Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy

Được đăng lên bởi 14146285
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Phân loại và phạm vi sử dụng HGT
Hộp giảm tốc (HGT) là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp,
có tỉ số truyền không đổi và được dùng để giảm tốc độ quay và tăng
mômen xoắn.
Có rất nhiều loại HGT, được phân chia theo các đặc điểm chủ yếu
sau:
-

Số cấp: một cấp, hai cấp, ba cấp, …
Theo loại truyền động: HGT bánh răng trụ, HGT bánh răng côn
hoặc côn – trụ, HGT trục vít, trục vít – bánh răng hoặc bánh răng –
trục vít.
1. HGT bánh răng trụ
Có ưu điểm tuổi thọ cao, hiệu suất cao, kết cấu đơn giản.
- HGT bánh răng trụ 1 cấp: Được sử dụng khi tỉ số truyền u ≤ 7
(răng nghiêng, răng chữ V), u ≤ 5 (răng thẳng).

Hình 2.1: Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp
-

HGT bánh răng trụ 2 cấp với u từ 8 đến 40. Chúng được bố trí
theo 3 sơ đồ:
 Sơ đồ khai triển:
 Ưu điểm: Đơn giản nhất
 Nhược điểm: Các bánh răng bố trí không đối xứng so
với các ổ, do đó làm tăng sự phân bố không đều tải trọng
trên chiều dài răng.





Sơ đồ phân đôi: Công suất được phân đôi ở cấp nhanh hoặc
cấp chậm trong đó HGT phân đôi cấp nhanh được dùng
nhiều hơn.
Sơ đồ đồng trục:
 Ưu điểm: Giảm bớt chiều dài của HGT.
 Nhược điểm: Khả năng tải của cấp nhanh không dùng
hết, khó bôi trơn ổ trục ở giữa hộp.

Hình 2.2: Sơ đồ khai triển

Hình 2.3a: Sơ dồ phân đôi cấp chậm

Hình 2.1b: Sơ đồ phân đôi cấp nhanh

Hình 2.2: Sơ đồ đồng trục

2. HGT bánh răng nón – trụ

Hình 2.3: HGT bánh răng nón - trụ
-

Hộp giảm tốc bánh răng nón 1 cấp có u ≤ 3 (răng thẳng) và
u ≤ 6 bánh răng nón răng nghiêng hoặc răng cung tròn.
HGT bánh răng nón – trụ hai cấp có u = 8 ÷ 15; còn đối với
HGT côn - trụ 3 cấp có u = 25 ÷ 75.

HGT bánh răng côn – trụ có nhược điểm:
- Giá thành chế tạo đắt.
- Lắp ghép khó khăn.
- Khối lượng và kích thước lớn hơn so với HGT bánh răng trụ.
3. HGT trục vít
Gồm HGT trục vít 1 cấp, HGT bánh răng – trục vít HGT trục
vít – bánh răng và HGT trục vít 2 cấp.

Hình 2.4a: HGT trục vít 1 cấp

Hình 2.6b: HGT trục vít 2 cấp

Hình 2.6c: HGT trục vít - bánh răng

Hình 2.6d: HGT bánh răng - trục vít

HGT trục vít 1 cấp có u = 8 ÷ 63 có các dạng sơ đồ:
-

-

Trục vít đặt dưới bánh vít (với vận tốc vòng trục vít v = 4 ÷ 5
m/s).
Trục vít đặt trên bánh vít (với v > 5 m/s).
Trục vít đặt thẳng đứng: Thường được dẫn động bằng động cơ
có (tham khảo phụ lục P1.1 ÷ P1.3) đặt trên vỏ hộp giảm tốc.
Trục vít đặt nằm ngang, bánh vít lắp trên trục thẳng đứng …
để dẫn động các trục đứng của cơ cấu công tác. Ví dụ cơ cấu
quay của
HGT bánh răng – trục vít và HGT trục vít – bánh răng có tỉ số
truyền u = 50 ÷ 130.
HGT trục...
I. Phân loi và phm vi s dng HGT
Hp gim tc (HGT) là cấu truyền động bằng ăn khp trc tiếp,
t s truyền không đổi được dùng để gim tc độ quay và tăng
mômen xon.
rt nhiu loi HGT, được phân chia theo các đặc đim ch yếu
sau:
- S cp: mt cp, hai cp, ba cp, …
- Theo loi truyền động: HGT nh răng trụ, HGT bánh ng côn
hoc côn – tr, HGT trc vít, trc vít – bánh răng hoặc bánh răng
trct.
1. HGT bánhng trụ
ưu điểm tui th cao, hiu sut cao, kết cấu đơn giản.
- HGT bánhng trụ 1 cấp: Được s dng khi t s truyn u 7
(răng nghiêng, răng chữ V), u 5 (răng thẳng).
- HGT bánh răng tr 2 cp vi u t 8 đến 40. Chúng được b t
theo 3 sơ đồ:
Sơ đồ khai trin:
Ưu điểm: Đơn giản nht
Nhược điểm: Các bánh răng bố t không đối xng so
vi các ổ, do đó làm tăng sự phân b không đu ti trng
trên chiều dài răng.
Hình 2.1: Hp gim tốc bánh răng trụ 1 cp
Nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - Người đăng: 14146285
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nguyên lý máy 9 10 243