Ktl-icon-tai-lieu

Máy Điện

Được đăng lên bởi Bình Bảo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ðẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ðIỆN - ðIỆN LẠNH

BẢNG ðIỂM (LẦN 1)
LỚP: CÐ ððT 12D

HỌC KỲ:

MÔN: MÁY ðIỆN 1

SỐ TIẾT: 60

GV:

NGUYỄN TẤN THÀNH

LOẠI:

3
SỐ TC: 4

LT

NGÀY SINH

CHUYÊN
CẦN

ðIỂM
TBKT

ðIỂM
THI L1

TỔNG
KẾT L1

ðức

19/09/93

1.0

5.0

6.0

5.1

Vũ Văn

Nam

02/06/92

0.0

0.0

0.0

0.0

0303111425

Nguyễn Quang

Thái

23/06/93

9.0

3.7

2.0

3.4

4

0303111436

Hoàng Minh

Tiến

16/05/91

0.0

0.0

0.0

0.0

5

0303111459

Võ Minh

Vũ

10/04/93

9.0

5.7

3.0

4.7

6

0303121356

Nguyễn Hoàng

Anh

19/11/94

9.0

8.0

7.0

7.6

7

0303121357

Phạm Quang

Chiến

22/09/94

9.0

5.0

4.0

4.9

8

0303121358

Phan Quốc

Chinh

06/09/93

8.0

4.7

4.0

4.7

9

0303121359

Dương Nguyễn Bá

Cường

13/02/94

10.0

6.7

7.0

7.2

10

0303121360

ðoàn Hoàn

Doanh

20/11/94

0.0

0.0

0.0

0.0

11

0303121361

Hà Quang

Duy

06/10/93

9.0

6.0

5.0

5.8

12

0303121362

Nguyễn Hữu

Duy

10/03/94

5.0

3.3

6.0

4.8

13

0303121363

Nguyễn Phước

Duy

30/04/94

9.0

4.7

6.0

5.8

14

0303121364

Nguyễn Trần Công

Duy

15/02/92

9.0

4.3

6.0

5.6

15

0303121366

Phạm Văn

Dương

28/11/94

9.0

4.7

3.0

4.3

16

0303121367

Nguyễn ðình

ðáng

17/11/94

9.0

5.3

7.0

6.5

17

0303121368

ðặng Phúc

ðạt

08/08/94

9.0

5.7

5.0

5.7

18

0303121369

Lê Tiến

ðạt

29/08/94

0.0

0.0

0.0

0.0

19

0303121370

Phạm Nguyễn Lam

ðiền

30/07/94

9.0

5.3

5.0

5.5

20

0303121371

Cao Văn

ðịnh

10/05/94

9.0

4.7

5.0

5.3

21

0303121372

Nguyễn Ngọc

ðức

18/12/93

9.0

5.3

6.0

6.0

22

0303121374

Ngô Thị Trúc

Giang

08/11/94

9.0

6.0

7.0

6.8

23

0303121375

Hà Khánh

Hải

12/02/94

10.0

6.7

3.0

5.2

24

0303121376

Tôn Thất

Hải

24/11/93

9.0

4.0

5.0

5.0

25

0303121377

Ngô Minh

Hạ

14/06/94

9.0

6.0

7.0

6.8

26

0303121378

ðào Công

Hậu

15/12/94

9.0

5.3

6.0

6.0

27

0303121379

Lê Thanh

Hậu

16/10/94

5.0

5.7

6.0

5.8

28

0303121380

Tống Thành

Hậu

12/08/93

9.0

4.7

8.0

6.8

29

0303121381

Nguyễn Quang

Hiếu

13/03/94

10.0

6.7

4.0

5.7

30

0303121382

Nguyễn Thế

Hiển

24/06/94

10.0

6.7

7.0

7.2

31

0303121383

Cao Minh

Hiệp

18/02/92

9.0

5.3

8.0

7.0

32

0303121385

Trần Khương

Hoài

06/07/94

9.0

6.7

6.0

6.6

33

0303121387

Trần Thanh

Hoàng

27/06/94

9.0

4.7

7.0

6.3

34

0303121388

Trương

Hoàng

27/10/92

9.0

8.0

6.0

7.1

35

0303121389

Lại ðình

Hoạch

05/03/90

9.0

4.7

4.0

4.8

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

0303111373

Trương Thành

2

0303111395

3

1/3

GHI CHÚ

CÐ ððT 12D
...
NGUYỄN TẤN THÀNH
TRƯỜNG CAO ðẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
BẢNG ðIỂM (LẦN 1)
LỚP:
MÔN:
CÐ ððT 12D
MÁY ðIỆN 1
KHOA ðIỆN - ðIỆN LẠNH
HỌC KỲ:
3
SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4
LOẠI: LT
GV:
GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1
ðIỂM
THI L1
ðIỂM
TBKT
CHUYÊN
CẦN
NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT
5.16.05.01.019/09/93ðứcTrương Thành03031113731
0.00.00.00.002/06/92NamVũ Văn03031113952
3.42.03.79.023/06/93
Thái
Nguyễn Quang03031114253
0.00.00.00.016/05/91
Tiến
Hoàng Minh03031114364
4.73.05.79.010/04/93Võ Minh03031114595
7.67.08.09.019/11/94AnhNguyễn Hoàng03031213566
4.94.05.09.022/09/94ChiếnPhạm Quang03031213577
4.74.04.78.006/09/93ChinhPhan Quốc03031213588
7.27.06.710.013/02/94CườngDương Nguyễn Bá03031213599
0.00.00.00.020/11/94Doanhðoàn Hoàn030312136010
5.85.06.09.006/10/93DuyHà Quang030312136111
4.86.03.35.010/03/94DuyNguyễn Hữu030312136212
5.86.04.79.030/04/94DuyNguyễn Phước030312136313
5.66.04.39.015/02/92DuyNguyễn Trần Công030312136414
4.33.04.79.028/11/94DươngPhạm Văn030312136615
6.57.05.39.017/11/94ðángNguyễn ðình030312136716
5.75.05.79.008/08/94ðạtðặng Phúc030312136817
0.00.00.00.029/08/94ðạtLê Tiến030312136918
5.55.05.39.030/07/94ðiềnPhạm Nguyễn Lam030312137019
5.35.04.79.010/05/94ðịnhCao Văn030312137120
6.06.05.39.018/12/93ðứcNguyễn Ngọc030312137221
6.87.06.09.008/11/94GiangNgô Thị Trúc030312137422
5.23.06.710.012/02/94HảiHà Khánh030312137523
5.05.04.09.024/11/93HảiTôn Thất030312137624
6.87.06.09.014/06/94HạNgô Minh030312137725
6.06.05.39.015/12/94Hậuðào Công030312137826
5.86.05.75.016/10/94HậuLê Thanh030312137927
6.88.04.79.012/08/93HậuTống Thành030312138028
5.74.06.710.013/03/94HiếuNguyễn Quang030312138129
7.27.06.710.024/06/94HiểnNguyễn Thế030312138230
7.08.05.39.018/02/92HiệpCao Minh030312138331
6.66.06.79.006/07/94HoàiTrần Khương030312138532
6.37.04.79.027/06/94HoàngTrần Thanh030312138733
7.16.08.09.027/10/92HoàngTrương030312138834
4.84.04.79.005/03/90HoạchLại ðình030312138935
CÐ ððT 12D
1/3
Máy Điện - Trang 2
Máy Điện - Người đăng: Bình Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Máy Điện 9 10 687