Ktl-icon-tai-lieu

Máy phay ren 561

Được đăng lên bởi Thế Dũng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Created by hung88tn

Máy phay ren 561
1. Gia công ren.
*Xích tốc độ: nối từ động cơ đến trục chính mang dao phay, tạo ra chuyển động cắt chính.

n dc 

d1 z 3 / z 4  z 7 / z8  z11 z13 z15



 nd
 

d 2 z 5 / z 6  z 9 / z10  z12 z14 z16

* Xích quay trục phôi: nối từ động cơ đến trục phôi. Lúc này trục phôi quay châm.

n dc 

z
z
z
d1 z3 / z 4  z 7 / z8  z17 a c z19

  
 i s  45  47  49  n f
 

d 2 z5 / z 6  z9 / z10  z18 b d z 20
z 46 z 48 z50

Công thức điều chỉnh: i y 

a c
 1
b d

*Xích chạy dao dọc: nối từ trục chính mang phôi đến trục vít me. Khi phôi quay 1 vòng thì
trục vit me di chuyển t (mm)

nf 

z55 a1 c1
   t vm
z56 b1 d1

*Xích chạy dao lùi nhanh: nối từ phôi đến viet me. chuyển động đi tắc qua trục V, dao phẳng
lùi nhanh về phía bên phải.

nf 

z50 z54 z 51 z 59



 t vm
z 49 z 53 z 52 z 60

2. Gia công trục then hoa.
*Xích tốc độ:: nối từ động cơ đến trục chính mang dao phay, tạo ra chuyển động cắt chính.

n dc 

d1 z 3 / z 4  z 7 / z8  z11 z13 z15



 nd
 

d 2 z 5 / z 6  z 9 / z10  z12 z14 z16

*Xích phân độ: nối từ dao đến phôi. Khi này trục phôi quay nhanh. Dao quay 1 vòng thì phôi
quay K/Z vòng.

1

z16 z14 z12 z17 a c z53 z 49 k



  


z15 z13 z11 z18 b d z 54 z 50 z

Created by hung88tn

*Xích chạy dao dọc: nối từ phôi đến dao. Khi phôi quay 1 vòng thì dao chuyển động dọc Sd
(mm)

1

z 50 z 54 z19
z
z
z


 is  45  47  59  t vm  Sd
z 49 z53 z 20
z 46 z 48 z 60

...
Created by hung88tn
Máy phay ren 561
1. Gia công ren.
*Xích tốc độ: nối từ động cơ đến trục chính mang dao phay, tạo ra chuyển động cắt chính.
3 4 7 8
13 15
1 11
dc d
5 6 9 10
2 12 14 16
z / z z / z
z zd z
n n
z / z z / z
d z z z
* Xích quay trục phôi: nối từ động cơ đến trục phôi. Lúc này trục phôi quay châm.
3 4 7 8
17 19 45 47 491
dc s f
5 6 9 10
2 18 20 46 48 50
z / z z / z
z z z z z
d a c
n i n
z / z z / z
d z b d z z z z
Công thc điều chỉnh:
y
a c
i 1
b d
*Xích chạy dao dọc: nối t trục chính mang phôi đến trục vít me. Khi phôi quay 1 vòng thì
trục vit me di chuyn t (mm)
55 1 1
56 1 1
z a c
n t
z b d
*Xích chạy dao lùi nhanh: ni t phôi đến viet me. chuyn động đi tắc qua trục V, dao phẳng
lùi nhanh v phía bên phải.
50 54 51 59
f vm
49 53 52 60
z z z z
n t
z z z z
2. Gia công trục then hoa.
*Xích tốc độ:: nối từ động cơ đến trục chính mang dao phay, tạo ra chuyển động cắt chính.
3 4 7 8
13 15
1 11
dc d
5 6 9 10
2 12 14 16
z / z z / z
z zd z
n n
z / z z / z
d z z z
*Xích phân độ: nối t dao đến phôi. Khi này trục phôi quay nhanh. Dao quay 1 vòng thì phôi
quay K/Z vòng.
16 17 53 49
14 12
15 13 11 18 54 50
z z z zz z
a c k
1
z z z z b d z z z
Máy phay ren 561 - Trang 2
Máy phay ren 561 - Người đăng: Thế Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Máy phay ren 561 9 10 115