Ktl-icon-tai-lieu

Máy cắt hạ thế

Được đăng lên bởi HOAI THUONG
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5471 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Khoa Điện – Điện Tử

Bài 5
MÁY CẮT HẠ THẾ
A. MỤC TIÊU:
Học xong bài hoc này sinh viên có khả năng:
- Giải thích được sơ đồ nguyên lý của máy cắt hạ thế.
- Trình bày được các thành phần cấu tạo và chức năng của máy cắt hạ thế.
- Thực hiện được quy trình vận hành máy cắt hạ thế.
-

Hình thành thái độ nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động.

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ:
1. Tài liệu thực tập
2. Vít.
3. Tay quay.
4. Máy cắt hạ thế.
C. NỘI DUNG THỰC TẬP:
I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MÁY CẮT HẠ THẾ:

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý máy cắt hạ thế

Sơ đồ nguyên lý của máy cắt hạ thế được trình bày như hình vẽ. Nó được đặt trên các
tủ phân phối hạ thế và đồng thời là thiết bị quan trọng để bảo vệ cho các thanh cái của
các tủ phân phối hạ thế.
Trung tâm đào tạo GE-UTE

67

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Khoa Điện – Điện Tử

II. CẤU TẠO – CHỨC NĂNG

Hình 2. Giao diện mặt trước của máy cắt hạ thế

1. Cấu tạo của máy cắt hạ thế bao gồm:
-

Cần gạt khí bằng tay.

-

Nút nhấn On/Off.

-

Hiển thị vị trí tiếp điểm.

-

Hiển thị sẳn sàng đóng.

-

Bộ phận hiển thị trạng thái của lò xo nạp.

-

Bộ đếm số lần nạp.

-

Bộ phận khóa liên động.

-

Các phụ kiện.

 Cần gạt khí bằng tay: Máy cắt đóng ngắt theo cơ chế năng lượng dự trữ có thể
được nạp bằng tay hoặc bằng điện, nếu dùng bằng tay thì ta sử dụng một cần 3
để nạp cho một lò xo trong cơ cấu, ta cần bơm 10 lần.
 Nút nhấn On/Off: Dùng để đóng và cắt máy cắt khi cơ cấu chỉ thị báo sẳn sàng.

Trung tâm đào tạo GE-UTE

68

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Khoa Điện – Điện Tử

 Hiển thị vị trí tiếp điểm: Giúp cho người sử dụng biết trạng thái của máy cắt là
On hay Off.
 Hiển thị sẳn sàng đóng: Cơ cấu chỉ thị cho biết máy cắt đã sẳn sàng đóng hay
không?
 Bộ phận hiển thị trạng thái của lò xo nạp: Trong suốt quá trình nạp có một lò
xo hiển thị trạng thái:
• Máy cắt được nạp: lò xo màu đỏ.
• Máy cắt đang nạp: màu vàng.
• Không nạp: màu xanh.
 Bộ đếm số lần nạp: Hiển thị số lần nạp cho người dùng biết đã nạp đủ số lần
hay không?
 Bộ phận khóa liên động: Phía trước của máy cắt có một khoảng trống bên
trong là khóa liên động dùng để tránh việc đóng trở lại khi máy cắt đã bị ngắt khi
chưa được mở khóa.
 Các phụ kiện bao gồm:
• Cơ chế nạp lò xo bằng điện (Electrical Charging mechanism (motor)):

Hình 3. Động cơ nạp

Sử dụng một động cơ điện để tích trữ năng lượng, khi máy cắt được mở cơ
chế tự động nạp năng lượng cho lò xo và chuẩn bị cho máy cắt tác động khi
cần thiết.

Trung tâm đào tạo GE-UT...
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Khoa Điện – Điện Tử
Bài 5
MÁY CẮT HẠ THẾ
A. MỤC TIÊU:
Học xong bài hoc này sinh viên có khả năng:
- Giải thích được sơ đồ nguyên lý của máy cắt hạ thế.
- Trình bày được các thành phần cấu tạo và chức năng của máy cắt hạ thế.
- Thực hiện được quy trình vận hành máy cắt hạ thế.
- Hình thành thái độ nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động.
B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ:
1. Tài liệu thực tập
2. Vít.
3. Tay quay.
4. Máy cắt hạ thế.
C. NỘI DUNG THỰC TẬP:
I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MÁY CẮT HẠ THẾ:
Sơ đồ nguyên lý của máy cắt hạ thế được trình bày như hình vẽ. Nó được đặt trên các
tủ phân phối hạ thế và đồng thời là thiết bị quan trọng để bảo vệ cho các thanh cái của
các tủ phân phối hạ thế.
Trung tâm đào tạo GE-UTE 67
Hình 1. Sơ đồ nguyên lý máy cắt hạ thế
Máy cắt hạ thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy cắt hạ thế - Người đăng: HOAI THUONG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Máy cắt hạ thế 9 10 389