Ktl-icon-tai-lieu

Mối ghép ren

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.1-Khái niệm chung.

1

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.1-Khái niệm chung.
3.1.1- Giới thiệu, phân loại.
Ren được hình thành như thế nào???

Cho một hình phẳng (tam giác, vuông,
thang, tròn…) di chuyển theo một đường
xoắn ốc sao cho mặt phẳng chứa hình
phẳng luôn chứa trục của đường xoắn ốc,
các cạnh của hình phẳng sẽ quét thành mặt
ren.
So sánh mối ghép ren với mối ghép đinh tán???

Một số ví dụ về mối ghép ren:
2

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

1

Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.1-Khái niệm chung.

d

1,5d

d0

l

d

D1
dm do

H×nh 5.3.1 - Mèi ghÐp ren
vµ kÕt cÊu c¸c ®Çu vÝt

Tới 9
3

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.1-Khái niệm chung
Phân loại ren:
- Theo hình dạng của hình phẳng (profil ren)
Ren tam giác, ren thang, ren vuông, ren bán nguyệt....
- Theo dạng đường xoắn ốc: ren trụ, ren côn.
- Theo số mối ren: Ren 1 đầu mối, ren 2 đầu mối…
- Theo công dụng và đặc điểm cấu tạo:
Ren ghép chặt, ren truyền dẫn
- Theo đặc điểm cấu tạo ren:
Ren hệ mét: tất cả các kích thước đo bằng mm, profin ren là
tam giác đều, góc ở đỉnh 0
Ren hệ Anh: tất cả các kích thước đo bằng mm, profin ren là
tam giác, góc ở đỉnh 0
Ren ống: dùng để ghép kín các ống

4

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

2

Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.1-Khái niệm chung
3.1.2- Các thông số hình học chính của mối ghép ren.
d - đường kính ngoài (đường kính danh nghĩa) của ren
d1- đường kính trong của ren
d2 - đường kính trung bình của ren: d2 = (d + d1)/2;
h - chiều cao tiết diện làm việc của ren;
p - bước ren, là khoảng cách giữa hai mặt song song của hai
ren kề nhau, đo theo phương dọc trục bulông hay vít;
px - bước đường xoắn ốc, đối với ren một mối px = p, đối với
ren có n đầu mối px = n.p;
 - góc đỉnh ren;
 - góc nâng của ren, là góc làm bởi tiếp tuyến của đường xoắn
ốc với mặt phẳng vuông góc với trục của ren: tg = px/ .d2
5

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.1-Khái niệm chung
3.1.2- Các thông số hình học chính của mối ghép ren

p/2

p/2

®ai èc

bu l«ng



h
o°

d1

°
90

d
d2


p

H×nh 5.3.2 - C¸c th«ng sè h×nh häc cña ren
6

Bộ môn Cơ sơ Thiết kế máy - TNUT

3

Chương 3: GHÉP BẰNG REN
3.2- Các chi tiết trong mối ghép ren
3.1.3- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
Ưu điểm: cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp, giá thành rẻ, có
tính đổi lẫn chức năng
Nhược điểm: có tập trung ứng suất tại chân ren nên
làm giảm độ bề mỏi của mối ghép
Phạm vi sử dụng: sử dụng rất rộng rãi, các tiết máy có
ren...
1
1
3.1-Khái nim chung.
Chương 3: GHÉP BNG REN
B môn sơ Thiết kế máy - TNUT
2
3.1.1- Gii thiu, phân loi.
Ren được hình thành như thế nào???
Cho mt nh phng (tam giác, vuông,
thang, tròn…) di chuyn theo mt đường
xon c sao cho mt phng cha hình
phng luôn cha trc ca đưng xon c,
các cnh ca nh phng s quét thành mt
ren.
So sánh mi ghép ren vi mi ghép đinh tán???
Mt s d v mi ghép ren:
3.1-Khái nim chung.
Chương 3: GHÉP BNG REN
B môn sơ Thiết kế máy - TNUT
Mối ghép ren - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối ghép ren - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Mối ghép ren 9 10 333