Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý bảo toàn trong kỹ thuật

Được đăng lên bởi acthongthien2008
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái quát về cân bằng
Trong kỹ thuật, có một số vấn đề có thể được giải quyết dựa vào nguyên lý bảo
toàn. Phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng này được gọi là tính toán cân
bằng. Các tính toán này thường được sử dụng khi cần tính toán, phân tích
công nghệ. Trong nhiều trường hợp, việc khảo sát chi tiết chỉ có thể tiến hành
sau khi đã thực hiện các tính toán cân bằng. Trong chương này, ta sẽ xem xét
về hai nhóm tính toán cân bằng dựa trên sự bảo toàn vật chất vànăng lượng.
Cuối chương sẽ có một số bài tập để bạn vận dụng những hiểu biết của bạn về
cân bằng vật chất và năng lượng. Trước hết ta hãy xem xét một vài khái niệm
cơ bản.
Hệ thống & Các thành phần
Trong khuôn khổ của môn học này, chúng ta xem "hệ thống", hay vắn tắt hơn
là "hệ", là đối tượng được tách riêng ra để khảo sát. Như vậy hệ là một vùng
không gian nào đó xẩy ra các biến đổi mà chúng ta cần xem xét. Hệ có thể khá
lớn như toàn bộ dây chuyền sản xuất của một xí nghiệp, cũng có thể nhỏ hơn
rất nhiều như buồng sấy của máy sấy.

Sau khi đã tách riêng hệ, phần còn lại được gọi là "môi trường". Giữa hệ và
môi trường có một bề mặt ngăn cách được gọi là "ranh giới" hay "biên giời". Bề
mặt này có thể có thực (bề mặt vật lý) hay được tưởng tượng ra (bề mặt logic)
để việc khảo sát được thuận tiện và dễ dàng hơn.

Khi hệ hoạt động, sẽ có sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa hệ và môi
trường. Vật chất hay năng lượng di chuyển từ môi trường vào hệ được gọi là
"đầu vào" ; ngược lại, từ hệ ra môi trường được gọi là "đầu ra". Bản thân hệ
cũng chứa các lượng vật chất và năng lượng nhất định. Nếu giá trị của các
lượng này không đổi theo thời gian khảo sát, ta gọi hệ là "ổn định".

Người ta thường biểu diễn hệ và các thành phần dưới dạng một "sơ đồ hộp
đen" như trên Hình 1.

Hình 1 Sơ đồ hộp đen của hệ

Nguyên lý bảo toàn
Một thuộc tính T tuân theo nguyên lý bảo toàn khi, về mặt bản chất, không có
sự tạo mới hai mất đi của T mà chỉ có sự biến đổi về dạng, về vị trí, ... Như vậy
ta có thể biểu diễn nguyên lý này dưới dạng tổng quát sau :
(1)      Tvào = Tra + ΔThệ
Hay vắn tắt hơn
(2)      Tv = Tr + ΔTh
Tv, Tr và Th là giá trị của T tại đầu vào, đầu ra, và chứa trong hệ.
Người ta cũng thường biểu diễn phương trình này ở dạng vi phân :
(3)
Khi hệ hoạt động ổn định thì thuộc tính T của hệ không thay đối nên:
(4)      Tv = Tr
Người ta cũng thường biểu diễn phương trình này ở dạng vi phân :
(5)
Nếu trong quá trình khảo sát, có sự mất mát của thuộc tính T (do rò rỉ, thất
thoát hay các dạng tổn thất khác) thì ta...
Khái quát về cân bằng
Trong kỹ thuật, có một số vấn đề có thể được giải quyết dựa vào nguyên lý bảo
toàn. Phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng này được gọi là tính toán cân
bằng. Các tính toán này thường được sử dụng khi cần tính toán, phân tích
công nghệ. Trong nhiều trường hợp, việc khảo sát chi tiết chỉ có thể tiến hành
sau khi đã thực hiện các tính toán cân bằng. Trong chương này, ta sẽ xem xét
về hai nhóm tính toán cân bằng dựa trên sự bảo toàn vật chấtnăng lượng.
Cuối chương sẽ có một số bài tập để bạn vận dụng những hiểu biết của bạn về
cân bằng vật chất và năng lượng. Trước hết ta hãy xem xét một vài khái niệm
cơ bản.
Hệ thống & Các thành phần
Trong khuôn khổ của môn học này, chúng ta xem "hệ thống", hay vắn tắt hơn
là "hệ", là đối tượng được tách riêng ra để khảo sát. Như vậy hệ là một vùng
không gian nào đó xẩy ra các biến đổi mà chúng ta cần xem xét. Hệ có thể khá
lớn như toàn bộ dây chuyền sản xuất của một xí nghiệp, cũng có thể nhỏ hơn
rất nhiều như buồng sấy của máy sấy.
Sau khi đã tách riêng hệ, phần còn lại được gọi là "môi trường". Giữa hệ và
môi trường có một bề mặt ngăn cách được gọi là "ranh giới" hay "biên giời". Bề
mặt này có thể có thực (bề mặt vật lý) hay được tưởng tượng ra (bề mặt logic)
để việc khảo sát được thuận tiện và dễ dàng hơn.
Khi hệ hoạt động, sẽ có sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa hệ và môi
trường. Vật chất hay năng lượng di chuyển từ môi trường vào hệ được gọi là
"đầu vào" ; ngược lại, từ hệ ra môi trường được gọi là "đầu ra". Bản thân hệ
cũng chứa các lượng vật chất và năng lượng nhất định. Nếu giá trị của các
lượng này không đổi theo thời gian khảo sát, ta gọi hệ là "ổn định".
Nguyên lý bảo toàn trong kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý bảo toàn trong kỹ thuật - Người đăng: acthongthien2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nguyên lý bảo toàn trong kỹ thuật 9 10 586