Ktl-icon-tai-lieu

máy điện tim

Được đăng lên bởi tuan_bk_92
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo bài tập dài môn thiết bị đo sinh y và môi trường

Mục lục
I-Điện tim............................................................................................... 2
1. Điện tâm đồ ................................................................................... 2
2. Nguyên lý hình thành dòng điện tim ........................................... 2
3. Điện cực tim .................................................................................. 4
4. Chuyển đạo .................................................................................... 6
5. Phương pháp ghi điện tâm đồ ....................................................... 8
II-Nguyên lý hoạt động của máy điện tim ........................................... 8
1. Nguyên lý hoạt động của máy điện tim đơn giản ........................ 9
2. Nguyên lý máy điện tim hiện đại................................................ 18
3. Máy điện tim model FX 7102 của hãng Fukuda-denshi ............ 20
III-Tài liệu tham khảo ........................................................................ 24

1

I-Điện tim
Máy điện tim (ECG machine) là máy ghi lại sự hoạt động của tim, là một thiết bị
hết sức thông dụng tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, để có thể trở thành một thiết bị tiện
dụng trong ngày hôm nay, máy điện tim đã trải qua quá trình phát triển hàng trăm
năm cùng với quá trình khám phá kiến thức của loài người.

1. Điện tâm đồ
-Điện tâm đồ là một đường cong ghi lại sự biến thiên của các điện lực do tim phát
ra trong quá trình co bóp.Các điện lực này có giá trị nhỏ cỡ milivon nên rất khó ghi.
-Điện tâm đồ gồm nhĩ đồ và thất đồ.

2. Nguyên lý hình thành dòng điện tim
2. a. Các quá trình điện học của tim
- Dòng điện do tim phát ra: sự biến đổi hiệu thế giữa mặt trong và ngoài màng
tế bào cơ tim.Sự biến đổi hiệu thế này bắt nguồi từ sự di chuyển của các ion
K-, Na-… từ ngoài vào trong tế bào và trong tế bào ra ngoài khi tế bào cơ tim
hoạt động .lúc này tính thẩm thấu của màng tế bào đối với các ion luôn biến
đổi.
- Khi tế bào hoạt động (bị kích thích) điện thế ngoài màng tế bào sẽ thành âm
tính tương đối (bị khử cực dương) so với mặt trong: hiện tượng khử cực.
2

- Sau đó tế bào tiếp tục lập lại thăng bằng lúc ion nghỉ, điện thế mặt ngoài trở
thành dương tương ứng: hiện tượng tái cực.
2. b. Sự hình thành điện tâm đồ
- Tim là 1 cơ rỗng, gồm 4 buồng dầy mỏng không đều nhau.Điều đó cũng làm
cho dòng điện hoạt động của tim trở nên phức tạp hơn.
- Tim hoạt động được là do 1 xung động truyền qua hệ thống thần ...
1
Báo cáo bài tp dài môn thiết b đo sinh y và môi trường
Mc lc
I-Điện tim ............................................................................................... 2
1. Điện tâm đồ ................................................................................... 2
2. Nguyên lý hình thành dòng đin tim ........................................... 2
3. Điện cc tim .................................................................................. 4
4. Chuyển đạo .................................................................................... 6
5. Phương pháp ghi điện tâm đồ ....................................................... 8
II-Nguyên lý hoạt động của máy điện tim ........................................... 8
1. Nguyên lý hot động của máy điện tim đơn giản ........................ 9
2. Nguyên lý máy đin tim hiện đại ................................................ 18
3. Máy điện tim model FX 7102 ca hãng Fukuda-denshi ............ 20
III-Tài liu tham kho ........................................................................ 24
máy điện tim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy điện tim - Người đăng: tuan_bk_92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
máy điện tim 9 10 108