Ktl-icon-tai-lieu

Phần mở đầu môn chi tiết máy

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2392 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Môn học: CHI TIẾT MÁY 1a

Bộ môn: Cơ sở thiết kế máy
Khoa Cơ khí, ĐHKTCN

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

Thông tin giáo viên
•
•
•
•
•

Họ tên: Lê Xuân Hưng.
2007: Kỹ sư Cơ khí (K38), ĐHKTCN.
Mobile: 0975 636 757
Office: 0280 647 151
Email: hungcstkm@gmail.com
lexuanhungk38maktcn@yahoo.com

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

1

Bài Mở đầu
0.1. Khái niệm và định nghĩa chi tiết máy
0.1.1. Máy
Máy là một dạng công cụ lao động
thực hiện một/nhiều chức năng nhất định, phục vụ cho lợi
ích của con người.

Ví dụ : ……………….?
+ Máy bay, Ô tô, Xe máy, Máy cày, Máy gặt … (Máy công tác)
+ Người máy, robot tự động … (Máy tự động)
+ Máy phát điện, Động cơ điện, Cối xay gió … (Biến đổi năng
lượng)
Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

0.1.2. Bộ phận máy
Một phần của máy
có chức năng nhất định
phục vụ cho chức năng chung của máy
Ví dụ: …………… ?

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

2

0.1.3. Chi tiết máy:
Phần tử của máy có cấu tạo độc lập, hoàn chỉnh, khi chế tạo k0 kèm lắp ráp
Chia thành 2 nhóm lớn:
- Nhóm các CTM có công dụng chung.
+ Các chi tiết cùng loại có cấu tạo, công dụng như nhau
+ Gặp trên nhiều máy khác nhau
+ Kể tên một số CTM công dụng chung?
- Nhóm các CTM có công dụng riêng.

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

0.2. Nhiệm vụ, Nội dung, Tính chất môn học
Nhiệm vụ:
Cấu tạo, Nguyên lý làm việc, Cách tính toán thiết kế CTM
công dụng chung.
Nội dung:
1. Những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế máy và chi
tiết máy.
2. Các tiết máy truyền động: Bánh răng, Bánh vít, Đai …
3. Các tiết máy đỡ nối: Trục, ổ …
4. Các tiết máy ghép: Bu lông, Đinh tán …
Tính chất:
Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

3

Phần 1: Những vấn đề cơ bản
Chương 1:
Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
1.1. Khái quát các yêu cầu đối với máy và CTM
- Khả năng làm việc
- Độ tin cậy
- An toàn cho sử dụng
-Tính công nghệ và kinh tế

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

Chương 1:
Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
1.2. Nội dung, đặc điểm, trình tự thiết kế máy và
chi tiết máy
1.2.1. Nội dung và trình tự thiết kế máy
1. Xác định nguyên lý làm việc
2. Lập sơ đồ toàn máy
3. Xác định tải trọng tác dụng
4. Chọn vật liệu
5. Tính toán động học, động lực học, xđ kết cấu sơ bộ của
máy, CTM, cụm CTM, kết hợp với các yêu cầu, điều kiện
khác để xác định kích thước hoàn thiện của CTM, cụm
máy
6. Lập hướng dẫn sử dụng & thuyết minh
Bộ môn Cơ sở thiết kế máy

4

Chương 1:
Đại cương về Thiết kế máy và Chi tiết máy
1.2.2. Nội dung và trình tự thiết kế chi tiết máy
1. Lập sơ đồ tính toán
2. Xác định tải trọng tác dụng
3. Chọn vật liệu và chế độ nhiệt luyện phù h...
1
B môn Cơ s thiếtkế máy
Môn hc: CHI TIT MÁY 1a
B môn: Cơ s thiếtkế máy
Khoa Cơ khí, ĐHKTCN
B môn Cơ s thiếtkế máy
Thông tin giáo viên
•H tên: Lê Xuân Hưng.
2007: K sư Cơ khí (K38), ĐHKTCN.
Mobile: 0975 636 757
Office: 0280 647 151
Email: hungcstkm@gmail.com
lexuanhungk38maktcn@yahoo.com
Phần mở đầu môn chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mở đầu môn chi tiết máy - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phần mở đầu môn chi tiết máy 9 10 13