Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý hoạt động động cơ KĐB 3 pha

Được đăng lên bởi Công Vang
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2477 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Hong Lam Vocational College

Bộ môn điện
M«n häc:

Alternating Current Machines
Máy Điện Xoay Chiều
• THỜI GIAN : 80 giờ ( 40LT + 40TH)
» Tuần 1 - 8
• Nội dung học:
– Động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc, dây
quấn 3 pha & 1 pha.
– Máy điện đồng bộ 1 pha & 3 pha.
– Thực hành đấu nối các bộ khởi động động cơ

GIỚI THIỆU CHUNG
• Máy điện không đồng bộ
• Chế độ làm việc
• Động cơ 3 pha sử dụng nhiều trong công nghiệp
và thương mại..
• Ưu điểm của động cơ ba pha
• Sử dụng động cơ 3 pha sẽ hiệu quả hơn động cơ
1 pha:
 Cùng công suất ĐC cơ 3 pha dùng ít dây hơn.
 Cùng công suất ĐC cơ 3 pha có dòng thấp hơn.

• Điều khiển dễ dàng thông qua biến tần
• Hiệu suất cao : 96%

CẤU TẠO ĐỘNG CƠ BA PHA
Móc treo

Vòng ngắn mạch
Cuộn dây

Cánh quạt

Chụp gió
10

2

3

6

8

Bạc đạn
11

4

Lắp

5

1

Khung

Hộp đấu nối

7

Rotor

9

Trục

CẤU TẠO ĐỘNG CƠ BA PHA
• Phần tĩnh (STATOR)
– Khung
– Sắt từ
– Dây quấn

• Phần quay (ROTOR)
• Rotor
• Trục
• Bạc đạn

Khung

Khung & Stator
Cuộn dây
Lõi sắt

Các đặc tính của lõi thép Stator.
• Gồm nhiều lá thép kỹ
thuật điện ghép lại
với nhau tạo thành
khối.
– Độ từ thẩm cao.
– Từ dư thấp
• Giảm dòng Foucault.
• Trên các lá sắt có xẻ
các rãnh để đặt cuộn
dây.

Lá thép Stator

Dây quấn Stator

Stator & khung
Rãnh đặt
dây.
Giấy cách
điện giữa
các cuộn
dây với
nhau và với
lõi sắt.!

Phần tĩnh/Stator

Cuộn dây đấu sao

Sơ đồ trải cuộn dây

Cấu tạo Rotor
• Tương tự như lõi sắt Stator

1 lá đơn.

Khối.

Rãnh đặt dây

Phần tĩnh

Các cuộn dây đặt
trong các Rãnh của
Stator
Các cuộn dây được nối
thành từng nhóm cho mỗi
pha.

Rotor hoàn chỉnh

Dùng cho động cơ nhỏ

Dùng cho động cơ lớn
Cánh làm mát.

Vòng ngắn mạch

Loại rãnh xiên

Rotor lồng sóc

Rotor lồng sóc

Dây quấn roto loại lồng sóc.

Vòng
ngắn mạch

Thanh

Production of Torque
Tạo mô men

Rotor lồng sóc

Từ trường
& lực điện từ

TỪ TRƯỜNG TRONG STATOR

Phần tĩnh
o

(3 cuộn dây, lệch 120 )
Phase A (Red)

Phase C (Blue)

A
3-phase Supply
(3 voltages, 120o apart)

Phase B (Black)

B

C

Phần tĩnh
(3 cuộn dây, lệch 120 độ)

Mũi tên màu xanh chỉ
hướng từ trường

Kết hợp 3 pha sẽ tạo ra
từ trường quay.

Màu xanh lục chí từ
trường của nam châm.

Mỗi bước là 0.5 s
( 6 s/ 1 vòng)

Phần tĩnh

Mổi bước = 0.2s
2.4s/ 1 vòng

Phần tĩnh

Each step is shown
here at 0.1 seconds
(1.2 seconds per cycle)

Phần tĩnh

This shows continuous
1 second per cycle

Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba phaKT
Khi cho dòng điện 3 pha vào các dây quấn stator của
động cơ thì trong ...
M«n häc:
Hong Lam Vocational College
Bộ môn điện
Nguyên lý hoạt động động cơ KĐB 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý hoạt động động cơ KĐB 3 pha - Người đăng: Công Vang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Nguyên lý hoạt động động cơ KĐB 3 pha 9 10 362