Ktl-icon-tai-lieu

Máy đập, máy nghiền

Được đăng lên bởi Hoàng Duy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Loại sàng

Nguyên lý làm việc

Lĩnh vực áp dụng

Sàng song

-VL đc cấp vào đầu của
sàng quay, VL đc đưa
từ đầu cao đến đầu
thấp, VL có kích thước
nhỏ hơn lỗ lưới sẽ rơi
xuống dưới

Sàng cung

-Bùn đầu có hàm lượng
pha rắn 7-10% đc cấp
liệu theo phương tiếp
tuyến vs bề mặt lưới
sàng,tốc độ cấp liệu từ
0,5-3 (m/s) đối với
sàng ko có áp lực( sàng
¼ hình tròn) đến 8(m/s)
đối với sàng có áp lực
(1/2 hình tròn)
-Khi VL cđ trên mặt
sàng chịu ảnh hưởng
của lwucj li tâm làm
cho 1 phần VL lọt qua
lưới sàng

Sàng tang
quay

-VL đc cấp vào đầu cao
để tang cường tác động
rửa thì ngta phun nước
vs áp lực 2-5 atm
-VL cấp vào chạm vào
thành sàng & được đưa
đến 1 độ cao nhất định
rồi rơi xuống theo
phương nghiêng (do tác
động của lực li tâm
quán tính)

-Sàng song đc dùng
để sàng VL có
d>200mm
-Sàng sơ bộ cho
khâu đập thô, nhất
thiết phải sử dụng
sàng song
-Khử nước và thu
hồi huyền phù trong
xưởng tuyển than
-Khử nước sơ bộ,
sp chứa nhiều nước
trk khi khử triệt để
tại sàng rung
(0,074-12mm)
-Phân cấp & khử
cấp hạt nhỏ d< 0,20,5 mm
-Hiệu suất & năng
suất của sàng phụ
thuộc vào nồng độ
pha rắn và nằng
suất của VL, khe
sàng
-Dùng để rửa bùn
sét, đánh tơi bùn sét
và sàng ướt quặng
sa khoáng chưa
nhiều sét
-Sàng rửa vs lỗ lưới
nhỏ đc áp dụng ở
các xưởng tuyển
graphit, amiăng
hoặc cát trắng

Sàng lắc
phẳng

Dưới tác động lắc và
độ nghiêng của sàng
nên VL đc chuyển
động từ đầu cấp liệu
đến đầu tháo tải. Trong
quá trình đó VL đc trải
ra bề và cấp hạt nhỏ lọt
qua lưới sàng.Theo đặc
tính lắc ngta phân chia
sàng lắc thành sàng lắc
thẳng, lắc tròn và lắc
phưc tạp.

Ưu & nhược điểm

-Ưu điểm:
+Bền hơn, ko gây chấn
động lên nền nhà
+Năng suất sàng lớn
-Nhược điểm:
+Hiệu suất thấp
+Tăng chiều cao nhà
xưởng

-Ưu điểm:
+Có độ bền cao
+làm việc chắc chắn, k
rung và ít gây tải trọng
động lên nền nhà
-Nhược điểm:
+Công trình tốn nhiều
diện tích nhà xưởng
+Năng suất riêng và hiệu
suất thấp
+Tạo vỡ vụn nhiều và hệ
số sử dụng bề mặt thấp
-Ưu điểm:
+Loại sàng dễ hoạt động
thường áp dụng vs quy
mô nhỏ, tự làm
+Dễ chế tạo, VL ít bị vỡ
vụn trong qtrinh sàng
-Nhược điểm:
+Hiệu và năng suất sàng
thấp
+K có lực quán tính tác
dụng lên ổ trục, ổ treo và
ko có cơ cấu đàn hồi nên

THIẾT BỊ ĐẬP
Thiết bị
Nguyên lý làm việc
đập
Máy đập -Hàm động cđ theo
hàm
phương thẳng đứng
của tay biên,tay biên
cđ lên xuống cho tác
dụng của trục lệch
tâm.
-Thanh chống tỳ vào
thành sau cố định của
máy và khi chuyển
động lên trên thì luôn
đẩy tay biên lệch
sang ngang.Chuyển
động này đc truyền
qua thanh chống trk
và làm cho h...
Loại sàng Nguyên lý làm việc Lĩnh vực áp dụng Ưu & nhược điểm
Sàng song -VL đc cấp vào đầu của
sàng quay, VL đc đưa
từ đầu cao đến đầu
thấp, VL có kích thước
nhỏ hơn lỗ lưới sẽ rơi
xuống dưới
-Sàng song đc dùng
để sàng VL có
d>200mm
-Sàng sơ bộ cho
khâu đập thô, nhất
thiết phải sử dụng
sàng song
Sàng cung -Bùn đầu có hàm lượng
pha rắn 7-10% đc cấp
liệu theo phương tiếp
tuyến vs bề mặt lưới
sàng,tốc độ cấp liệu từ
0,5-3 (m/s) đối với
sàng ko có áp lực( sàng
¼ hình tròn) đến 8(m/s)
đối với sàng có áp lực
(1/2 hình tròn)
-Khi VL cđ trên mặt
sàng chịu ảnh hưởng
của lwucj li tâm làm
cho 1 phần VL lọt qua
lưới sàng
-Khử nước và thu
hồi huyền phù trong
xưởng tuyển than
-Khử nước sơ bộ,
sp chứa nhiều nước
trk khi khử triệt để
tại sàng rung
(0,074-12mm)
-Phân cấp & khử
cấp hạt nhỏ d< 0,2-
0,5 mm
-Hiệu suất & năng
suất của sàng phụ
thuộc vào nồng độ
pha rắn và nằng
suất của VL, khe
sàng
-Ưu điểm:
+Bền hơn, ko gây chấn
động lên nền nhà
+Năng suất sàng lớn
-Nhược điểm:
+Hiệu suất thấp
+Tăng chiều cao nhà
xưởng
Sàng tang
quay
-VL đc cấp vào đầu cao
để tang cường tác động
rửa thì ngta phun nước
vs áp lực 2-5 atm
-VL cấp vào chạm vào
thành sàng & được đưa
đến 1 độ cao nhất định
rồi rơi xuống theo
phương nghiêng (do tác
động của lực li tâm
quán tính)
-Dùng để rửa bùn
sét, đánh tơi bùn sét
và sàng ướt quặng
sa khoáng chưa
nhiều sét
-Sàng rửa vs lỗ lưới
nhỏ đc áp dụng ở
các xưởng tuyển
graphit, amiăng
hoặc cát trắng
-Ưu điểm:
+Có độ bền cao
+làm việc chắc chắn, k
rung và ít gây tải trọng
động lên nền nhà
-Nhược điểm:
+Công trình tốn nhiều
diện tích nhà xưởng
+Năng suất riêng và hiệu
suất thấp
+Tạo vỡ vụn nhiều và hệ
số sử dụng bề mặt thấp
Sàng lắc
phẳng
Dưới tác động lắc và
độ nghiêng của sàng
nên VL đc chuyển
động từ đầu cấp liệu
đến đầu tháo tải. Trong
quá trình đó VL đc trải
ra bề và cấp hạt nhỏ lọt
qua lưới sàng.Theo đặc
tính lắc ngta phân chia
sàng lắc thành sàng lắc
thẳng, lắc tròn và lắc
phưc tạp.
-Ưu điểm:
+Loại sàng dễ hoạt động
thường áp dụng vs quy
mô nhỏ, tự làm
+Dễ chế tạo, VL ít bị vỡ
vụn trong qtrinh sàng
-Nhược điểm:
+Hiệu và năng suất sàng
thấp
+K có lực quán tính tác
dụng lên ổ trục, ổ treo và
ko có cơ cấu đàn hồi nên
dễ hỏng và tốn năng
Máy đập, máy nghiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy đập, máy nghiền - Người đăng: Hoàng Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Máy đập, máy nghiền 9 10 798