Ktl-icon-tai-lieu

Mođun môi trường và mođun tập hợp

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔDUN MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENT MODULE)
&
MÔDUN TẬP HỢP
(ASSSEMBLY MODULE)

I. Môđun môi trường
 môdun môi trường liên quan đến các thông số bên ngoài

như phạm vi nhiệt độ,các yếu tố tải trọng..v...v. Sẽ tác động
đến hoạt động của sản phẩm đồng bộ. Trong thiết kế tổng
thể, các thông số này thiết lập loạt điều kiện biên, mà sản
phẩm phải tồn tại và hoạt động trong đó.
 Môđun môi trường hình thành từ điều kiện hoặc các tiêu

chuẩn, quy tắt thực tế và chức năng thực hiên của hệ thống.
Mô đun môi trường vừa đóng vai trò đầu vào, vừa đóng vai
trò đầu ra của hệ thống buộc hệ thông có các chức năng
thực hiện, phục vụ một mục đích cụ thể nào đó.

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level


Fourth level
 Fifth level

Robot cá có kích thước khoảng 35 cm x 70 

cm x 110 cm, nặng 600 g, được điều khiển từ 
xa bằng sóng vô tuyến. Nó có thể bơi trong 
hồ bơi (môi trường nước trong và tĩnh) gần 
giống với cá thật.

 Khả năng bơi xuống độ sâu còn hạn chế do 

sóng vô tuyến chưa đủ đáp ứng. Khi cá bơi 
xuống sâu, camera không thể truyền tín hiệu 
được. 

 Môđun môi trường không hiện diện trong sản phẩm cơ

điện tử, tuy nhiên vì cơ điện tử liên quan cả đến việc thiết
kế sản phẩm nên trong nghiên cứu sản phẩm cơ điện tử,
môđun môi trường cần được quan tâm đúng mức.
 VD1: Một xe tải có bộ giảm xóc thông minh. Bộ giảm xóc

này có thể chỉnh sao cho xe chạy trên đường xóc, khi quẹo
hoặc chuyển động trên đường khập khểnh v..v cũng y như
đang chạy trên đường băng phẳng.
- Trương hợp này độ nhấp nhô mặt đường là một điều kiện
biên ( thuộc môđun môi trường) để thiết kế bộ phận giảm xóc
“thông minh”.

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level


Fourth level
 Fifth level

 VD2: Một máy ảnh tự động điều chỉnh tiêu cự theo hàm ánh

sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khoảng cách. Để sử dụng loại máy ảnh
này, tất cả những gì cần làm là chìa máy ảnh vào mục tiêu và
nhấn máy. Máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh tiêu cự, độ mở ống
kính và tốc độ cửa sập.
- Trong trường hợp này hàm ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khoảng

cách chính là điều kiện biên (thuộc môđun môi trường)
 Mô đun môi trường không hiên diện trong sản phẩm cơ điện

tử, tuy nhiên vì cơ điện tử liên quan cả đến việc thiết kế sản
phẩm nên trong nghiên cứu sản phẩm cơ điện tử mô đun môi
trường cần được quan tâm đúng mức. Các điều kiện biên này
tạo cho sản phẩm tùy theo chức năng hoạt động mà có những
hình dáng (tức mô đun tập hợp) đặc trưng của mình.

II. Môđun tập hợp
 Môđun tập hợp là toàn bộ...
MÔDUN MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENT MODULE)
&
MÔDUN TẬP HỢP
(ASSSEMBLY MODULE)
Mođun môi trường và mođun tập hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mođun môi trường và mođun tập hợp - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mođun môi trường và mođun tập hợp 9 10 338