Ktl-icon-tai-lieu

máy cắt tia nước

Được đăng lên bởi Mít Non
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cắt bằng tia nước có thể được truy trở lại khai thác thủy lực của than ở Liên Xô và
New Zealand. Nước được lấy từ suối và nhằm mục đích để rửa qua một mặt đá đã
thổi mang đi than lỏng lẻo và đá. Th là phương pháp khai thác mỏ đã được xây dựng
lại trong các mỏ vàng ở Nam Phi để loại bỏ đá thổi từ khu vực làm việc vào một trôi
dạt bộ sưu tập hoặc đường hầm. Trong California Gold Country giữa 1853-1886,
nước áp lực lần đầu tiên được sử dụng để đào đá vàng mềm mại từ các bề mặt khai
thác mỏ. Các nước áp lực cho phép người thợ mỏ đứng tiếp tục trở lại từ mặt được
rửa sạch. Đây là an toàn hơn vì có ít nguy cơ bị bao phủ bởi một bức tường sụp đổ
của đá nổ tung. Bởi những năm 1900 phương pháp này khai thác đã lại đau Phổ và
Nga. Ở hai nước này nước áp lực được sử dụng để rửa than thổi đi.

Vào những năm 1930 đó là Nga đã làm cho nỗ lực đầu tiên thực sự cắt đá với nước
dưới áp lực. Một vòi rồng đã được sử dụng để tạo ra một áp lực của 7000 Bars.

Trong công nghệ năm 1970 đã được phát triển ở Mỹ đó là khả năng tạo ra một áp
lực Bar 40.000. Hầu hết các phát triển khai thác mỏ bằng tia nước sau này liên quan
đến việc kết hợp một khoan với tia nước. Năm 1972, Giáo sư Norman Franz Michigan
đã làm việc với Công ty Sản xuất McCartney để cài đặt các máy cắt bằng tia nước
công nghiệp đầu tiên. Các thiết bị được lắp đặt tại Alton Boxboard. Các ngành công
nghiệp cũng bắt đầu chảy vào thị trường thiết bị cắt bằng tia nước công nghiệp. Đó
là dòng Industries người thêm cát vào một hệ thống làm sạch áp lực để cung cấp
cho một kết thúc kim loại màu trắng. Sau này, người ta đã chứng minh rằng hệ
thống bằng tia nước mài mòn có thể cắt giảm thông qua kim loại và gốm sứ. Từ đây,
ngành công nghiệp cắt bằng tia nước cất cánh.

Trở về đầu trang

Lý thuyết
Hầu hết các lý thuyết cắt bằng tia nước giải thích cắt bằng tia nước như một hình
thức của sự xói mòn vi như mô tả ở đây. Cắt bằng tia nước các công trình bằng cách
buộc một khối lượng lớn nước thông qua một lỗ nhỏ ở vòi phun. Khối lượng không
đổi nước đi du lịch thông qua một giảm diện tích cắt ngang khiến cho các hạt để
tăng tốc nhanh chóng. Dòng này tăng tốc để lại những tác động vòi phun vật liệu
được cắt. Áp lực cực đoan của nước tăng tốc các hạt liên lạc một khu vực nhỏ của
mảnh làm việc. Trong khu vực này nhỏ các phần công việc phát triển các vết nứt
nhỏ do ảnh hưởng dòng. Các rửa bằng tia nước đi các tài liệu mà "ăn mòn" từ bề
mặt của các phần công việc. Các vết nứt do tác động bằng tia nước bây giờ được
tiếp xúc với các tia nướ...
Cắt bằng tia nước có thể được truy trở lại khai thác thủy lực của than ở Liên Xô và
New Zealand. Nước được lấy từ suối và nhằm mục đích để rửa qua một mặt đá đã
thổi mang đi than lỏng lẻo và đá. Th là phương pháp khai thác mỏ đã được xây dựng
lại trong các mỏ vàng ở Nam Phi để loại bỏ đá thổi từ khu vực làm việc vào một trôi
dạt bộ sưu tập hoặc đường hầm. Trong California Gold Country giữa 1853-1886,
nước áp lực lần đầu tiên được sử dụng để đào đá vàng mềm mại từ các bề mặt khai
thác mỏ. Các nước áp lực cho phép người thợ mỏ đứng tiếp tục trở lại từ mặt được
rửa sạch. Đây là an toàn hơn vì có ít nguy cơ bị bao phủ bởi một bức tường sụp đổ
của đá nổ tung. Bởi những năm 1900 phương pháp này khai thác đã lại đau Phổ và
Nga. Ở hai nước này nước áp lực được sử dụng để rửa than thổi đi.
Vào những năm 1930 đó là Nga đã làm cho nỗ lực đầu tiên thực sự cắt đá với nước
dưới áp lực. Một vòi rồng đã được sử dụng để tạo ra một áp lực của 7000 Bars.
Trong công nghệ năm 1970 đã được phát triển ở Mỹ đó là khả năng tạo ra một áp
lực Bar 40.000. Hầu hết các phát triển khai thác mỏ bằng tia nước sau này liên quan
đến việc kết hợp một khoan với tia nước. Năm 1972, Giáo sư Norman Franz Michigan
đã làm việc với Công ty Sản xuất McCartney để cài đặt các máy cắt bằng tia nước
công nghiệp đầu tiên. Các thiết bị được lắp đặt tại Alton Boxboard. Các ngành công
nghiệp cũng bắt đầu chảy vào thị trường thiết bị cắt bằng tia nước công nghiệp. Đó
là dòng Industries người thêm cát vào một hệ thống làm sạch áp lực để cung cấp
cho một kết thúc kim loại màu trắng. Sau này, người ta đã chứng minh rằng hệ
thống bằng tia nước mài mòn có thể cắt giảm thông qua kim loại và gốm sứ. Từ đây,
ngành công nghiệp cắt bằng tia nước cất cánh.
Trở về đầu trang
Lý thuyết
Hầu hết các lý thuyết cắt bằng tia nước giải thích cắt bằng tia nước như một hình
thức của sự xói mòn vi như mô tả ở đây. Cắt bằng tia nước các công trình bằng cách
buộc một khối lượng lớn nước thông qua một lỗ nhỏ ở vòi phun. Khối lượng không
đổi nước đi du lịch thông qua một giảm diện tích cắt ngang khiến cho các hạt để
tăng tốc nhanh chóng. Dòng này tăng tốc để lại những tác động vòi phun vật liệu
được cắt. Áp lực cực đoan của nước tăng tốc các hạt liên lạc một khu vực nhỏ của
mảnh làm việc. Trong khu vực này nhỏ các phần công việc phát triển các vết nứt
nhỏ do ảnh hưởng dòng. Các rửa bằng tia nước đi các tài liệu mà "ăn mòn" từ bề
mặt của các phần công việc. Các vết nứt do tác động bằng tia nước bây giờ được
tiếp xúc với các tia nước. Áp lực cực đoan và tác động của các hạt trong dòng sau
đây gây ra các vết nứt nhỏ truyền cho đến khi vật liệu được cắt qua.
máy cắt tia nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy cắt tia nước - Người đăng: Mít Non
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
máy cắt tia nước 9 10 423