Ktl-icon-tai-lieu

móng công trình

Được đăng lên bởi Lee Traan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1871 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân loại móng công trình là cách giúp chúng ta nhận biết và phân biệt các
loại móng khác nhau để xem xét đến hiệu quả sử dụng phù hợp với từng mục
đích các công trình. Dưới đây là các cách phân loại móng thường gặp, mời các
bạn cùng theo dõi.
Phân loại theo vật liệu:
Thông thường sử dụng các loại vật liệu để làm móng như sau: Gạch, đá hộc, đá,
bê tông, bê tông cốt thép …
+ Móng gạch: Sử dụng cho các loại móng mà công trình có tải trọng nhỏ, nền đất
tốt, sử dụng ở nơi có mực nước ngầm sâu.
+ Móng đá hộc: Loại lóng này có cường độ lớn, sử dụng ở những vùng có sẵn vật
liệu.
+ Móng gỗ: Cường độ nhỏ, tuổi thọ ít, ít được sử dụng, thường sử dụng cho các
công trình tạm thời, hoặc dùng để xử lý nền đất yếu.
+ Móng thép: Ít được sử dụng để làm móng vì thép dễ bị gỉ do nước trong đất và
nước ngầm xâm thực.
+ Móng bê tông và bê tông cốt thép: Cường độ cao, tuổi thọ lâu, được sử dụng
rộng rãi trong xây dựng công trình. Với loại móng này yêu cầu bê tông Mác 200.
Phân loại theo cách chế tạo móng:
Theo cách chế tạo móng người ta phân ra hai loại: móng đổ toàn khối và móng
lắp ghép.
+ Móng đổ toàn khối: Thường sử dụng vật liệu là bê tông đá hộc, bê tông và bê
tông cốt thép, loại móng này được sử dụng nhiều.
+ Móng lắp ghép: Các cấu kiện móng được chế tạo sẵn, sau đó mang đến công
trường để lắp ghép. Loại móng này được cơ giới hoá, chất lượng tốt tuy nhiên ít
được sử dụng vì việc vận chuyển khó khăn.
Phân loại theo đặc tính tác dụng của tải trọng:
Theo đặc tính tác dụng của tải trọng người ta phân thành móng chịu tải trọng
tĩnh và móng chịu tải trọng động:
+ Móng chịu tải trọng tĩnh: Móng nhà, công trình chịu tải trọng tĩnh.
+ Móng chịu tải trọng động: Móng công trình cầu, móng máy, móng cầu trục…
Phân loại theo phương pháp thi công:
Theo phương pháp thi công người ta phân thành móng nông và móng sâu:

Móng nông

*
: Là móng xây trên hố móng đào trần, sau đó lấp lại, độ sâu
chôn móng từ 1.2÷3.5m.
Móng nông sử dụng cho các công trình chịu tải trọng nhỏ và trung bình, đặt trên
nền đất tương đối tốt (nền đất yếu thì có thể xử lý nền). Thuộc loại móng nông
người ta phân ra các loại sau:
+ Móng đơn: Sử dụng dưới chân cột nhà, cột điện, mố trụ cầu…

+ Móng băng: Sử dụng dưới các tường chịu lực, tường phụ hoặc các hàng cột,
móng các công trình tường chắn.

Phân loại móng theo phương pháp thi công
+ Móng bản (móng bè): Thường sử dụng khi nền đất yếu, tải trọng công trình lớn,
hoặc công trình có tầng hầm.
* Móng sâu: Là loại móng khi thi công không cần đào hố móng hoặc chỉ đào mộ...
Phân loại móng công trình là cách giúp chúng ta nhận biết và phân biệt các
loại móng khác nhau để xem xét đến hiệu quả sử dụng phù hợp với từng mục
đích các công trình. Dưới đây là các cách phân loại móng thường gặp, mời các
bạn cùng theo dõi.
Phân loại theo vật liệu:
Thông thường sử dụng các loại vật liệu để làm móng như sau: Gạch, đá hộc, đá,
bê tông, bê tông cốt thép …
+ Móng gạch: Sử dụng cho các loại móng mà công trình có tải trọng nhỏ, nền đất
tốt, sử dụng ở nơi có mực nước ngầm sâu.
+ Móng đá hộc: Loại lóng này có cường độ lớn, sử dụng ở những vùng có sẵn vật
liệu.
+ Móng gỗ: Cường độ nhỏ, tuổi thọ ít, ít được sử dụng, thường sử dụng cho các
công trình tạm thời, hoặc dùng để xử lý nền đất yếu.
+ Móng thép: Ít được sử dụng để làm móng vì thép dễ bị gỉ do nước trong đất và
nước ngầm xâm thực.
+ Móng bê tông và bê tông cốt thép: Cường độ cao, tuổi thọ lâu, được sử dụng
rộng rãi trong xây dựng công trình. Với loại móng này yêu cầu bê tông Mác 200.
Phân loại theo cách chế tạo móng:
Theo cách chế tạo móng người ta phân ra hai loại: móng đổ toàn khối và móng
lắp ghép.
+ Móng đổ toàn khối: Thường sử dụng vật liệu là bê tông đá hộc, bê tông và bê
tông cốt thép, loại móng này được sử dụng nhiều.
+ Móng lắp ghép: Các cấu kiện móng được chế tạo sẵn, sau đó mang đến công
trường để lắp ghép. Loại móng này được cơ giới hoá, chất lượng tốt tuy nhiên ít
được sử dụng vì việc vận chuyển khó khăn.
Phân loại theo đặc tính tác dụng của tải trọng:
Theo đặc tính tác dụng của tải trọng người ta phân thành móng chịu tải trọng
tĩnh và móng chịu tải trọng động:
+ Móng chịu tải trọng tĩnh: Móng nhà, công trình chịu tải trọng tĩnh.
+ Móng chịu tải trọng động: Móng công trình cầu, móng máy, móng cầu trục…
Phân loại theo phương pháp thi công:
Theo phương pháp thi công người ta phân thành móng nông và móng sâu:
* Móng nông: Là móng xây trên hố móng đào trần, sau đó lấp lại, độ sâu
chôn móng từ 1.2÷3.5m.
Móng nông sử dụng cho các công trình chịu tải trọng nhỏ và trung bình, đặt trên
nền đất tương đối tốt (nền đất yếu thì có thể xử lý nền). Thuộc loại móng nông
người ta phân ra các loại sau:
+ Móng đơn: Sử dụng dưới chân cột nhà, cột điện, mố trụ cầu…
móng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
móng công trình - Người đăng: Lee Traan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
móng công trình 9 10 715