Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy - chương 7

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7

CƠ CẤU BÁNH RĂNG (9t)

CHƯƠNG 7

CƠ CẤU BÁNH RĂNG
§7.1. ĐẠI CƯƠNG
7.1.1. Định nghĩa và phân loại
7.1.2. Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng
7.1.3. Biên dạng răng thân khai
§7.2. CÁC ĐIỀU KIỆN ĂN KHỚP CỦA CẶP BÁNH RĂNG THÂN KHAI
7.2.1. Điều kiện ăn khớp đúng
7.2.2. Điều kiện ăn khớp trùng
7.2.3. Điều kiện ăn khớp khít
§.7.3. CÁC THÔNG SỐ CHẾ TẠO CƠ BẢN CỦA BÁNH RĂNG THÂN KHAI
7.3.1. Cách hình thành biên dạng thân khai
7.3.2. Tạo biên dạng thân khai bằng phương pháp bao hình
7.3.3. Các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai
7.3.4. Hiện tượng cắt lẹm chân răng
7.3.5. Phương trình ăn khớp khít. Các chế độ ăn khớp
§7.6. CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN
7.6.1. Cơ cấu bánh răng trụ thẳng
7.6.2. Bánh trụ răng nghiêng

Chương7CƠ CẤU BÁNH RĂNG
7.1. Đại cương
7.1.1. Định nghĩa và phân loại

Chương7CƠ CẤU BÁNH RĂNG
7.1. Đại cương
7.1.1. Định nghĩa và phân loại

- Định nghĩa: Cơ cấu bánh răng có 2 khâu động được nối với nhau bằng khớp cao dùng để truyền chuyển động
quay giữa hai trục với một tỷ số truyền xác định, thông thường bằng hằng.
Gọiω1,ω2là vận tốc của trục dẫn và trục bị dẫn của cơ cấu bánh răng và i12là tỷ số truyền của nó thì theo định
nghĩa :

1
i12 
2

Hình 7.1. Cơ cấu bánh răng ăn khớp ngoài a)
và ăn khớp trong b)

a)

b)

Chương7CƠ CẤU BÁNH RĂNG
7.1. Đại cương
7.1.1. Định nghĩa và phân loại
- Cơ cấu BR dùng để truyền chuyển động giữa hai trục song song với nhau gọi làcơ cấu bánh răng phẳngvà cơ cấu
bánh răng dùng để truyền chuyển động giữa hai trục không song song với nhau gọi làcơ cấu bánh răng không gian.
- Trên một mặt cắt vuông góc với trục bánh răng vành răng được giới hạn giữa hai đường tròn đồng tâm: vòng đỉnh
Cacó bán kính ra, vòng chân Cfcó bán kính rf, cũng trên mặt cắt này mỗi răng của bánh răng được giới hạn bởi hai
bên ….

Chương7CƠ CẤU BÁNH RĂNG
7.1. Đại cương
7.1.1. Định nghĩa và phân loại

…đoạn cong gọi là các biên dạng răng, đối xứng qua một đường thẳng qua tâm bánh răng. Gọi C xlà một vòng tròn đồng
tâm với vòng đỉnh có bán kính bằng rx.
Gọi z là số răng của bánh răng thì ta có bước răng:

Chiều rộng rãnh răng trên vòng C x, ký hiệu là wx. Ta có: px= sx+wx

2rx
px 
z

Chương7CƠ CẤU BÁNH RĂNG
7.1. Đại cương
7.1.2.Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng
Tỷ số truyền của cặp biên dạng phụ thuộc vào dạng đường cong, để đảm
bảo tỷ số truyền bằng hằng (i12= const) đường cong biên dạng răng phải
thỏa mãn điều gì ?
Xét hai biên dạng răng L1, L2lần lượt thuộc các bánh răng 1 và 2. Hai
biên dạng này hiện đang tiếp xúc với nh...
CHƯƠNG 7
CƠ CẤU BÁNH RĂNG (9t)
Nguyên lý máy - chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - chương 7 - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Nguyên lý máy - chương 7 9 10 816