Ktl-icon-tai-lieu

Máy đo OTDR

Được đăng lên bởi sang-quang
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 5783 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Understanding
OTDRs
••••••

For more information on OTDRs or testing of fiber optic systems please
contact your local GN Nettest-Optical Division representative or call the GN
Nettest “Help Line” at 800-443-6154 (Monday through Friday, 8:00 am to
8:00 pm Eastern Time).
Part # 33881 Rev. A
February 2000

•
•
•
•
•
•

Table of Contents
••••••
Introduction

.................................................................. 1

Fiber Optic Communications ........................................... 1
Testing Optical Fiber For Loss ......................................... 2
Other Fiber Tests .............................................................. 2
OTDR Applications ........................................................... 3
How an OTDR Works

.................................................... 4

Rayleigh Scattering .......................................................... 4
Fresnel Reflection ............................................................ 5
Backscatter Level vs. Transmission Loss .......................... 6
OTDR Block Diagram

.................................................... 7

Laser Light Source ............................................................ 7
Coupler/Splitter ................................................................ 7
Optical Sensor Section ..................................................... 8
Controller Section ............................................................ 8
Display Section ............................................................... 10
OTDR Specifications

................................................... 11

Dynamic Range .............................................................. 11
Dead Zone ...................................................................... 13
Resolution ...................................................................... 16
Loss Accuracy .................................................................. 18
Distance Accuracy .......................................................... 19

Table of Contents

•
•
•
•
•
•

i

Index of Refraction ........................................................ 20
Wavelength .................................................................... 21
Connector Type .............................................................. 23
External Interfaces ......................................................... 24
Using An OTDR ............................................................ 25
Configuration ..........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy đo OTDR - Người đăng: sang-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Máy đo OTDR 9 10 898