Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn máy nén khí

Được đăng lên bởi Công Đoàn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MÁY NÉN KHÍ Yêu cầu c
hung về an toàn Gas compressing equipments TCVN 5181-90
Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại may nen khi cố định và di động ( gọi
chung là thiết bị nén khí ) và quy định yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu của chúng
Tiêu chuẩn này không dùng cho máy nén lạnh và may nen khi phóng xạ .
1.Quy định chung
1.1. Thiết bị nén khí phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và yêu cầu
chung về an toàn đối với thiết bị sản xuất theo TCVN 2290-78.
1.2. Yêu cầu an toàn đối với loại thiết bị nén khí cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn
hoặc điều kiện kỹ thuật của loại thiết bị nén khí đó .
2. Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị nén khí và các bộ phận chính của nó .
2.1. Yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu may nen khi .
2.1.1. Bố trí thiết bị nén khí ( sắp xếp các máy , cụm , hệ thống điều khiển ..) phải đảm
bảo thuận tiện và an toàn khi lắp ráp , vận hành , bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
.
2.1.2. Bố trí chỗ làm việc ( Bảng điều khiển , thiết bị chỉ báo , bộ phận điều khiển , thiết bị phụ trợ ) phải phù hợp
với yêu cầu về vị trí tương hỗ của các bộ phận ở chỗ làm việc .
2.1.3. Khi bảo dưỡng các bộ phận của máy nén khí được bố trí cao hơn 1,8m so với
sàn hoặc mặt bằng làm việc , cần trang bị thêm cho chúng bệ hoặc thanh cố định
, tháo được hoặc kiểu bản lề .
Kiểu bộ và thang dùng cho bảo dưỡng được quy định khi thiết kế thiết bị nén khímay nen khiphụ thuộc vào thời
hạn của chu kỳ bảo dưỡng .
2.1.4. Để đảm bảo an toàn nổ trong quá trình làm việc thiết bị nén khí phải thoả mãn các yêu cầu của TCVN
3255-86.
2.1.5. Tất cả các bộ phận chuyển động , quay và dẫn điện của thiết bị nén khí , của động cơ điện và cơ cấu phụ
trợ phải được che chắn .
2.1.6. Các thiết bị điện của thiết bị nén khí cần đảm bảo các yêu cầu an toàn điện của
thiết bị điện .
2.1.7. Sản phẩm kỹ thuật điện dùng trong trạm may nen khi phải thoả mãn yêu cầu chung về an toàn theo TCVN
3144-79 và đáp ứng các yêu cầu về bố trí thiết bị điện và yêu cầu về kỹ thuật an toàn đối với hệ tiêu thụ khi dùng
các thiết bị điện .
2.1.8. Kết cấu thiết bị nén khí , các hệ thống và cụm phụ trợ dùng trong thiết bị nén khí
phải loại trừ khả năng tích và phóng tĩnh điện .
2.1.9. Kiểu thiết bị nén khí , sản phẩm kỹ thuật điện , dụng cụ đo , bộ phận điều khiển , thiết bị báo hiệu dùng
trong may nen khi khí khi nén khí dễ nổ và khí độc hoặc được bố trí tại nơi dễ nổ phải đáp ứng yêu cầu về bố trí

và vận hành an toàn máy nén khí pittong làm việc với khí dễ nổ và khí độc ...
MÁY NÉN KHÍ Yêu cầu c
hung về an toàn Gas compressing equipments TCVN 5181-90
Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại may nen khi cố định và di động ( gọi
chung là thiết bị nén khí ) và quy định yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu của chúng
Tiêu chuẩn này không dùng cho máy nén lạnh và may nen khi phóng xạ .
1.Quy định chung
1.1. Thiết bị nén khí phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và yêu cầu
chung về an toàn đối với thiết bị sản xuất theo TCVN 2290-78.
1.2. Yêu cầu an toàn đối với loại thiết bị nén khí cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn
hoặc điều kiện kỹ thuật của loại thiết bị nén khí đó .
2. Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị nén khí và các bộ phận chính của nó .
2.1. Yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu may nen khi .
2.1.1. Bố trí thiết bị nén khí ( sắp xếp các máy , cụm , hệ thống điều khiển ..) phải đảm
bảo thuận tiện và an toàn khi lắp ráp , vận hành , bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
.
2.1.2. Bố trí chỗ làm việc ( Bảng điều khiển , thiết bị chỉ báo , bộ phận điều khiển , thiết bị phụ trợ ) phải phù hợp
với yêu cầu về vị trí tương hỗ của các bộ phận ở chỗ làm việc .
2.1.3. Khi bảo dưỡng các bộ phận của máy nén khí được bố trí cao hơn 1,8m so với
sàn hoặc mặt bằng làm việc , cần trang bị thêm cho chúng bệ hoặc thanh cố định
, tháo được hoặc kiểu bản lề .
Kiểu bộ và thang dùng cho bảo dưỡng được quy định khi thiết kế thiết bị nén khímay nen khiphụ thuộc vào thời
hạn của chu kỳ bảo dưỡng .
2.1.4. Để đảm bảo an toàn nổ trong quá trình làm việc thiết bị nén khí phải thoả mãn các yêu cầu của TCVN
3255-86.
2.1.5. Tất cả các bộ phận chuyển động , quay và dẫn điện của thiết bị nén khí , của động cơ điện và cơ cấu phụ
trợ phải được che chắn .
2.1.6. Các thiết bị điện của thiết bị nén khí cần đảm bảo các yêu cầu an toàn điện của
thiết bị điện .
2.1.7. Sản phẩm kỹ thuật điện dùng trong trạm may nen khi phải thoả mãn yêu cầu chung về an toàn theo TCVN
3144-79 và đáp ứng các yêu cầu về bố trí thiết bị điện và yêu cầu về kỹ thuật an toàn đối với hệ tiêu thụ khi dùng
các thiết bị điện .
2.1.8. Kết cấu thiết bị nén khí , các hệ thống và cụm phụ trợ dùng trong thiết bị nén khí
phải loại trừ khả năng tích và phóng tĩnh điện .
2.1.9. Kiểu thiết bị nén khí , sản phẩm kỹ thuật điện , dụng cụ đo , bộ phận điều khiển , thiết bị báo hiệu dùng
trong may nen khi khí khi nén khí dễ nổ và khí độc hoặc được bố trí tại nơi dễ nổ phải đáp ứng yêu cầu về bố trí
Nội quy an toàn máy nén khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội quy an toàn máy nén khí - Người đăng: Công Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nội quy an toàn máy nén khí 9 10 599