Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THCS

Được đăng lên bởi Long Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BẬC THCS
MÔN: MỸ THUẬT

LỚP 6
Cả năm: 35 tuần
Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tuần
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tuần

HỌC KỲ I
Tiết Bài
Phân môn
1
1
Vẽ trang trí
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
8

7
8

9

9

10

10

11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

16

16

17

17

Nội dung
Ghi chú
Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ
Thường thức mỹ thuật
cổ đại
Vẽ theo mẫu
Sơ lược về Luật Xa gần
Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bàiTích hợp lý thuyết Vẽ theo
Vẽ theo mẫu
vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và mẫu vào bài thực hành
hình cầu (tiết 1)
Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu
Vẽ theo mẫu
(tiết 2)
Cách vẽ tranh
Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh
Vẽ tranh
Đề tài học tập (tiết 1)
vào bài thực hành
Kiểm tra giữa kì I
Vẽ tranh
Đề tài học tập (tiết 2)
Vẽ trang trí
Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010
Thường thức mỹ thuật
-1225)
Một số công trình tiêu biểu của mỹ
Thường thức mỹ thuật
thuật thời Lý
Vẽ trang trí
Màu sắc
Vẽ trang trí
Màu sắc trong trang trí
Vẽ theo mẫu
Đề tài Bộ đội (tiết 1)
Vẽ theo mẫu
Đề tài Bộ đội (tiết 2)
Vẽ trang trí
Trang trí đường diềm
Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
Vẽ tranh
(tiết 1)
Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
Vẽ tranh
(tiết 2)

18

18

Vẽ trang trí

Trang trí hình vuông

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

19

19

20

20

21
22
23
24
25

21
22
23
24
25

26

26

27
28
29

27
28
29

30

30

31

31

32
33
34
35

32
33
34
35

Thường thức mỹ thuật Tranh dân gian Việt Nam
Giới thiệu một số tranh dân gian Việt
Thường thức mỹ thuật
Nam
Vẽ theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
Vẽ theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2))
Vẽ tranh
Đề tài ngày tết và mùa xuân (tiết 1)
Kiểm tra giữa kì II
Vẽ tranh
Đề tài ngày tết và mùa xuân (tiết 2)
Vẽ trang trí
Kẻ chữ in hoa nét đều
Hướng dẫn học sinh cách
bố cục chữ và sử dụng các
kiểu chữ cho phù hợp với
hình thức trang trí, không
Vẽ trang trí
Kẻ chữ in hoa nét thanh, nét đậm
yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ
chữ.
Vẽ tranh
Đề tài Mẹ của em
Vẽ theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
Vẽ theo mẫu
Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ
Thường thức mỹ thuật
đại
Một số công trình tiêu biểu của mỹ
Thường thức mỹ thuật thuật Ai Cập, Hy Lạp, La Mã thời kỳ
cổ đại
Vẽ trang trí
Trang trí chiếc khăn để lọ hoa
Vẽ tranh
Đề tài Quê hương em
Kiểm tra học kì II
Vẽ tranh
Đề tài Quê hương em
Trưng bày kết quả học tập trong năm học

LỚP 7

Cả năm: 37 tuần
Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/tuần
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần

HỌC KỲ I

Tiết

Bài

Phân môn

1

1

Thường thứ...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BẬC THCS
MÔN: MỸ THUẬT
LỚP 6
Cả năm: 35 tuần
Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tuần
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tuần
HỌC KỲ I
Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú
1 1 Vẽ trang trí Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
2 2 Thường thức mỹ thuật
lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ
cổ đại
3 3 Vẽ theo mẫu Sơ lược về Luật Xa gần
4 4 Vẽ theo mẫu
Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài
vẽ theo mẫu dạng hình hộp
hình cầu (tiết 1)
Tích hợp thuyết Vẽ theo
mẫu vào bài thực hành
5 5 Vẽ theo mẫu
Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu
(tiết 2)
6 6 Vẽ tranh
Cách vẽ tranh
Đề tài học tập (tiết 1)
Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh
vào bài thực hành
Kiểm tra giữa kì I
7 7 Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2)
8 8 Vẽ trang trí Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
9 9 Thường thức mỹ thuật
lược mỹ thuật thời (1010
-1225)
10 10 Thường thức mỹ thuật
Một số công trình tiêu biểu của mỹ
thuật thời Lý
11 11 Vẽ trang trí Màu sắc
12 12 Vẽ trang trí Màu sắc trong trang trí
13 13 Vẽ theo mẫu Đề tài Bộ đội (tiết 1)
14 14 Vẽ theo mẫu Đề tài Bộ đội (tiết 2)
15 15 Vẽ trang trí Trang trí đường diềm
16 16 Vẽ tranh
Mẫu dạng nh trụ nh cầu
(tiết 1)
17 17 Vẽ tranh
Mẫu dạng nh trụ nh cầu
(tiết 2)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THCS - Người đăng: Long Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THCS 9 10 979