biến
quận 4 trở thành cầu nối chính liên thông các khu vực lân cận.
Hiện trạng cấp nước của quận: Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, thuộc tổng công ty cấp
nước Sài Gòn.
Xác định lưu lượng dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư

q
Q ngđ TB =

i

* N i * K Ngđ
1000

(m3/ngđ )

(1)

Trong đó:
KNgđ = 1,25
qi : tiêu chuẩn dùng nước cho một người trong một ngày đêm; qi = 250 (l/ngđ)
Ni: Dân số tính toán sau 20 năm, tốc độ tăng trưởng là:
Ni = N0eRT = 200000e(20*0,015) = 269 972 (người)
Với:
N0: dân số hiện tại: 200000(người) (năm 2012)
R: tốc độ tăng trưởng; R = 0,015
T: thời gian là 20 năm.
Thay vào (1) ta được:
Q sh = 250. 269972 .1,25 =
84 366 (m3/ngđ)
1000

Lưu lượng dùng nước cho bến cảng
Cảng biển Sài Gòn: (2500 người; mỗi người 50l/ngđ)

QcSG = 2500 . 50 = 125 000 (l/ngđ) = 125 (m3/ngđ)
Cảng sông Tôn Thất Thuyết:
(300 người; mỗi người 50l/ngđ)
QcTTT 300. 50 = 15000 (l/ngđ) = 15 (m3/ngđ )
Qc= 125+15 =140 (m3/ngđ) = 1,62 (l/s)

Lưu lượng dùng nước khu vui chơi, giải trí
Có 2 công viên phục vụ vui chơi, giải trí: 1000 người/ngđ, trung bình 30l/người/ngđ
Qcv = 1000 . 30 = 30000 (l/ngđ) = 0,35 (l/s) = 30 (m3/ngđ)
Lưu lượng dùng nước cho xí nghiệp
Có 1 nhà máy dệt với 1000 công nhân, 700 công nhân làm trong phân xưởng nóng, 300
công nhân làm ở phân xưởng bình thường, làm việc 2 ca/ngày.
Qshngđcn=(45N1+25N2)/1000=(45.700+25.300)/1000=39m3/ngày
QtangđCN=(60N3+40N4)/1000.2=(60.700+40.300)/1000.2=108m3/ngày
Vậy: Qxn= 39+108...





 !"#$%"&'(")#*+,-,."/0"&

Danh sách nhóm 13:
&/12"#3#0"#4"&56567879
&/12":/;565676<8
=>"#3"##$?"&56567659
@#0"##$?"&565675<A
&/12"B/1CDE56567585
mạng lưới cấp nước quận 4 , tphcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng lưới cấp nước quận 4 , tphcm - Người đăng: Đỗ Thanh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
mạng lưới cấp nước quận 4 , tphcm 9 10 689