Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua đậu nành tảo Spirulina

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH
SẢN XUẤT SỮA CHUA ĐẬU NÀNH
TẢO SPIRULINA

TP.HCM, tháng 7 năm 2009

LỜI CẢM ƠN
Lòng biết ơn xin chân thành gửi đến:
Ban giám hiệu và quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm đã tận tình giảng
dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu cho tôi. Đặc biệt
là thầy Trương Thanh Long đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời
gian thực hiện luận văn này.
Đồng cảm ơn thầy Nguyễn Minh Khang, trưởng phòng thí nghiệm vi sinh thực
phẩm trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ, đã tạo điều kiện thuận lợi, cho tôi những
ý kiến bổ ích trong luận văn này.
Vô cùng biết ơn người thân, bạn bè đã động viên, giúp đỡ nhiệt tình khi tôi thực
hiện đề tài này.
Do bước đầu tiến hành làm thử nghiệm chế biến sản phẩm nên không tránh
khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô và bạn bè đóng góp ý kiến để luận văn
được hoàn chỉnh hơn.

ii

TÓM TẮT
Đề tài “ Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua đậu nành tảo spirulina” đã
được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Vi sinh thực phẩm – Trường Cao Đẳng Kinh Tế
Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2008.
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại.
Qua quá trình thí nghiệm, chúng tôi đã thu được một số kết quả sau
3 Trong môi trường MRS broth, sinh khối vi khuẩn Lactobacillus acidophilus
đạt cực đại sau 15 giờ nuôi cấy, sinh khối vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus đạt cực
đại sau 18 giờ nuôi cấy.
3 Trong môi trường sữa, sinh khối vi khuẩn Lactobacillus acidophilus và
Lactobacillus bulgaricus đạt cực đại sau 15 giờ nuôi cấy.
3 Thời gian thu men cái vi khuẩn là 6 giờ ủ.
3 Các thông số của quá trình lên men
# Tỷ lệ phối chế giữa sữa đậu nành và sữa tươi UHT là 8:2
# Thời gian lên men 3 giờ, ủ ở 43OC
# Cấy 10% men cái với tỷ lệ giống cấy giữa Lactobacillus acidophilus và
Lactobacillus bulgaricus là 6:4
# Hàm lượng đường saccharose bổ sung là 8%
# Hàm lượng tảo bổ sung là 6%, gelatin 5%
3 Thời gian bảo quản sản phẩm tối ưu là 10 ngày ở 4OC.

iii

MỤC LỤC
Trang
Trang tựa....................................................................................................................... i
Lời cảm ơn..................................................................................................................... ii
Tóm tắt.......................................................................................................................... iii
Mục lục ....
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH T CÔNG NGH
KHOA CÔNG NGH SINH HC
LUN VĂN TT NGHIP
NGHIÊN CU QUY TRÌNH
SN XUT SA CHUA ĐẬU NÀNH
TO SPIRULINA
TP.HCM, tháng 7 năm 2009
Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua đậu nành tảo Spirulina - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua đậu nành tảo Spirulina - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua đậu nành tảo Spirulina 9 10 116