Ktl-icon-tai-lieu

NGÔN NGỮ G-CODE

Được đăng lên bởi long1988
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3937 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHƯƠNG PHÁP BIÊN DỊCH CÁC TẬP TIN DỮ LIỆU
GIA CÔNG TRÊN NGÔN NGỮ APT CỦA MÔĐUN
PRO/MANUFACTURING SANG CÁC TẬP TIN TRÊN
NGÔN NGỮ G-CODE ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC
FANUC T SERIES Oi-S
CONVERTING THE MANUFACTURING DATA FILES OF APT LANGUAGE
IN PRO/MANUFACTURING INTO THOSE OF G-CODE LANGUAGE
CONTROLLING THE CNC TURNING MACHINE FANUC T SERIES Oi-S

LÊ CUNG – BÙI MINH HIỂN
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu phương pháp xây dựng trình biên dịch các tập tin dữ liệu gia công trên ngôn
ngữ APT của môđun Pro/MANUFACTURING trong phần mềm Pro/ENGINEER thành các tập
tin trên ngôn ngữ G-Code điều khiển các thao tác gia công trên máy tiện CNC T Series Oi-S
của hãng FANUC tại phòng thí nghiệm Sản xuất tự động (CRePA), chương trình đào tạo Kỹ
sư chất lượng cao PFIEV, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
This article presents the method to buid up the software to convert the manufacturing data files
of APT (Automatically Programmed Tools) in Pro/MANUFACTURING module into those on
ISO language controlling the operations of the CNC FANUC T Series Oi-S turning machine
installed in the Laboratory CRePA of the Excellent Engineer Formation Program (PFIEV) in
Danang Polytechnical University.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, trên địa bàn miền Trung và trong cả nước được trang bị ngày càng nhiều các
máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC (Computer Numerical Control). Các máy tiện
CNC cho phép gia công các chi tiết máy có hình dáng tương đối phức tạp với độ chính xác và
năng suất cao, đặc biệt được dùng trong gia công các chi tiết tròn xoay hay các biên dạng cam
thùng... Thông thường việc lập trình gia công thực hiện một cách tự động nhờ các phần mềm
CAD/CAM như PRO/ENGINEER, CATIA, MASTERCAM, HYPERMILL… Các phần mềm
này có thể xuất ra các tệp tin dữ liệu gia công theo ngôn ngữ APT và theo G-Code.
Mođun Pro/MANUFACTURING của phần mềm Pro/ENGINEER, một trong những
phần mềm CAD-CAM chuyên dụng và khá phổ biến hiện nay, cho phép thiết lập trình tự
nguyên công và các bước gia công, chọn dao cụ, chế độ cắt, chọn lựa các đường chạy dao phù
hợp…, đồng thời cho phép mô phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNC ảo trên giao diện
sử dụng của nó. Sau đó môđun Pro/NC xuất ra các tệp tin dữ liệu gia công theo ngôn ngữ
APT. Các tệp tin này không thể điều khiển các thao tác trên máy tiện CNC.
Bên cạnh đó, môđun G-Post của Pro/ MANUFACTURING cũng cho phép xuất ra các
tệp tin dữ liệu gia công theo ngôn ngữ G-Code trực tiếp điều khiển các chuyển động gia cô...
PHƯƠNG PHÁP BIÊN DỊCH CÁC TẬP TIN DỮ LIỆU
GIA CÔNG TRÊN NGÔN NGỮ APT CỦA MÔĐUN
PRO/MANUFACTURING SANG CÁC TẬP TIN TRÊN
NGÔN NGỮ G-CODE ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC
FANUC T SERIES Oi-S
CONVERTING THE MANUFACTURING DATA FILES OF APT LANGUAGE
IN PRO/MANUFACTURING INTO THOSE OF G-CODE LANGUAGE
CONTROLLING THE CNC TURNING MACHINE FANUC T SERIES Oi-S
LÊ CUNG – BÙI MINH HIỂN
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu phương pháp xây dựng trình biên dịch các tập tin dữ liệu gia công trên ngôn
ngữ APT của môđun Pro/MANUFACTURING trong phần mềm Pro/ENGINEER thành các tập
tin trên ngôn ngữ G-Code điều khiển các thao tác gia công trên máy tiện CNC T Series Oi-S
của hãng FANUC tại phòng thí nghiệm Sản xuất tự động (CRePA), chương trình đào tạo Kỹ
sư chất lượng cao PFIEV, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
This article presents the method to buid up the software to convert the manufacturing data files
of APT (Automatically Programmed Tools) in Pro/MANUFACTURING module into those on
ISO language controlling the operations of the CNC FANUC T Series Oi-S turning machine
installed in the Laboratory CRePA of the Excellent Engineer Formation Program (PFIEV) in
Danang Polytechnical University.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, trên địa bàn miền Trung trong cả nước được trang bị ngày càng nhiều c
máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC (Computer Numerical Control). Các máy tiện
CNC cho phép gia công các chi tiết máy có hình dáng tương đối phức tạp với độ chính xác
năng suất cao, đặc biệt được dùng trong gia công các chi tiết tròn xoay hay các biên dạng cam
thùng... Thông thường việc lập trình gia công thực hiện một cách tự động nhờ các phần mềm
CAD/CAM như PRO/ENGINEER, CATIA, MASTERCAM, HYPERMILL… Các phần mềm
này có thể xuất ra các tệp tin dữ liệu gia công theo ngôn ngữ APT và theo G-Code.
Mođun Pro/MANUFACTURING của phần mềm Pro/ENGINEER, một trong những
phần mềm CAD-CAM chuyên dụng khá phổ biến hiện nay, cho phép thiết lập trình tự
nguyên công và các bước gia công, chọn dao cụ, chế độ cắt, chọn lựa các đường chạy dao phù
hợp…, đồng thời cho phép phỏng quá trình gia công trên máy tiện CNCo trên giao diện
sử dụng của nó. Sau đó môđun Pro/NC xuất ra các tệp tin dữ liệu gia công theo ngôn ng
APT. Các tệp tin này không thể điều khiển các thao tác trên máy tiện CNC.
Bên cạnh đó, môđun G-Post của Pro/ MANUFACTURING cũng cho phép xuất ra các
tệp tin dữ liệu gia công theo ngôn ngữ G-Code trực tiếp điều khiển các chuyển động gia công
trên máy tiện CNC. Tuy nhiên các tệp tin G-Code nói trên có nhiều đoạn chưa tương thích với
NGÔN NGỮ G-CODE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÔN NGỮ G-CODE - Người đăng: long1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NGÔN NGỮ G-CODE 9 10 328