Ktl-icon-tai-lieu

ORCAD TRONG THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ

Được đăng lên bởi David Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ORCAD TRONG THIẾT KẾ
MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ

ORCAD TRONG THIẾT KẾ
MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ
Công dụng chủ yếu của Orcad
Thiết kế sơ đồ nguyên lý
Mô phỏng hoạt động của mạch điện
Thiết kế layout để thi công mạch in từ sơ đồ

nguyên lý

Thiết kế sơ đồ nguyên lý
Các chức năng thường sử dụng
Để chỉnh kích thước của khung thiết kế : chọn menu

Options →Schematic Page Properties
Để chọn linh kiện bấm phím P
Chọn ký hiệu nguồn mass : F
Để nối dây bấm W
Để đặt bí danh cho đường mạch : N
Bạn nên đặt bí danh cho các đường mạch. Làm như
vậy ,mạch của bạn không rối rắm, nhìn đẹp và pro hơn
(chú ý là Orcad không phân biệt chữ hoa chữ thường).

Thiết kế sơ đồ nguyên lý
Các chức linh kiện thường sử dụng:
Để vào chức năng chọn linh kiện bấm phím P
VDC : Nguồn DC
VAC/VSIN :Nguồn AC
R/Analog : Điện trở
D1N****:Điode hoặc Zenner
Q2N *** hay Q2S*** chọn transisitor
C/Analog :tụ điện
L/Analog : Cuộn cảm
Opa ****: opamp

Mô phỏng nguyên lý
Các bước thực hiện:
File->New->Project
Thiết kế mạch như trên

Mô phỏng nguyên lý
Tạo project mô phỏng Pspice

Mô phỏng nguyên lý
Thiết lập mô phỏng Pspice

Mô phỏng nguyên lý
Kết quả:

Thiết kế layout

...
ORCAD TRONG THIẾT KẾ
MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ
ORCAD TRONG THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ORCAD TRONG THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ - Người đăng: David Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ORCAD TRONG THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TƯ VÀ SỐ 9 10 57