Ktl-icon-tai-lieu

Máy biến áp

Được đăng lên bởi Peter Huy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng
Chương 2: Máy biến áp
TS. Nguyễn Quang Nam
2013 – 2014, HK 2


nqnam@hcmut.edu.vn

Phần 1

1

Máy biến áp – Giới thiệu
Truyền tải điện năng từ một mạch sang một mạch khác
thông qua từ trường.
Ứng dụng: cả lĩnh vực năng lượng lẫn truyền thông.
Trong truyền tải, phân phối, và sử dụng điện năng: tăng
hay giảm điện áp ở tần số cố định (50/60 Hz), ở công suất
hàng trăm W đến hàng trăm MW.

Phần 1

2

Máy biến áp – Giới thiệu (tt)
Trong truyền thông, máy biến áp có thể được dùng để
phối hợp trở kháng, cách ly DC, và thay đổi cấp điện áp ở
công suất vài W trên một dải tần số rất rộng.
Gần đây, máy biến áp với lõi ferrite (còn gọi là biến áp
xung) đang ngày càng phổ biến theo sự phát triển của các
bộ biến đổi điện tử công suất (bộ nguồn xung trong các
máy tính là một ví dụ).
Môn học này chỉ xem xét các máy biến áp công suất.
Phần 1

3

Máy biến áp – Giới thiệu (tt)
Sự biến đổi năng lượng chỉ yêu cầu có từ thông móc
vòng biến thiên theo thời gian. Do đó, lõi không khí cũng có
thể tạo ra hiệu ứng biến áp, nhưng lõi thép kỹ thuật điện sẽ
cho phép thực hiện hiệu quả hơn rất nhiều lần.
Lõi thép trong máy biến áp được ghép từ nhiều lá thép
mỏng, để giảm tổn hao do dòng điện xoáy.
Mặc dù máy biến áp lực sử dụng lõi thép, vẫn tồn tại một
lượng nhỏ từ thông tản, chỉ liên quan đến từng dây quấn.
Phần 1

4

Một số hình ảnh về máy biến áp

Điều khiển

10 kV, ngâm dầu

Công suất nhỏ

3 pha nhỏ
Loại khô

110 kV, ngâm dầu
Phần 1

500 kV, ngâm dầu

5

Máy biến áp – Hoạt động không tải
Nếu cấp điện cho dây quấn sơ cấp, và để hở mạch dây
quấn thứ cấp, ta có điều kiện làm việc không tải (hình 2.4).
Để tạo ra từ thông làm việc trong máy (bằng với giá trị
bình thường), cần có một dòng điện được cung cấp từ
nguồn, được gọi là dòng điện không tải.
Thông thường dòng điện từ hóa có giá trị rất nhỏ so với
dòng điện định mức, do đó có thể xem điện áp cảm ứng có
giá trị bằng với điện áp đặt vào dây quấn.
Phần 1

6

Máy biến áp – Hoạt động không tải (tt)
Giả sử từ thông có dạng

φ = φmax sin (ωt )

(2.1)

Điện áp đặt vào V1 khi đó sẽ thỏa mãn

V1 = 2πfφmax N1 = 4,44 fφmax N1

(2.2)

với f là tần số dòng điện từ hóa, và N1 là số vòng dây của
cuộn sơ cấp.
Nếu mạch từ hoạt động ở vùng phi tuyến, dạng sóng
dòng từ hóa sẽ khác với dạng sóng từ thông.
Phần 1

7

Máy biến áp – Hoạt động không tải (tt)
Dòng điện không tải bao gồm 2 thành phần: thành phần
tổn hao lõi thép và thành phần từ hóa.
Khi mạch từ hoạt động ở vùng phi tuyến, dòng điện
khô...
1Phn 1
Bài ging
Chương 2: Máy biến áp
TS. Nguyn Quang Nam
2013 – 2014, HK 2
http://www4.hcmut.edu.vn/~nqnam/lecture.php
nqnam@hcmut.edu.vn
2Phn 1
Truyn ti đin năng tmt mch sang mt mch khác
thông qua từ trường.
ng dng: clĩnh vc năng lượng ln truyn thông.
Trong truyn ti, phân phi, và sdng đin năng: tăng
hay gim đin áp tn scố định (50/60 Hz), công sut
hàng trăm W đến hàng trăm MW.
Máy biến áp – Gii thiu
Máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy biến áp - Người đăng: Peter Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Máy biến áp 9 10 928