Ktl-icon-tai-lieu

Máy đập búa

Được đăng lên bởi Thái Hoàng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: Lý thuyết đập nghiền
I.1 Các khái niệm cơ bản
I.1.1 Khái niệm đập nghiền
I.1.2 Các phương pháp đập nghiền
I.1.2.1 Va đập
I.1.2.2 Mài
I.1.2.3 Trượt
I.1.2.4 Nén
I.1.3 Các sơ đồ đập nghiền
I.1.3.1.Chu trình hở
I.1.3.2 Chu trình kín
I.1.4.Một số tính chất cơ bản của vật liệu đập nghiền
I.1.4.1 Độ bền
I.1.4.2 Độ cứng
I.1.4.3 Độ giòn
I.1.4.4 Hệ số khả năng đập nghiền của vật liệu
I.1.3 Vai trò đập nghiền

I.2 Các thuyết cơ bản về đập nghiền
I.2.1 Thuyết diện tích bề mặt
I.2.2 Thuyết thể tích
I.2.3 Thuyết Bond

I.3 Phân loại máy đập nghiền
I.3.1 Căn cứ vào kích thước sản phẩm
I.3.2 Căn cứ vào nguyên lý và kết cấu máy
I.3.3 Một số máy đập nghiền trong thực tế
I.4 Máy đập búa
I.4.1 Phân loại
I.4.1.1 Theo số trục mang búa (roto)
I.4.1.2 Theo phương pháp treo búa vào roto
I.4.1.3 Theo cách tiếp liệu vào máy
I.4.2 Ưu,nhược điểm
I.4.2.1 Ưu điểm
I.4.2.2 Nhược điểm
I.4.3 Cấu tạo chi tiết máy đập búa
I.4.3.1 Sơ đồ kết cấu
I.4.3.2 Các chi tiết chính của máy

Chương II: Tính công nghệ của máy đập
búa
II.1 Vận tốc đầu búa
II.2 Khối lượng búa
II.3 Kích thước roto,chiều dài búa,năng suất máy
II.4 Công suất động cơ

II.5 Số lượng búa
II.6 Số đĩa treo búa
II.7 Sàng ghi

Chương III: Tính toán cơ khí máy đập búa
III.1 Lựa chọn động cơ
III.2 Hệ thống truyền động
III.3 Tính bền cho trục máy
III.4 Lựa chọn ổ đỡ
III.5 Tính bền cho búa máy

...
Ch ng I: Lý thuy t đ p nghi nươ ế
I.1 Các khái ni m c b n ơ
I.1.1 Khái ni m đ p nghi n
I.1.2 Các ph ng pháp đ p nghi nươ
I.1.2.1 Va đ p
I.1.2.2 Mài
I.1.2.3 Tr t ượ
I.1.2.4 Nén
I.1.3 Các s đ đ p nghi nơ
I.1.3.1.Chu trình h
I.1.3.2 Chu trình kín
I.1.4.M t s tính ch t c b n c a v t li u đ p nghi n ơ
I.1.4.1 Đ b n
I.1.4.2 Đ c ng
I.1.4.3 Đ giòn
I.1.4.4 H s kh năng đ p nghi n c a v t li u
I.1.3 Vai trò đ p nghi n
I.2 Các thuy t c b n v đ p nghi nế ơ
I.2.1 Thuy t di n tích b m tế
I.2.2 Thuy t th tíchế
I.2.3 Thuy t Bondế
Máy đập búa - Trang 2
Máy đập búa - Người đăng: Thái Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Máy đập búa 9 10 985