Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng nhà máy nam việt

Được đăng lên bởi Nguoi Nao Do
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận văn tốt nghiệp: Mô phỏng quy trình công nghệ nhà máy Nam Việt
Cán bộ hướng dẫn: Ks. Mai Trung Hậu

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM HYSYS
1. Tầm quan trọng của các phần mềm mô phỏng.
Dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã được biết đến từ xa xưa. Mới đầu con người đã
dùng nó để thắp sáng hoặc để chữa bệnh. Nhu cầu về dầu và sản phẩm chế biến từ dầu
mỏ gia tăng đột ngột vào đầu thế kỷ XX do sự xuất hiện của động cơ đốt trong cũng
như do sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp. Do vậy, dầu mỏ và khí
đốt tự nhiên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.
Hiện nay, dầu và khí cũng như các sản phẩm của chúng được sử dụng trong tất
cả các nghành kinh tế thế giới. Ý nghĩa của dầu và sản phẩm của dầu đặc biệt tăng
nhanh vào những năm gần đây, nhất là sau cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra tại
nhiều nước phát triển.
Dầu và khí tự nhiên ngày càng được sử dụng rộng rãi không chỉ như một chất
đốt truyền thống mà còn như một dạng nguyên liệu quý giá cho công nghiệp hoá học.
Nhà bác học Nga vĩ đại Menđêlêép đã từng nói rằng đem dầu làm chất đốt - đó là tội
lỗi, bởi dầu là nguyên liệu quý để điều chế rất nhiều các sản phẩm hoá học.
Trước đây để lên kế hoạch cho một dự án đòi hỏi rất nhiều thời gian, và khả
năng thực hiện dự án đó là khó có thể không thể biết trước được. Nhưng khi các phần
mềm mô phỏng ra đời, thì công việc trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, chúng ta có thể
mô phỏng hoạt động của các nhà máy trong các chế độ vận hành khác nhau, thay đổi
các thông số làm việc của bất kỳ đơn vị hoạt động nào mà không ảnh hưởng đến quá
trình hoạt động chung của nhà máy. Ngoài ra, với những tính năng của các phầm mềm
mô phỏng ta có thể thiết kế được các dự án khác nhau, tìm được phương án tối ưu,
nhanh, cho kết quả khả quan và đạt hiệu quả kinh tế, quan trọng hơn nữa là áp dụng
được cho hầu hết các lĩnh vực của ngành dầu khí và các ngành công nghệ hoá học,
đảm bảo được tính khả thi cho những kế hoạch lớn sẽ được thực hiện trong tương lai.
Một số phần mềm mô phỏng:
- Simsci (PRO//II).
SVTH: Nguyễn Quốc Hiển – Lê Thế Khải
Trang 1

Luận văn tốt nghiệp: Mô phỏng quy trình công nghệ nhà máy Nam Việt
Cán bộ hướng dẫn: Ks. Mai Trung Hậu

- Hyprotech (HYSIM, HYSYS, HTFS, STX/ACX, BDK).
- Bryan research & engineering (PROSIM, TSWEET).
- Winsim (DESIGN II for Windows).
- IDEAS Simulation.
- Simulator 42.
- RSI.
- Chemstations.
……………………………………………..
Là một kỹ sư công nghệ ngành lọc hoá dầu trong tương lai, mỗi người trong
chúng ta nên trang bị cho mình một phần mềm ...
Luận văn tốt nghiệp: Mô phỏng quy trình công nghệ nhà máy Nam Việt
Cán bộ hướng dẫn: Ks. Mai Trung Hậu
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM HYSYS
1. Tầm quan trọng của các phần mềm mô phỏng.
Dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã được biết đến từ xa xưa. Mới đầu con người đã
dùng nó để thắp sáng hoặc để chữa bệnh. Nhu cầu về dầu và sản phẩm chế biến từ dầu
mỏ gia tăng đột ngột vào đầu thế kỷ XX do sự xuất hiện của động đốt trong cũng
như do sự phát triển nhanh chóng củac ngành công nghiệp. Do vậy, dầu mỏ khí
đốt tự nhiên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.
Hiện nay, dầu khí cũng n các sản phẩm của chúng được sử dụng trong tất
cả các nghành kinh tế thế giới. Ý nghĩa của dầu sản phẩm của dầu đặc biệt tăng
nhanh vào những năm gần đây, nhất sau cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra tại
nhiều nước phát triển.
Dầu khí tự nhiên ngày càng được sử dụng rộng rãi không chỉ như một chất
đốt truyền thống còn như một dạng nguyên liệu quý giá cho công nghiệp hoá học.
Nhà bác học Nga đại Menđêlêép đã từng nói rằng đem dầu làm chất đốt - đó tội
lỗi, bởi dầu là nguyên liệu quý để điều chế rất nhiều các sản phẩm hoá học.
Trước đây để lên kế hoạch cho một dự án đòi hỏi rất nhiều thời gian, khả
năng thực hiện dự án đó khó thể không thể biết trước được. Nhưng khi các phần
mềm phỏng ra đời, thì công việc trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, chúng ta thể
phỏng hoạt động của c nhà máy trong các chế độ vận hành khác nhau, thay đổi
các thông số m việc của bất kỳ đơn vị hoạt động nào không nh hưởng đến quá
trình hoạt động chung của nhà máy. Ngoài ra, với những tính năng của các phầm mềm
phỏng ta thể thiết kế được các dự án khác nhau, tìm được phương án tối ưu,
nhanh, cho kết quả khả quan đạt hiệu quả kinh tế, quan trọng hơn nữa áp dụng
được cho hầu hết c lĩnh vực của ngành dầu khí các ngành công nghệ hoá học,
đảm bảo được tính khả thi cho những kế hoạch lớn sẽ được thực hiện trong tương lai.
Một số phần mềm mô phỏng:
- Simsci (PRO//II).
SVTH: Nguyễn Quốc Hiển – Lê Thế Khải
Trang 1
Mô phỏng nhà máy nam việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng nhà máy nam việt - Người đăng: Nguoi Nao Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Mô phỏng nhà máy nam việt 9 10 672