Ktl-icon-tai-lieu

nồi hơi công nghiệp

Được đăng lên bởi lop-nhiet
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3964 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Nồi hơi công nghiệp
Nguyên lý và ưu nhược điểm của các phương pháp xử lý dầu trước khi
đưa vào đầu đốt
Mục tiêu chính liên quan tới kỹ thuật đốt là phải đốt cháy dầu với các tiêu
chí là phải đạt hiệu xuất tốt nhất, đảm bảo an toàn vận hành và giảm thiểu sự
ô nhiễm đối với không khí. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được bằng cách sử
dụng các cụm đầu đốt thích hợp và vận hành chúng một cách đúng đắn.
Chúng ta có thể xếp các nhóm đầu đốt tuỳ theo nguyên lý xử lý dầu trước
khi đưa vào đốt bằng phương pháp phân biệt các đầu đốt hoạt động theo
cách làm hoá hơi hay phun sương.
1. Nguyên lý của các đầu đốt hoạt động bằng cách làm hoá hơi là: dầu được
làm hoá hơi dưới điểm cháy, sau đó hơi dầu đã tạo thành được hoà trộn với
không khí cần thiết cho sự cháy và được đốt cháy. Các loại đầu đốt kiểu này
chỉ sử dụng được với các loại dầu hoá hơi trên nhiệt độ thấp như dầu nhẹ,
diesel. Các đầu đốt kiểu hoá hơi chỉ dùng trong các lò sưởi dầu của gia đình
và các nồi hơi công suất nhỏ.
2. Nhiệm vụ của các đầu đốt dầu hoạt động theo kiểu phun sương là dẫn
nhiên liệu vào vùng đốt và cùng lúc phân tán chúng ra thành các hạt sương
nhỏ. Dầu được phun sương, được hoá hơi bởi nhiệt bức xạ của ngọn lửa, bởi
sự truyền nhiệt và bởi nhiệt lượng tuần hoàn trong ngọn lửa. Độ lớn của các
giọt dầu được phun sương vào khoảng 10 - 200 m, nhưng trong một số
trường hợp, các yếu tố phụ thuộc vào chất lượng dầu, vào kiểu phun sương
và sự hoạt động của chúng, các giọt dầu lớn hơn cũng có thể xuất hiện trong
nhiên liệu được phun sương. Tuỳ theo kiểu phun sương mà sự phân bố các
kích thước, các hạt sương cũng thay đổi.
3. Yêu cầu cơ bản được đặt ra đối với các đầu đốt là phải đảm bảo một sự
phân bố các hạt sương một cách hợp lý, để việc hoá hơi nhanh nhất. Ngoài
ra, nhiên liệu phải được phân bổ đều đặn trong không khí, chúng ta có thể
xếp nhóm các đầu đốt như sau:
A. Đầu đốt phun sương bằng không khí (kiểu gió tán sương - air atomizing),
có các ưu diểm sau:

- Phun sương mịn, vận tốc tương đối lớn, nên hoà trộn tốt với không khí
dùng để đốt cháy.
- Kết cấu đơn giản, không cầu kì mà vẫn cháy tốt, hiệu suất cao.
- Không kén dầu, có thể đốt được dầu xấu.
- Cần phải trang bị thêm máy nén khí.
B. Đầu đốt phun sương bằng hơi bão hoà (hơi nóng tán sương - steam
atomizing), có các ưu điểm:
- Dầu tiếp tục được hâm nóng từ hơi dùng để phun sương.
- Kết cấu đơn giản, không cầu kỳ mà vẫn cháy tốt, hiệu suất cao.
- Không kén dầu, có thể đốt được dầu xấu.
Nhược điểm:
- Tiêu hoá hơi để phun sương, mất khoảng 2 - 3% ...
Ni hơi công nghip
Nguyên lý và ưu nhược đim của c phương pháp xử lý du trước khi
đưa o đu đt
Mục tiêu chính liên quan tới kỹ thuật đốt là phải đốt cháy dầu với các tiêu
chí là ph
ải đạt hiệu xuất tốt nhất, đảm bảo an toàn vận hành và giảm thiểu sự
ô nhiễm đối với không khí. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được bằng cách sử
dụng các cụm đầu đốt thích hợp và vận hành chúng một cách đúng đắn.
Chúng ta có thể xếp các nhóm đầu đốt tuỳ theo nguyên lý xử lý dầu trước
khi đưa vào đốt bằng phương pháp phân biệt các đầu đốt hoạt động theo
cách làm hoá hơi hay phun sương.
1. Nguyên lý của các đầu đốt hoạt động bằng cách làm hoá hơi là: dầu được
làm hoá hơi dưới điểm cháy, sau đó hơi dầu đ
ã tạo thành được hoà trộn với
không khí cần thiết cho sự cháy và được đốt cháy. Các loại đầu đốt kiểu này
ch
ỉ sử dụng được với các loại dầu hoá hơi trên nhiệt độ thấp như dầu nhẹ,
diesel. Các đầu đốt kiểu hoá hơi chỉ d
ùng trong các lò sưởi dầu của gia đình
và các n
ồi hơi công suất nhỏ.
2. Nhiệm vụ của các đầu đốt dầu hoạt động theo kiểu phun sương là dẫn
nhiên liệu vào vùng đốt và cùng lúc phân tán chúng ra thành các hạt sương
nhỏ. Dầu được phun sương, được hoá hơi bởi nhiệt bức xạ của ngọn lửa, bởi
sự truyền nhiệt và bởi nhiệt lượng tuần hoàn trong ngọn lửa. Độ lớn của các
giọt dầu được phun sương vào khoảng 10 - 200 m, nhưng trong một số
trường hợp, các yếu tố phụ thuộc v
ào chất lượng dầu, vào kiểu phun sương
và sự hoạt động của chúng, các giọt dầu lớn hơn cũng có thể xuất hiện trong
nhiên liệu được phun sương. Tuỳ theo kiểu phun sương mà sự phân bố các
kích thước, các hạt sương cũng thay đổi.
3. Yêu cầu cơ bản được đặt ra đối với các đầu đốt là phải đảm bảo một sự
phân bố các hạt sương một cách hợp lý, để việc hoá hơi nhanh nhất. Ngoài
ra, nhiên li
ệu phải được phân bổ đều đặn trong không khí, chúng ta có thể
xếp nhóm các đầu đốt như sau:
A. Đầu đốt phun sương bằng không khí (kiểu gió tán sương
- air atomizing),
có các ưu diểm sau:
nồi hơi công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nồi hơi công nghiệp - Người đăng: lop-nhiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
nồi hơi công nghiệp 9 10 868