Ktl-icon-tai-lieu

Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối

Được đăng lên bởi Justin Hùng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN 198 : 1997

Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối
High rise buiding- Guide for design of monolitic reinforced concrete structures
1. Quy định chung
- Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho việc
thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) của các nhà cao tầng có chiều cao không quá 75 m (25
tầng) được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
- Tiêu chuẩn này tôn trọng các tiêu chuẩn hiện hành : “Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và
tác
động (TCVN 2737 : 1995)” và “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông cốt thép (TCVN
5574:
1991”).
2. Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng BTCT toàn khối
2.1. Lựa chọn loại vật liệu
- Vật liệu chính dùng làm kết cấu nhà cao tầng phải đảm bảo có tính năng cao trong các mặt
:
cường độ chịu lực, độ bền mỏi, tính biến dạng và khả năng chống
cháy.
- Bêtông dùng cho kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng nên có mác 300 trở lên đối với các kết cấu
BTCT thường và công trình mác 350 trở lên đối với các kết cấu BTCT ứng lực trước. Thép dùng
trong kết cấu BTCT nhà cao tầng nên sử dụng loại thép cường độ cao. Khi dùng thép hình
để làm kết cấu liên hợp thép- BTCT phải theo yêu cầu riêng của người thiết kế.
2.2. Hình dạng công trình
2.2.1. Mặt bằng nhà
- Khi thiết kế nhà cao tầng cần lựa chọn mặt bằng nhà đơn giản, tránh dùng các mặt bằng trải dài
hoặc mặt bằng nhà có các cánh mảnh. Các dạng mặt bằng đối xứng và các hình dạng mặt bằng
có khả năng làm giảm tải trọng do gió được ưu tiên sử dụng. Nói một cách khác, mặt bằng ngôi
nhà nên lựa chọn các hình dạng sao cho công trình chống đỡ lại các tải trọng ngang như động
đất và gió bão một cách hiệu quả nhất.
- Đối với các nhà có mặt bằng hình chữ nhật thì tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng phải thoả
mãn
điều kiện :
+ L/B ≤ 6 với cấp phòng chống động đất ≤ 7
+ L/B ≤ 1,5 với cấp phòng chống động đất 8 và 9.
- Đối với các nhà có mặt bằng bao gồm phần chính và các cánh nhỏ thì tỉ số giữa chiều dài cánh
và bề rộng cánh cần thoả mãn điều kiện :
+ l/b ≤ 2 với cấp phòng chống động đất ≤ 7 ;
+ l/b ≤ 2 với cấp phòng chống động 8 và 9.
2.2.2. Hình dạng của nhà theo phương đứng
- Hình dạng của nhà cao tầng theo phương thẳng đứng nên lựa chọn dạng đều hoặc thay đổi đều,
giảm kích thước dần lên phía trên. Nhằm giảm hậu quả bất lợi cho tác động động đất tránh sử
dụng những hình dạng mở rộng ở các tầng trên hoặc nhô ra cục bộ.
- Mặt bằng các tầng cũng nên bố trí sao cho không thay đổi nhiều, tốt nhất là không thay
đổi
trọng tâm cũng như tâm c...
TCVN 198 : 1997
Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối
High rise buiding- Guide for design of monolitic reinforced concrete structures
1. Quy định
chung
- Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức bản nhất phục vụ cho việc
thiết
kế kết cấu tông cốt thép (BTCT) của các ncao tầng chiều cao không quá 75 m (25
tầng)
được xây dựng trên nh thổ Việt
Nam.
- Tiêu chuẩn y n trọng các tiêu chuẩn hiện hành : Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và
c
động (TCVN 2737 : 1995) “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông cốt thép (TCVN
5574:
1991”).
2. Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng BTCT toàn
khối
2.1. Lựa chọn loại vật
liệu
- Vật liệu chính dùng làm kết cấu nhà cao tầng phải đảm bảo tính năng cao trong các mặt
:
cường độ chịu lực, độ bền mỏi, tính biến dạng và khả năng chống
cháy.
- Bêtông ng cho kết cấu chịu lực trong ncao tầng n có mác 300 trở lên đối với c kết
cấu
BTCT thường ng trình mác 350 trở n đi với các kết cấu BTCT ứng lực trước. Thép
dùng
trong kết cấu BTCT nhà cao tầng nên sử dụng loại thép cường đ cao. Khi ng thép hình
đ
làm kết cấu liên hợp thép- BTCT phải theo yêu cầu riêng của người thiết
kế.
2.2. nh dng ng
trình
2.2.1. Mặt bằng
nhà
- Khi thiết kế nhà cao tầng cần lựa chọn mặt bằng nhà đơn giản, tránh dùng các mặt bằng trải
dài
hoặc mặt bằng nhà c cánh mảnh. Các dạng mặt bằng đối xứng c nh dạng mặt
bằng
khả năng làm giảm tải trọng do gió được ưu tiên sử dụng. i một cách khác, mặt bằng
ngôi
nhà nên lựa chọn các hình dạng sao cho công trình chống đỡ lại các tải trọng ngang nđộng
đất
gió bão một cách hiệu quả
nhất.
- Đối với c nhà mặt bằng nh chữ nhật thì tsố giữa chiều dài chiều rộng phải tho
n
điều kin
:
+ L/B ≤ 6 với cấp png chống động đất
7
+ L/B ≤ 1,5 với cấp phòng chống động đất 8
9.
- Đối với các nhà mặt bng bao gồm phần chính và các cánh nhỏ thì tỉ số giữa chiều dài
cánh
bề rộng nh cần thoả n điều kiện
:
+ l/b 2 với cấp phòng chống động đất ≤ 7
;
+ l/b 2 với cấp phòng chống động 8
9.
2.2.2. Hình dạng của nhà theo pơng
đứng
- nh dạng của nhà cao tầng theo phương thẳng đứng nên lựa chọn dạng đều hoặc thay đổi
đều,
giảm kích thước dần n phía trên. Nhằm giảm hậu quả bất lợi cho tác động động đất tránh
sử
dụng những nh dạng mở rộng ở các tầng trên hoặc nra cục
bộ.
- Mặt bằng các tầng cũng n bố trí sao cho không thay đổi nhiều, tốt nhất là không thay
đổi
trọng tâm cũng như tâm cứng của nhà trên các
tầng.
2.2.3. Chiều cao của
nhà
Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối - Người đăng: Justin Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối 9 10 262