Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

Được đăng lên bởi Hiệp Khách Lang Thang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 2 lần
8/19/2012

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

Chương I

1.1. Các khái niệm cơ bản

Những
vấn đề
cơ bản
của tĩnh
học vật
rắn tuyệt
đối

1.2. Hệ tiên đề tĩnh học
1.3. Liên kết – Phản lực liên kết
1.4. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân
bằng của hệ lực không gian

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

1.1.3. Lực

1.1. Các khái niệm cơ bản

a. Khái niệm

1.1.1. Vật rắn tuyệt đối
Vật rắn tuyệt đối là một tập hợp vô hạn các chất điểm mà
khoảng cách giữa hai chất điểm bất kì luôn luôn không đổi.

Lực là một đại lượng vector được dùng để đo lường sự
tương tác cơ học giữa các vật thể với nhau. Nghĩa là khi thực
hiện sự tương tác cơ học, các vật thể sẽ truyền cho nhau

1.1.2. Cân bằng của vật rắn

những lực. Lực là nguyên nhân gây ra sự biến đổi trạng thái
Vật rắn được gọi là cân bằng khi vị trí của nó không thay đổi
so với vị trí của một vật nào đó được chọn làm chuẩn gọi là

chuyển động cơ học của vật, là nguyên nhân gây nên các
biến dạng của vật.

hệ quy chiếu.

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

1

8/19/2012

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

1.1.3. Lực

b. Phân loại lực

a. Khái niệm
Lực là một đại lượng vector, gồm có điểm đặt, phương chiều
và độ lớn
A


F

b

Là loại lực tác động cùng lúc lên nhiều điểm trên vật.
 Lực phân bố theo đường
Là loại lực phân bố có các điểm tác động lên vật tạo thành
một loại đường hình học trên vật (đường thẳng, đường tròn,
ellipse, …). Đơn vị: N/m.

a
A:


F

* Lực tập trung
Là loại lực chỉ tác dụng tại một điểm duy nhất trên vật.
* Lực phân bố

Điểm đặt của lực F

Giá ab là phương của lực F, hướng của


F

 Ví dụ: Bánh xe lu hình trụ tròn tác động lực lên mặt đường.

là chiều của lực tác dụng
Độ lớn (cường độ) của lực F

q

P

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối

 Lực phân bố theo mặt

 Lực phân bố theo thể tích (lực khối).

Là loại lực phân bố mà quỹ tích các điểm tác dụng lên vật tạo
thành một loại mặt hình học trên vật.

L...
8/19/2012
1
Chương I
Những
vấn đề
bản
của tĩnh
học vật
rắn tuyệt
đối
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối
Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
1.1. Các khái niệm bản
1.2. Hệ tiên đề tĩnh học
1.3. Liên kếtPhản lực liên kết
1.4. Điều kiện cân bằng các phương trình cân
bằng của hệ lực không gian
Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
1.1. Các khái niệm bản
1.1.1. Vật rắn tuyệt đối
Vật rắn tuyệt đối là một tập hợp vô hạn các chất điểm
khoảng cách giữa hai chất điểm bất kì luôn luôn không đổi.
1.1.2. Cân bằng của vật rắn
Vật rắn được gọi là cân bằng khi vị trí của không thay đổi
so với vị trí của một vật nào đó được chọn làm chuẩn gọi
hệ quy chiếu.
Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật Đại học Bách Khoa Tp.HCM
1.1.3. Lực
Lực là một đại ợng vector được dùng để đo lường sự
tương tác học giữa các vật thể với nhau. Nghĩa khi thực
hiện s tương tác học, c vật thể s truyền cho nhau
những lực. Lực nguyên nhân gây ra sự biến đổi trạng thái
chuyển động học của vật, nguyên nhân gây nên các
biến dạng của vật.
a. Khái niệm
Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối - Người đăng: Hiệp Khách Lang Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối 9 10 800