Ktl-icon-tai-lieu

MÔN MÁY CẮT

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH CN VIỆT _HUNG

KIỂM TRA HỌC KỲ

KHOA CƠ KHÍ

Môn: MÁY CẮT 1
Thời gian: 90 phút
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐỀ 1
Câu 1: (1.5đ) Giải thích các ký hiệu sau : T616, 2135.
Câu 2: (2đ) Vẽ hình và trình bày nguyên lý đảo chiều của cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng
trung gian.
Câu 3: (2.5đ) Cho sơ đồ động như hình vẽ. Hãy xác định trị số và chiều tiến của thanh răng sau
1 phút.

Câu 4: (4đ) Cho sơ đồ động máy tiện 1K62 như hình vẽ ( trang sau).
a. Hãy điều chỉnh máy để tiện ren Anh có np= 9 và k =2. (2đ)
b. Hãy điều chỉnh máy để tiện ren chính xác có tp=3.5mm. (2đ)
Ngày 21 tháng 06 năm 2011
Khoa Cơ khí

Người ra đề

Tạ Ngọc Ý Thiên

TRƯỜNG ĐH CN VIỆT _HUNG

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Môn: MÁY CẮT 1
Thời gian: 90 phút
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (1.5đ) Giải thích các ký hiệu sau : T616, 2135.
 Giải thích ký hiệu T616 (0,75đ)
 T: nhóm máy tiện
 6: kiểu máy ngang, vạn năng
 16: chỉ đặc điểm của máy – chiều cao từ tâm máy đến mặt băng máy là 160mm.
 Giải thích ký hiệu 2135 (0,75đ)
 2: nhóm máy khoan – doa
 1: kiểu máy khoan đứng
 35: đặc điểm của máy – đường kính khoan lớn nhất là 35mm.
Câu 2: (2đ) Vẽ hình và trình bày nguyên lý đảo chiều của cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng
trung gian.
 Vẽ hình (1đ) (chỉ cần vẽ và trình bày nguyên lý của 1 trong 2 cơ cấu )

Hình 1

Hình 2

 Nguyên lý (1đ)
Hình 1: Ở vị trí như hình vẽ, trục II quay cùng chiều với trục I. Khi kéo khối bánh răng
di trượt về phía phải, bánh răng Z2 sẽ ăn khớp với bánh răng Z4 và làm cho trục II quay
ngược chiều trục I.

Hình 2: như trên hình vẽ, bánh răng Z3 đang quay ngược chiều với bánh răng Z4 . Khi
kéo ly hợp về phía trái ăn khớp với bánh răng Z3, trục II sẽ có chiều quay là chiều quay
của bánh răng Z3; còn khi kéo ly hợp về phía phải ăn khớp với bánh răng Z4 thì trục II sẽ
có chiều quay là chiều quay của bánh răng Z4.
Câu 3: (2.5đ) Cho sơ đồ động như hình vẽ. Hãy xác định trị số và chiều tiến của thanh răng sau
1 phút.
 Xác định chiều tiến (1đ)

 Xác định trị số (1,5đ)
PTXĐ:
20 25 35 30 20
k 1
( mm / p )
150 ( v / p )      
 4 42 STR
50 40 55 70 45 Z 50
 4 42
 STR 
47,98(mm / p )
11

Câu 4: (4đ) Cho sơ đồ động máy tiện 1K62 như hình vẽ ( trang sau).
c. Hãy điều chỉnh máy để tiện ren Anh có np= 9 và k =2. (2đ)
Phương trình xích tiện ren Anh:

42
60 42 42 95 35 37 28 36 35 28 
1vtc          igb 5 x TtM p m )( (0,5đ)
60 35 28 95 50 37 35 25 Zn 28 35

28 35
Theo đề bài, đây là ren phải và c...
Câu 1: (1.5đ) Giải thích các ký hiệu sau : T616, 2135.
Câu 2: (2đ) V hnh v trnh by nguyên lý đảo chiều của cơ cấu đảo chiều dùng bánh răng
trung gian.
Câu 3: (2.5đ) Cho sơ đồ động như hnh v. Hãy xác định trị số v chiều tiến của thanh răng sau
1 phút.
Câu 4: (4đ) Cho sơ đồ động máy tiện 1K62 như hnh v ( trang sau).
a. Hãy điều chỉnh máy để tiện ren Anh có n
p
= 9 v k =2. (2đ)
b. Hãy điều chỉnh máy để tiện ren chính xác có t
p
=3.5mm. (2đ)
Ngy 21 tháng 06 năm 2011
Khoa Cơ khí Người ra đề
Tạ Ngọc Ý Thiên
TRƯỜNG ĐH CN VIỆT _HUNG
KHOA CƠ KHÍ
KIỂM TRA HỌC KỲ
Môn: MÁY CẮT 1
Thời gian: 90 phút
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
ĐỀ 1
MÔN MÁY CẮT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN MÁY CẮT - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MÔN MÁY CẮT 9 10 34