Ktl-icon-tai-lieu

Ổn định hệ thống điện

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ổn định hệ thống
điện

Ổn định HỆ THỐNG ĐIỆN

Chương 1:

MỞ ĐẦU

1.1 Khái niệm về quá trình quá độ điện cơ
-Các chế độ làm việc của HTD
-Các nhiễu, kích động trong HTD
-Các thông số giao động liên quan
Ađiện ↔ Acơ
Mđiện ↔ Mcơ
Pđiện ↔ Pcơ
f, ω, δ

Chương 1:

MỞ ĐẦU

-Quá trình diễn ra trên trục roto:

Đồng bộ
ĐCSC

MP

ω
ω0
t

Chương 1:

MỞ ĐẦU

-Quá trình diễn ra trên trục roto:

Không đồng bộ

ĐCSC

MP

ω
ω0
t

Chương 5: Các biện pháp nâng cao
tính ổn định HTĐ
5.3 Các biện pháp phụ
1.
2.

sử dụng R,X ở trung tính MBA
đóng Rph ở đầu cực MP
B
D
F

H
R, X

Chương 5: Các biện pháp nâng cao
tính ổn định HTĐ
5.3 Các biện pháp phụ
2.

đóng Rph ở đầu cực MP

d

P

PI
Fhtma

Ftt
M
C

P0

x

a

e

F
MC

PII

b
Rph

δ

c

δ0

δD δc
0

tD

tcNM

δe

...
Ổn định hệ thống
điện
Ổn định hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổn định hệ thống điện - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ổn định hệ thống điện 9 10 736