Ktl-icon-tai-lieu

nhà cao tầng

Được đăng lên bởi Ham Chơi
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH
KHOA KIẾN TRÚC
CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU VƯỢT NHỊP LỚN

ĐỀ TÀI:

KẾT CẤU VƯỢT NHỊP LỚN
TRONG CAO ỐC VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI

DANH SÁCH NHÓM:

PHẠM THÀNH NAM

09510107715

KT09A1

VÕ HOÀNG HẢI

09510106654

KT09A1

NGUYỄN HỮU TẤN ĐẠT

09510106475

KT09A1

PHAN THỊ QUỲNH UYÊN

09510109651

KT09A1

PHẠM NGUYỄN KIỀU ĐAN

09510106436

KT09A1

1

MỤC LỤC
PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CAO ỐC VĂN PHÒNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI ........... 5
1.

Khái niệm chung về nhà cao tầng – Cao ốc văn phòng thương mại ................................................. 5

2.

Quá trình phát triển của cao ốc văn phòng trên thế giới ................................................................. 6

3.

Khái quát quá trình phát triển của cao ốc văn phòng ở Việt Nam .................................................. 19

4.

Xu hướng phát triển của cao ốc văn phòng ................................................................................... 20

5.

4.1.

Công nghệ cao (high - tech) .................................................................................................... 20

4.2.

Chủ nghĩ chiết trung cổ điển ................................................................................................... 21

4.3.

Tính bền vững và phù hợp với điều kiện khí hậu..................................................................... 22

Tổng kết ....................................................................................................................................... 24

PHẦN 2: PHONG CÁCH VÀ HÌNH THỨC MẶT ĐỨNG .............................................................................. 25
1.

PHONG CÁCH VÀ HÌNH THỨC MẶT ĐỨNG CỦA NHÀ CAO TẦNG – CAO ỐC VĂN PHÒNG. ............. 25
* CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH * ................................................................................ 25

2.

a)

CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI VÀ PHONG CÁCH QUỐC TẾ: .............................................................. 29

b)

CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI VÀ CHỦ NGHĨA CHIẾT TRUNG CỔ ĐIỂN: .................................... 31

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC MẶT ĐỨNG. .......................................................... 33
a)

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC MẶT ĐỨNG ................................................... 33

b)

MẶT ĐỨNG-SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÔNG NĂNG: ..................................................................... 34

c) MẶT ĐỨNG-SỰ BIỂU HIỆN KẾT CẤU: .............................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhà cao tầng - Người đăng: Ham Chơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
nhà cao tầng 9 10 657