Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng tiện trên phần mềm PTC Creo 2.0

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2198 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1
MỤC LỤC
I. TIỆN CHI TIẾT .................................................................................................................................... 1
II. HƯỚNG DẪN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG .................................................................... 41
III. MÔ PHỎNG ................................................................................................................................... 44
I. TIỆN CHI TIẾT
Bản vẽ chi tiết
Các bước thực hiện:
1. Tiện khỏa mặt
2. Tiện thô
3. Tiện tinh
4. Cắt rãnh
5. Tiện ren
6. Khoan lỗ
7. Cắt đứt
Khởi động phần mềm và đặt thư mục làm việc như hình vẽ
Mô phỏng tiện trên phần mềm PTC Creo 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng tiện trên phần mềm PTC Creo 2.0 - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Mô phỏng tiện trên phần mềm PTC Creo 2.0 9 10 914