Ktl-icon-tai-lieu

phân tích an toàn trong mạng điện

Được đăng lên bởi dcntg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình An Toàn Điện

Trang 24

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH AN TOÀN CÁC MẠNG ĐIỆN
3.1. KHÁI NIỆM:
Phân tích an toàn trong mạng điện là tính toán, xác định giá trị dòng điện qua
người trong các điều kiện khác nhau mà người có thể tiếp xúc với mạng điện trong
quá trình vận hành lưới điện và thiết bị điện. Quá trình phân tích an toàn mạng điện
cũng cần phải đánh giá được các yếu tố khác, cũng như các thông số của mạng điện
ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
Tai nạn điện giật có thể xảy ra khi ta tiếp xúc hai pha hoặc một pha nhưng ở
đây ta chỉ xét một pha. Tiếp xúc một pha có thể được xem là chạm đất không an toàn
và lúc này dòng điện qua người phụ thuộc vào chế độ trung tính của mạng điện.
Dòng điện qua người khi người tiếp xúc với vật nối đất có dòng chạm đất đi
qua phụ thuộc vào dòng điện chạm đất.
Dòng điện chạm đất là dòng điện đi qua chỗ chạm đất vào đất phụ thuộc vào
các thông số mạng điện và trung tính của lưới.
Trung tính máy biến áp và máy phát có thể được nối đất trực tiếp hoặc cách
điện đối với đất.
Nếu trung tính máy biến áp, máy phát không nối với các thiết bị nối đất hoặc
nối qua thiết bị để bù dòng điện dung trong mạng, qua máy biến điện áp ...hay qua
khí cụ có điện trở lớn, được gọi là trung tính cách điện đối với đất. Ngược lại, nếu
trung tính nối trực tiếp với thiết bị nối đất hoặc qua một điện trở bé (máy biến dòng)
được gọi là trung tính trực tiếp nối đất.
Theo “Quy trình thiết bị điện” người ta có thể chia ra:
1. Thiết bị có điện áp dưới 1000V (hạ áp)
2. Thiết bị có điện áp trên 1000V (cao áp)
a. Thiết bị có dòng chạm đất lớn (Iđ>500A, trong đó Iđ là dòng
chạm đất 1 pha), thường là nằm trong mạng có trung tính trực tiếp nối đất.
b. Thiết bị có dòng chạm đất bé (Iđ<500A, trong đó Iđ là dòng
chạm đất 1 pha) thường là nằm trong mạng có trung tính cách điện.
3.2. MẠNG ĐIỆN MỘT PHA
+ Mạng điện một pha cách điện với đất
+ Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất.
3.2.1. MẠNG ĐIỆN MỘT PHA CÁCH ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐẤT
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Giáo trình An Toàn Điện

Trang 25

Xét mạng điện một pha cách điện đối với đất như hình vẽ (hình 3.1) trong
mạng điện này mỗi pha ngoài điện trở cách điện (tác dụng) r1, r2 còn có điện dung
đối với đất C1, C2
2
U

I2

U20

R1

C1

C2

R2

Y

Y

1

I1

Ing

Ing
U10

2

2

Y

Yng

Ytđ
1

1
Hinh 3.1: Chạm vào một dây của mạng điện một pha

Điện dẫn toàn phần của mỗi pha đối với đất
 1 = g1 + jb1
Y
Y 2 = g 2 + jb 2
Điện dẫn của người
 =
Y
ng

1
R ng

Điện dẫn tương đươ...
Giáo trình An Toàn Điện Trang
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH AN TOÀN CÁC MẠNG ĐIỆN
PHÂN TÍCH AN TOÀN CÁC MẠNG ĐIỆN
3.1. KHÁI NIỆM:
Phân tích an toàn trong mạng điện tính toán, xác định giá trị dòng điện qua
người trong các điều kiện khác nhau người thể tiếp xúc với mạng điện trong
quá trình vận hành lưới điện thiết bị điện. Quá trình phân tích an toàn mạng điện
cũng cần phải đánh giá được các yếu tố khác, cũng như các thông số của mạng điện
ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
Tai nạn điện giật thể xảy ra khi ta tiếp xúc hai pha hoặc một pha nhưng
đây ta chỉ xét một pha. Tiếp xúc một pha có thể được xem là chạm đất không an toàn
và lúc này dòng điện qua người phụ thuộc vào chế độ trung tính của mạng điện.
Dòng điện qua người khi người tiếp xúc với vật nối đất dòng chạm đất đi
qua phụ thuộc vào dòng điện chạm đất.
Dòng điện chạm đất dòng điện đi qua chỗ chạm đất vào đất phụ thuộc vào
các thông số mạng điện và trung tính của lưới.
Trung tính máy biến áp máy phát thể được nối đất trực tiếp hoặc cách
điện đối với đất.
Nếu trung tính máy biến áp, máy phát không nối với các thiết bị nối đất hoặc
nối qua thiết bị để dòng điện dung trong mạng, qua máy biến điện áp ...hay qua
khí cụ điện trở lớn, được gọi trung tính cách điện đối với đất. Ngược lại, nếu
trung tính nối trực tiếp với thiết bị nối đất hoặc qua một điện trở (máy biến dòng)
được gọi là trung tính trực tiếp nối đất.
Theo “Quy trình thiết bị điện” người ta có thể chia ra:
1. Thiết bị có điện áp dưới 1000V (hạ áp)
2. Thiết bị có điện áp trên 1000V (cao áp)
a. Thiết bị dòng chạm đất lớn (I
đ
>500A, trong đó I
đ
dòng
chạm đất 1 pha), thường là nằm trong mạng có trung tính trực tiếp nối đất.
b. Thiết bị dòng chạm đất (I
đ
<500A, trong đó I
đ
dòng
chạm đất 1 pha) thường là nằm trong mạng có trung tính cách điện.
3.2. MẠNG ĐIỆN MỘT PHA
+ Mạng điện một pha cách điện với đất
+ Mạng điện một pha có trung tính trực tiếp nối đất.
3.2.1. MẠNG ĐIỆN MỘT PHA CÁCH ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐẤT
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
24
phân tích an toàn trong mạng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích an toàn trong mạng điện - Người đăng: dcntg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
phân tích an toàn trong mạng điện 9 10 18