Ktl-icon-tai-lieu

Một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại

Được đăng lên bởi TRí Ngô
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Bài tập 1 :hãy giới thiệu một số thành tựu

nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện
đại
Trong khoa học hiện đại thì vật liệu được coi là một trong 3 trụ cột lớn , vật liệu mới với
tính năng cao và đa năng đã trở thành trọng tâm nghiên cứu khoa học .Vật liệu mới
mang tính chiến lược dược các nước coi trọng hiện nay chủ yếu gồm 3 loại : vật liệu
chức năng cao và vật liệu tổng hợp, và với sự phát triển của khoa học nó đã đạt được
những thành tựu nổi bật như :


Vật liệu siêu dẫn nâng cao rất nhiều hiệu suất tận dụng năng lượng, tác động tới
hướng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ví dụ như xe điện cao tóc (400-500km/h)
chạy trên đêm từ .
Ví dụ tàu chạy bằng đệm từ của nhật bản



Vật liệu và linh kiện điện tử : các linh kiện bán dẫn khai thác spin cũng như là
điện tích sẽ hoạt đọng nhanh hơn rất nhiều so với các linh kiện vi điện tử truyền
thống và còn đem lại nhiều tính năng mới và cùng với kỷ nguyên spintroníc đang
đến gần, các linh kiện thế hệ mới điều khiển các cấu trúc đômen từ và đômen sắt
điện lại đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. chúng hứa hẹn tạo ra hàng loạt linh
kiện điện tử spin thế hệ mới với các tính năng vượt trội như bộ nhớ racetrack
chất lượng cao, bộ nhớ ram từđiện trở, bộ nhớ ram săt điện (feram) các mạch

logic điều khiển spin với những tính năng này người ta đã tạo ra những siêu vi
tính với tóc độ nhanh , và tạo ran những bo mạch siu nhỏ …
Ví dụ :



Vật liệu linh kiện quang học, quang điện tử và quang tử :đươc cấu tạo từ những
sợi thủy tinh hoặc plátic đã được tinh chế nhằm cho phép truyền đi tối đa các
tính hiệu ánh sáng mà người ta đã sáng tạo ra cáp quang ,đây là phát minh quan
trọng của viêc tìm ra vật liệu truyền dẫn nhằm bảo mật thông tin

Ví dụ :



Vật liệu trong công nghệ nanô: với mức độ tinh vi trong cấp phân tử ,nhửng vật
liệu này đã tạo nên những kỳ quan về công nghệ , với công nghệ nanô đã tạo ra
những vật liệu siêu cứng , siêu bền chịu đươc áp suất lớn và nhiệt độ cao , đặc
biệt là siêu nhẹ ,chịu được va đập , độ giản nở và độ uốn dẻo với tính năng như
vậy nó đán ứng được nhu cầu trong nhiều lĩnh vực đặc biêt là trong lĩnh vực hàng
không .
Ví dụ : máy bay airbus 380 với vỏ được cấu tạo từ những sợi thủy tinh kết hợp
với sợi cacbon tạo thành một pháo đài bay 90 tấn vửng chắc





Vật liệu siêu nhẹ aerogel

Vật liệu thật cao trong xây dựng hiện đại :với đặc tính là bề mặt mịn ,phẳng đẹp
mắt ,dễ dàng trang trí và có độ cứng tốt . mềm dẻo nên không bị nứt dù được sử
dụng một thời gian dài , có khả năng chóng chảy và các...
Bài tập 1y giới thiệu một số thành tựu
nổi bật của cuộc cách mạng vt liệu hiện
đại

!!"#$%&'(
 )*+,-,).
&!/0120+3-4"
52/6
(1%*7$8918*!+
:;$,*2<1#:=*;>4?@AABCAADE
,%%F'
Ví dụ tàu chạy bằng đệm từ của nhật bản
(G+6+*7+10H
 1I<891+G,9
JK>9 !LM,%10=
):+)93+8NO>FO>1P
#%4<6Q)'N&R
G10)+ !6>
86F#61!?S>E+
Một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại - Người đăng: TRí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại 9 10 286