Ktl-icon-tai-lieu

Máy khoan K135

Được đăng lên bởi Duy Quân
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5094 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Đồ án môn học : Máy công cụ

THIẾT KẾ MÁY KHOAN ĐỨNG DỰA TRÊN CƠ SỞ
MÁY KHOAN K135
Phần 1 : PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN
1.1 Máy chuẩn : máy K135 với các thông số như sau :
Đặc tính kỹ thuật

Máy khoan K135

Đường kính lớn nhất khoan được (mm)

35

Khoảng cách từ đường trục tâm chính tới trụ (mm)
Khoảng cách lớn nhất từ mút trục chính tới bàn máy (mm)

300
750

Kích thước bề mặt làm việc bàn máy (mm x mm)

450x500

Độ côn trục chính

Mooc N  4

Dịch chuyển lớn nhất của trục chính (mm)

170

Số cấp tốc độ trục chính
Phạm vi tốc độ trục chính (vg/ph)

12
42 - 2000

Số cấp bước tiến

11

Phạm vi bước tiến ( mm/vg)
Lực tiến dao (kG)

0,1 – 1,4
1600

Mômen xoắn (kG.cm)
Công suất động cơ chính (kW)

4000
6

Khối lượng máy (kg)

1300

Kích thước của máy :
- Dài
- Rộng
- Cao

1245
815
2690

1.2 Đánh giá máy chuẩn :
1.2.1 Nhận xét về mặt động học của máy chuẩn :
* Hộp tốc độ :
Từ sơ đồ động học của máy chuẩn ta có chuỗi số vòng quay trục chính là: 42 – 60
– 87 – 122 – 173 – 250 – 338 – 482 – 696 – 995 – 1320 – 2000 (vg/ph), từ đó ta vẽ
được lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ như sau:

SVTH : Nguyễn Xuân Hải – Lớp 09C1LT

Trang : 1

Đồ án môn học : Máy công cụ

@Lưới kết cấu:

(1)

(2)

(3)

n1

n12

(4)

- Nhận xét về lưới kết cấu:
+Ưu điểm:
Lưới là một hình rẻ quạt đều như vậy :
 Số vòng quay giảm dần từ trục (1) đến trục (4) và ở miền có số vòng quay
cao số lượng bánh răng làm việc nhiều hơn và điều này làm cho kích thước
của các bánh răng làm việc nhỏ gọn hơn do mômen xoắn bé.
 Lượng mở giửa các tia của nhóm truyền bánh răng là thay đổi từ từ, các tỉ
số truyền bố trí giảm từ từ, đây là điều kiện làm việc tốt nhất cho các bánh
răng làm cho tuổi thọ của bánh răng và do đó tuổi thọ của hộp tốc độ cao.
+ Nhược điểm :
Về mặt động học ta thấy đây là một lưới kết cấu tốt nhất.

@Đồ thị số vòng quay:
SVTH : Nguyễn Xuân Hải – Lớp 09C1LT

Trang : 2

Đồ án môn học : Máy công cụ

(1)

i3

i2

i1
(2)

i5
i4
i6

i7
42

60

87

(3)

(4)

122 173 250 338 482 696 995 1390 2000

- Nhận xét về đồ thị số vòng quay:
+Ưu điểm:
*Khi tăng hay giảm tốc qua nhiều trục trung gian , ta thấy các tỉ số truyền đều
tăng hay giảm từ từ, điều này làm cho bộ truyền làm việc tốt nhất.
*Trên đồ thị ta thấy có các cặp tỉ số truyền bằng 1 như vậy nó góp phần làm
giảm kích thước của hộp tốc độ.
+Nhược điểm:
Một nhược điểm của đồ thị số vòng quay là giới hạn tỉ số truyền
Ri 

imax
8,3  8 với giá trị này thì các máy công cụ ít dùng.
imin

-Nhận xét chung về máy:
*Ưu điểm của máy : Độ cứng...
Đồ án môn học : Máy công cụ
THIẾT KẾ MÁY KHOAN ĐỨNG DỰA TRÊN CƠ SỞ
MÁY KHOAN K135
Phần 1 : PHÂN TÍCH MÁY CHUẨN
1.1 Máy chuẩn : máy K135 với các thông số như sau :
Đặc tính kỹ thuật Máy khoan K135
Đường kính lớn nhất khoan được (mm) 35
Khoảng cách từ đường trục tâm chính tới trụ (mm) 300
Khoảng cách lớn nhất từ mút trục chính tới bàn máy (mm) 750
Kích thước bề mặt làm việc bàn máy (mm x mm) 450x500
Độ côn trục chính Mooc N
4
Dịch chuyển lớn nhất của trục chính (mm) 170
Số cấp tốc độ trục chính 12
Phạm vi tốc độ trục chính (vg/ph) 42 - 2000
Số cấp bước tiến 11
Phạm vi bước tiến ( mm/vg) 0,1 – 1,4
Lực tiến dao (kG) 1600
Mômen xoắn (kG.cm) 4000
Công suất động cơ chính (kW) 6
Khối lượng máy (kg) 1300
Kích thước của máy :
- Dài 1245
- Rộng 815
- Cao 2690
1.2 Đánh giá máy chuẩn :
1.2.1 Nhận xét về mặt động học của máy chuẩn :
* Hộp tốc độ :
Từ sơ đồ động học của máy chuẩn ta có chuỗi số vòng quay trục chính là: 42 – 60
– 87 – 122 – 173 – 250 – 338 – 482 – 696 – 995 – 1320 – 2000 (vg/ph), từ đó ta vẽ
được lưới kết cấu và đồ thị số vòng quay của hộp tốc độ như sau:
SVTH : Nguyễn Xuân Hải – Lớp 09C1LT Trang : 1
Máy khoan K135 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy khoan K135 - Người đăng: Duy Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Máy khoan K135 9 10 190