Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hệ thống chiết rót và đóng nút chai

Được đăng lên bởi huantran1303
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2247 lần   |   Lượt tải: 26 lần
ĐỒ ÁN MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 2
LỜI NÓI ĐẦU

Ngành cơ khí chế tạo máy là ngành kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ
đổi mới và đi lên của đất nước. Đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hóa và
hiện đại hóa các ngành sản xuất, ngành công nghiệp cơ khí được xác định là ngành
công nghiệp mũi nhọn có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật nhằm
tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc của
người lao động đồng thời đáp ứng kịp sự phát triển của các ngành công nghiệp
khác.Ở nước ta, ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống đang có xu hướng phát triển
mạnh nhưng các thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất chế biến đều phải nhập
ngoại. Qua nghiên cứu một vài hệ thống sản xuất bia của nước ngoài nhóm đã quyết
định chọn đề tài “Nghiên cứu hệ thống đóng nắp và đếm chai tự động trong nhà
máy sản xuất bia” để làm đồ án môn Cơ Điện Tử 2.
Đề tài “Nghiên cứu hệ thống đóng nắp và đếm chai tự động trong nhà máy
sản xuất bia” mà nhóm được giao, thật sự là một thử thách, do nguyên lý hoạt động,
kết cấu cơ khí, phương pháp điều khiển của các máy loại này hoàn toàn xa lạ với các
thành viên của nhóm, các tài liệu về những chiếc máy này hoàn toàn không có.
Nhưng chính thách thức đó cũng là động lực để nhóm làm việc. Qua đề tài, các thành
viên của nhóm đã phát triển được nhiều kĩ năng như làm việc nhóm, cách tiếp cận
với vấn đề mới, cách giải quyết vấn đề…Hơn thế nữa trong quá trình làm đề tài,
nhóm đã vận dụng được những kiến thức đã học như thiết kế cơ khí, lập trình điều
khiển, thiết kế hệ thống… để giải một bài toán rất thực tế.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Lưu Vũ Hải và các thầy cô trong bộ môn
Cơ Điện Tử, cũng như các thầy cô trong khoa cơ khí đã giúp đỡ chúng em trong thời
gian làm đề tài. Và hơn nữa, cảm ơn thầy đã dìu dắt, trang bị kiến thức cả chuyên
môn lẫn cuộc sống cho chúng em trong bốn năm qua. Sau khi ra trường, chúng em
mong vẫn được thầy, và các thầy cô giúp đỡ, chỉ bảo.
Do thời gian có hạn nên cũng không thể tránh được những sai sót trong quá trình làm
đề tài. Nhóm mong được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để có thể
hoàn thiện đề tài tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày tháng năm 20
Sinh viên thực hiện:

1

GVHD: Lưu Vũ Hải

ĐỒ ÁN MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 2

Mục lục

2

GVHD: Lưu Vũ Hải

ĐỒ ÁN MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 2

Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thực phẩm nói chung và ngành công
nghiệp sản xuất bia nói riêng của nước ta đã có một diện mạo...
ĐỒ ÁN MÔN CƠ ĐIỆN TỬ 2
LỜI NÓI ĐẦU
Ngành cơ khí chế tạo máy là ngành kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ
đổi mới và đi lên của đất nước. Đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hóa và
hiện đại hóa các ngành sản xuất, ngành công nghiệp cơ khí được xác định là ngành
công nghiệp mũi nhọn có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật nhằm
tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc của
người lao động đồng thời đáp ứng kịp sự phát triển của các ngành công nghiệp
khác.Ở nước ta, ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống đang có xu hướng phát triển
mạnh nhưng các thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất chế biến đều phải nhập
ngoại. Qua nghiên cứu một vài hệ thống sản xuất bia của nước ngoài nhóm đã quyết
định chọn đề tài “Nghiên cứu hệ thống đóng nắp và đếm chai tự động trong nhà
máy sản xuất bia” để làm đồ án môn Cơ Điện Tử 2.
Đề tài “Nghiên cứu hệ thống đóng nắp và đếm chai tự động trong nhà máy
sản xuất bia” mà nhóm được giao, thật sự là một thử thách, do nguyên lý hoạt động,
kết cấu cơ khí, phương pháp điều khiển của các máy loại này hoàn toàn xa lạ với các
thành viên của nhóm, các tài liệu về những chiếc máy này hoàn toàn không có.
Nhưng chính thách thức đó cũng là động lực để nhóm làm việc. Qua đề tài, các thành
viên của nhóm đã phát triển được nhiều kĩ năng như làm việc nhóm, cách tiếp cận
với vấn đề mới, cách giải quyết vấn đề…Hơn thế nữa trong quá trình làm đề tài,
nhóm đã vận dụng được những kiến thức đã học như thiết kế cơ khí, lập trình điều
khiển, thiết kế hệ thống… để giải một bài toán rất thực tế.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Lưu Vũ Hải và các thầy cô trong bộ môn
Cơ Điện Tử, cũng như các thầy cô trong khoa cơ khí đã giúp đỡ chúng em trong thời
gian làm đề tài. Và hơn nữa, cảm ơn thầy đã dìu dắt, trang bị kiến thức cả chuyên
môn lẫn cuộc sống cho chúng em trong bốn năm qua. Sau khi ra trường, chúng em
mong vẫn được thầy, và các thầy cô giúp đỡ, chỉ bảo.
Do thời gian có hạn nên cũng không thể tránh được những sai sót trong quá trình làm
đề tài. Nhóm mong được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để có thể
hoàn thiện đề tài tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày tháng năm 20
Sinh viên thực hiện:
1
GVHD: Lưu Vũ Hải
Nghiên cứu hệ thống chiết rót và đóng nút chai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hệ thống chiết rót và đóng nút chai - Người đăng: huantran1303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Nghiên cứu hệ thống chiết rót và đóng nút chai 9 10 353